Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

W sformułowanej w 2015r. „Strategii Polskiego Towarzystwa Informatycznego na lata 2015-2020” czytamy, że PTI jest środowiskiem profesjonalistów nieustannie podnoszących swoje kwalifikacje i dzielących się tą wiedzą z innymi. PTI jest świadome swego obowiązku kształtowania  edukacji informatycznej w kraju - od edukacji szkolnej i studiów akademickich po kształcenie obywateli przez całe życie. Dlatego wśród działań strategicznych towarzystwa jest nie tylko edukacja własna informatyków, ale także opiniowanie programów nauczania, współpraca z partnerami społecznymi przy tworzeniu podstawy programowej dla przedmiotów informatycznych, udział w pracach nad ramami kwalifikacji, a także inicjowanie badań, tworzenie  raportów i formułowanie  stanowisk przedstawiających aktualny stan polskiej informatyki oraz pożądane kierunki rozwoju edukacji informatycznej. W Kodeksie Zawodowym Informatyków mowa jest o tym, że informatycy stale doskonalą swoją wiedzę, a jednocześnie zawsze przedstawiają swoje kompetencje i doświadczenie zawodowe zgodnie ze stanem faktycznym.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020