Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Tatrzańskie Sympozjum Naukowe „Edukacja jutra” to cykliczne, organizowane od 1994 roku, wydarzenie, mające za zadanie integrowanie przedstawicieli polskiej nauki, reprezentujących nauki społeczne, humanistyczne i techniczne. Jego celem jest prezentowanie wyników badań oraz przemyśleń, praktyków, teoretyków oraz badaczy z Polski i z zagranicy, zajmujących się na co dzień szeroko rozumianą edukacją na wszystkich jej poziomach w różnych typach szkół, nauczaniem i uczeniem się, a także wychowaniem oraz problemami z tym związanymi.

Uczestnicy sympozjum starają się podejmować próbę określenia aktualnych zadań, przed którymi stoi edukacja oraz wskazania kierunków, w których powinna podążać, chcąc dobrze przygotować człowieka do skutecznego i kreatywnego działania w dynamicznie zmieniającym się świecie.

Strona Sympozjum: https://tsn.edu.pl/

W dniu 5 marca 2024 r. w Akademii Humanitas w Sosnowcu, w ramach Zagłębiowskiego Festiwalu Nauki, miało miejsce wydarzenie pod nazwą Skazani na sukces w IT. W ivencie udział wzięli specjaliści z dziedziny IT oraz nauczyciele i uczniowie szkół ponadpodstawowych, w tym szkół branżowych o profilu informatycznym.

W spotkaniu udział wzięli dr Tomasz Kulisiewicz reprezentujący Polskie Towarzystwo Informatyczne, Sektorową Radę ds. Kompetencji Informatyka, Sektorową Radę ds. Kompetencji Teleinformatyka i Cyberbezpieczeństwo i mgr inż. Bogusław Dębski z Polskiego Towarzystwa Informatycznego, którzy niezwykle interesująco omówili zagadnienia związane z cyberzagrożeniami oraz kwestie dotyczące najnowszych trendów w IT, a także kierunki rozwoju certyfikacji i mikropoświadczeń. Prelegenci  odnieśli się do współczesnych trendów rozwojowych IT, które definiują wyzwania dla edukacji, twórców i użytkowników informatyki, biorąc pod uwagę fakt, że szybki rozwój rozwiązań i narzędzi korzystających z zaawansowanych algorytmów sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego otwierają nowe możliwości zastosowań IT. Zauważono, że do ich skutecznego wykorzystania będą musieli przygotować się zarówno użytkownicy tych rozwiązań, jak i ich twórcy i dostawcy – firmy informatyczne.

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Informatyka jest partnerem merytorycznym Forum Cyberbezpieczeństwa i Sztucznej Inteligencji. Zapraszamy w dniu 26.03.2024 r. od godziny 9:30 na wyjątkowe wydarzenie w Hi Piotrkowska (I piętro), gdzie będziemy eksplorować najnowsze trendy i wyzwania w cyberbezpieczeństwie i sztucznej inteligencji.

Wydarzenie jest współorganizowane z Sektorowymi Radami ds. Kompetencji – Informatyka, Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, Polskim Towarzystwem Informatycznym Oddział Łódzki oraz ekspertami PKO Banku Polskiego. Forum to platforma do wymiany wiedzy i doświadczeń z ekspertami ze świata nauki i biznesu.

Podczas wydarzenia będziemy mieli okazję uczestniczyć w inspirujących wykładach i interaktywnych panelach dyskusyjnych, które zagłębią się w kluczowe tematy związane z cyberzagrożeniami i cyberwyzwaniami. W załączniku wysyłam program.

Data: 26 marca 2024 r.
Start: 9:30
Miejsce: Hi Piotrkowska, ul. Piotrkowska 157a, Łódź

Rejestracja: https://zapisy.izba.lodz.pl/forum-cyberbezpieczenstwa-i-sztucznej-inteligencji-26032024?fbclid=IwAR1tLvWsidM3QEa22u_bxp6RWXEwlDHZrQlJjSgEW5N-uyJS8JIADSHgh-0

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z Sektorową Ramą Kwalifikacji dla Cyberbezpieczeństwa (SRK CYBER).

Powstanie Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Cyberbezpieczeństwa jest odpowiedzią na zagrożenia w sieci, których ilość i zakres stale się powiększa. W efekcie tak dynamicznych oddziaływań branża cyberbezpieczeństwa stoi przed wyzwaniem stałego dokształcania dotychczasowej kadry pracowniczej oraz pozyskania nowych specjalistów.

W wypełnieniu luk kompetencyjnych pomocna jest SRK CYBER, która wskazuje ogólnosektorowe standardy postrzegania i definiowania kompetencji w branży, co pozwala na efektywniejszy transfer wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych pomiędzy specjalistami zapewniającymi cyberbezpieczeństwo. Tabela kompetencji wspiera także pracowników HR w zakresie przygotowywania ofert czy stanowisk pracy.

Publikacja SRK CYBER stanowi zestawienie najważniejszych informacji potrzebnych do jej praktycznego wykorzystania. W pierwszej części opracowania znajduje się definicja sektora cyberbezpieczeństwa, która wskazuje zakres kompetencji zawarty w tabeli kompetencji. W kolejnym rozdziale opisano instrukcję czytania SRK CYBER, w podziale na dwa typy jej funkcjonalności. Trzeci rozdział stanowi zestawienie różnych rodzajów odbiorców sektorowej ramy wraz z przykładami możliwości jej wykorzystania. Następnie w publikacji znajduje się tabela wszystkich kompetencji specyficznych dla sektora cyberbezpieczeństwa w podziale na 9 wyznaczników sektorowych. Ostatnim elementem opracowania jest słownik najważniejszych pojęć branżowych.

źródło: https://kwalifikacje.edu.pl/sektorowa-rama-kwalifikacji-dla-cyberbezpieczenstwa-srk-cyber/

Dnia 22 marca 2024 r. odbędzie się XXV Posiedzenie Rady Interesariuszy ZSK, na którym rozpatrywany będzie wniosek o włączenie Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Cyberbezpieczeństwo do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Członkowie Rady Interesariuszy będą wydawać opinię o celowości włączenia do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz zgodności z Polską Ramą Kwalifikacji m. in. Sektorowej Ramy Kwalifikacji w ww. sektorze.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020