Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Zapraszamy do przeczytania broszury informacyjnej dotyczącej działalności Rady Kompetencji ds. Sektora IT.

Link do broszury: Broszura o Radzie Sektorowej

W trakcie trzeciego posiedzenia Zespołu ds. Transformacji Przemysłowej (ZTP) przy Ministerstwie Rozwoju, jakie odbyło się 8 maja br. w Warszawie, przedstawiono wyniki dotychczasowych prac ZTP, w tym raportów Grup Roboczych ZTP. Raporty grup roboczych oraz wynikające z nich wnioski dotyczące dalszych działań ZTP zaprezentowali ich przedstawiciele.

Pod auspicjami Komisji Europejskiej 10 maja 2017 r. odbędzie się w Brukseli konferencja pod tytułem E-Skills and Jobs in the Digital Age: Accelerating Europe’s Competitiveness and Inclusive Growth. 

Przypominamy, że tylko do 18 kwietnia (czwartek) można zgłaszać się do wzięcia udziału w organizowanym przez PARP panelu badawczym poświęconym potrzebom przedsiębiorców w zakresie realizacji programów praktyk/staży oraz wyzwań i barier, na jakie natrafiają przedsiębiorcy chcący przyjąć osoby na praktyki. Do udziału w spotkaniu serdecznie zapraszamy wszystkich przedstawicieli MŚP (zarówno tych posiadających, jak i nieposiadających doświadczenia w obszarze praktyk i staży).

XXVII Zwyczajne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji wybrało 30 marca 2017 r. nowe władze Izby. W wyniku wyborów Prezesem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji został Boris Stokalski-Dzierzykraj, od wielu lat działający w polskim sektorze IT jako członek zarządów i współzałożyciel firm informatycznych. Zgromadzenie wybrało też nowe składy pozostałych organów Izby - Rady Izby oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. 

Przed zgromadzeniem odbyła się uroczystość wręczenia uroczystość wręczenia dorocznej Nagrody PIIT. Decyzją kapituły laureatami XV edycji nagrody zostali prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary, kierownik Katedry Technologii Informacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, dr Jan Maciej Czajkowski, samorządowiec i wykładowca akademicki oraz Jerzy Straszewski, prezes  Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej. 

Wydarzenie odbędzie się 20 kwietnia br. w Łodzi (Bionanopark, ul. Dubois 114/116). Jego głównym organizatorem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+. Na spotkanie zapraszamy nauczycieli kształcenia zawodowego, osoby prowadzące szkolenia, specjalistów w przedsiębiorstwach, przedstawicieli kształcenia zawodowego oraz wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się, jak ofertę edukacyjną dostosować do potrzeb rynku pracy oraz ułatwić młodym osobom start w dorosłe życie.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020