Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Merytoryczne kryteria kwalifikacji członków Rady Sektorowej ds. Kompetencji - Informatyka

Członek Rady musi spełniać następujące kryteria merytoryczne (aby zostać członkiem Rady należy spełniać co najmniej 2 z 5 następujących kryteriów):

1) co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu działań o charakterze edukacyjnym prowadzonych w ramach i/lub na rzecz sektora IT,

2) co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu działań o charakterze badawczym prowadzonych w ramach i/lub na rzecz sektora IT,

3) co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu innych działań w ramach i/lub na rzecz sektora IT,

4) doświadczenie związane z opiniowaniem, tworzeniem lub współtworzeniem programów edukacyjnych dot. sektora IT,

5) uczestnictwo w pracach nad Polską Ramą Kwalifikacji lub Sektorową Ramą Kwalifikacji dla sektora IT,

6) prowadzenie przez osobę lub przedsiębiorstwo zgłaszające jej kandydaturę działalności gospodarczej w sektorze IT w okresie 2 lat od daty zadeklarowania przystąpienia do Rady.

 

Formalne kryteria kwalifikacji członków Sektorowej Rady ds. Kompetencji - Informatyka

Członek Rady musi spełniać następujące kryteria formalne:

1) być reprezentantem jednej z grup interesu tworzących Radę,

2) zaakceptować cele i zasady działania Rady, w szczególności zawarte w Regulaminie Rady i uchwałach Rady,

3) złożyć deklarację przystąpienia do Rady.

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020