Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Trzynastego czerwca br. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Informatycznego w Warszawie odbyło się drugie posiedzenie Rady Sektorowej.

W trakcie posiedzenia omówiono m.in. propozycje zmian Regulaminu Działania Rady oraz przeprowadzono wybory uzupełniające skład Prezydium Rady.

W imieniu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji pragniemy zaprosić na webinarium pt. "WCAG - Czy jesteście gotowi?". Seminarium odbędzie się w najbliższy piątek 9 czerwca 2017 r. o godz. 11:15. 

Baner wydarzenia: kliknij

Przedstawiciele obu partnerów Rady Sektorowej ds. Sektora IT, PTI i PIIT, uczestniczyli w seminarium na temat sektorowych ram kwalifikacji jako jednego z elementów Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zorganizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych seminarium odbyło się w Warszawie 31 maja i 1 czerwca br. W programie poruszono m.in. kwestie Zintegrowanego Systemu oraz Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji. Seminarium stało się okazją do ożywionej dyskusji na temat zasad definiowania kwalifikacji - zwłaszcza wobec szybkich zmian w dziedzinie IT - a także roli podmiotów rynkowych, instytucji certyfikujących i zapewnienia jakości (w tym - ministrów właściwych i ministrów-koordynatorów).

Na 13 czerwca 2017 r. zaplanowano drugie posiedzenie Rady Sektorowej ds. Sektora IT. Posiedzenie odbędzie się w siedzibie PTI w Warszawie, w godz. 10:15-16:40. Program posiedzenia dostępny jest dla zarejestrowanych użytkowników w zakładce "Repozytorium".

W imieniu Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego zapraszamy przedstawicieli sektorowych rad do udziału w pierwszej dorocznej konferencji, organizowanej przez naszą Radę. Konferencja odbędzie się 20 czerwca 2017, w godz. 10:00-15:30, w Warszawie, pod hasłem: „Kompetencje sektora finansowego A.D. 2023: dokąd zmierzamy i jak tam dotrzeć?”. Przed sektorem finansowym wielka zmiana transformacyjna, wynikająca z procesów regulacyjnych, cyfryzacyjnych, demograficznych i in. 

Informujemy, że dnia 23 maja 2017 (wtorek), w godzinach 15:00 - 16:15, w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT) odbędzie się prelekcja „Informatyzacja uczelni publicznej – ujęcie modelowe”, którą wygłoszą Dyrektorzy Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej: Andrzej Zajkowski oraz Janusz Stańczak. Serdecznie zapraszamy.

Więcej informacji pod adresem: VII Seminarium - Wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020