Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Sukcesywnie rośnie odsetek pracowników przekonanych o swoich wysokich kwalifikacjach zawodowych - wynika z badania „Workforce View 2020” przeprowadzonego przez ADP. W tegorocznej edycji 86 proc. respondentów było zdania, że ma umiejętności, które ułatwią im awans. Rok wcześniej deklarowało tak 80 proc. badanych. Na czele najbardziej zadowolonych ze swoich kompetencji są specjaliści IT.

Największą pewnością siebie charakteryzują się generalnie młodzi pracownicy. Ponad 90 proc. ankietowanych w wieku 18-24 lat nie miało wątpliwości, że ich umiejętności zapewnią im sukces zawodowy. Wraz z wiekiem pewność co do wartości własnych kompetencji maleje. Wśród pracowników powyżej 55 roku życia tylko 68% uważa, że mają kwalifikacje zawodowe, które pomogą im odnieść sukces. Większą pewnością w ocenie swoich kwalifikacji odznaczają się też mężczyźni niż kobiety (odpowiednio 89 i 84 proc.).

Oddział Małopolski PTI jest partnerem i patronem zdalnych "Warsztatów z programowania komputerów kwantowych" adresowanych do uczniów szkół średnich, organizowanych w ramach inicjatyw QWorld, QPoland i Quantum AI Foundation.

Warsztaty (zajęcia całodniowe) te odbędą się w dniach 9-10.01 i 16-17.01.2021. Będą prowadzone na podstawie materiałów QBronze (materiały te są w języku angielskim). Uczestnicy będą rozwiązywać zadania programistyczne w języku Python, korzystając z platformy Qiskit. Dla uczestników przygotowano serię filmów z wykładami jako pomoc w samodzielnym rozwiązywaniu zadań. Organizowane będą spotkania online na Zoom, pomocniczym narzędziem do komunikacji będzie również Slack. Jednocześnie w czasie całych warsztatów organizatorzy zapewniają wsparcie mentorów.

Warto się pospieszyć ze zgłoszeniem, bo formularz będzie otwarty do 8 stycznia 2021 lub do osiągnięcia limitu rejestracji (100 uczestników).

Zapraszamy do odwiedzenia strony

http://pti.krakow.pl/programowanie-komputerow-kwantowych-warsztaty/,

aby stamtąd powędrować na stronę warsztatów.

Zmienia się rola osób odpowiedzialnych za zarządzanie informatyką w firmach. W ślad za tym zmieniają się potrzebne na tym stanowisku kompetencje. CIO nie może być już tylko zaufanym dostawcą potrzebnych rozwiązań. Niewystarczające jest nawet bycie partnerem biznesowym. Firmy oczekują lidera technologicznego, który będzie inicjował zmiany umożliwiające rozwój w oparciu o nowe technologie. Cechami niezbędnymi do tego są: odporność, samoświadomość i pewność siebie. Takie wnioski płyną z „Globalnego badania liderów technologicznych 2020” firmy Deloitte.

Badanie realizowane było wcześniej pod nazwą „Global CIO Survey”. Jej zmiana nastąpiła w związku z rozrastającą się liczbą nowych funkcji i stanowisk związanych z zarządzaniem technologiami. Oprócz dyrektora IT (CIO) w firmach pojawił się CTO (dyrektor technologii), CDO (dyrektor ds. danych), dyrektorzy ds. cyfryzacji, czy digitalizacji. Zwiększył się też zakres działań osób zajmujących stanowiska w obszarze zarządzania technologiami. Zauważalne jest, poza tym, większe zaangażowanie technologiczne ze strony prezesów, dyrektorów finansowych, dyrektorów operacyjnych oraz liderów z zakresu strategii, innowacji, badań i rozwoju. Udział respondentów nie pełniących ról technologicznych wyniósł w tegorocznym badaniu 40% w stosunku do 22% w edycji z 2018 roku.

Uprzejmie informujemy, że w ramach projektu p.n.   Utworzenie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo realizowanego przez Polskie Towarzystwo Informatycznego oraz Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji przeprowadzony zostanie cykl warsztatów merytorycznych dla Członków Rady oraz ekspertów branżowych, rekomendowanych m.in. przez Członków Rady. Projekt realizowany jest  w ramach Działania 2.12 „Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Czwarty, a zarazem ostatni w tym roku z cyklu dotyczyć będzie Wpływu nowych regulacji oraz zmian regulacyjnych na wymagane i potrzebne kompetencje w branży TCB

 

Dyskusja ekspertów reprezentujących różnorodne środowiska – biznes, naukowców, przedstawicieli uczelni i placówek edukacyjnych – stała się gwarancją merytorycznej wymiany zdań na temat współpracy tych ośrodków w czasach przełomowych przemian technologicznych i nowej rzeczywistości związanej z pandemią. Większość panelistów zgodziła się z tym, iż ścisła współpraca jest kluczem do sukcesu. W trzydniowym Forum wzięło udział ok 200 osób.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020