Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Sektorowa Rada ds. Kompetencji-Informatyka była partnerem merytorycznym debaty eksperckiej środowisk interesariuszy edukacji cyfrowej. Wynikiem dyskusji podczas tych debat będą 4 rekomendacje środowiskowe proponujące nowe formy, modele i sposoby zmniejszenia deficytu specjalistów informatyków w Polsce w najbliższych latach.  

W coraz bardziej skomplikowanym świecie edukacja potrzebuje wsparcia ze strony biznesu – to główny wniosek z tegorocznej, VI już edycji Forum Współpracy Edukacji i Biznesu EDUMIXER 2022.
 
Praktycznym efektem wymiany doświadczeń oraz zorganizowanych sesji networkingowych podczas EDUMIKSERa były podpisane porozumienia sektorowe między Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie a firmą Migam oraz Siecią Badawczą Łukasiewicz – EMAG. Porozumienie podpisali również Zespół Szkól Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie oraz firma Migam.
Zapraszamy do obejrzenia relacji z wydarzenia:

W coraz bardziej skomplikowanym świecie edukacja potrzebuje wsparcia ze strony biznesu – to główny wniosek z tegorocznej,  VI już edycji Forum Współpracy Edukacji i Biznesu EDUMIXER 2022.

Jak na nazwę EDUMIXER przystało, w gościnnych salach Wydziału Zarządzania UW pojawili się reprezentanci firm z sektora ICT, przedstawiciele administracji, samorządów, uczelni, szkół zawodowych i branżowych.  Zgromadziła ich wspólna troska o to, jak zasypać wciąż rosnącą lukę kompetencyjną na polskim rynku pracy ICT. Pod względem kompetencji cyfrowych Polska – wg badań Eurostatu – zajmuje wśród państw UE trzecie miejsce od końca, gorzej wypadają tylko Bułgaria i Rumunia. Nie lepiej wypadamy w indeksie DESI - w  2022 r. uplasowaliśmy się na 24. miejscu na 27 państw członkowskich UE, choć w pewnych obszarach tego indeksu wskaźniki są lepsze.

 

W cyklu podcastów eksperci rozmawiają o najciekawszych wyzwaniach i trendach w kontekście rozwijania kompetencji w obszarze telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa oraz IT. W ostatnim odcinku tej serii Ewa Marzec z Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo odpowie na pytania jak chronić społeczność akademicką przed cyberatakami? Nasza ekspertka nie tylko przybliży najnowsze badania w tym zakresie ale opowie także jak skonstruować system zarządzania cyberbezpieczeństwem w uczelni.

 

https://anchor.fm/radasektorowa/episodes/Jak-chroni-spoeczno-akademick-przed-cyberatakami----Ewa-Marzec-Sektorowa-Rada-ds--Kompetencji-Telekomunikacja-i-Cyberbezpieczestwo-e1p149c

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020