Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Merytoryczne kryteria kwalifikacji członków Rady Sektorowej ds. Kompetencji Informatyka:

Członek Rady musi spełniać następujące kryteria merytoryczne (aby zostać członkiem Rady należy spełniać co najmniej 2 z 5 następujących kryteriów):

1) co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu działań o charakterze edukacyjnym prowadzonych w ramach i/lub na rzecz sektora IT,

2) co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu działań o charakterze badawczym prowadzonych w ramach i/lub na rzecz sektora IT,

3) co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu innych działań w ramach i/lub na rzecz sektora IT,

4) doświadczenie związane z opiniowaniem, tworzeniem lub współtworzeniem programów edukacyjnych dot. sektora IT,

5) uczestnictwo w pracach nad Polską Ramą Kwalifikacji lub Sektorową Ramą Kwalifikacji dla sektora IT,

6) prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze w okresie 2 lat od daty zadeklarowania przystąpienia do Rady.

Formalne kryteria kwalifikacji członków Sektorowej Rady

Członek Rady musi spełniać następujące kryteria formalne:

1) być reprezentantem jednej z grup interesu tworzących Radę,

2) zaakceptować cele i zasady działania Rady, w szczególności zawartych w: Umowie o współpracy, Regulaminie Rady, Uchwałach Rady,

3) złożyć deklarację przystąpienia do Rady,

4) wskazać osobę będącą jego przedstawicielem wraz ze wskazaniem zastępcy.

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020