Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Zapraszamy do zapoznania się z Rekomendacjami Sektorowej Rady ds. Kompetencji - Informatyka w sprawie aktualizacji SRK-IT (link). Rekomendacja została wydana uchwałą Rady nr SRIT/01/2021 z dnia 1 kwietnia 2021 r.  opracowane na podstawie przeprowadzonych analiz aktualnej Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora IT oraz wniosków wypracowanych w toku prac eksperckich.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

Loading...

 

Pierwsze trzy dni grudnia upłynęły pod hasłem: „Transformacja cyfrowa. Wyzwanie dla edukacji, rynku pracy i przedsiębiorców”. Podczas V Forum Współpracy Edukacji z Biznesem EDUMIXER zostały omówione zagadnienia związane z potrzebami kompetencyjnymi na dynamicznie zmieniającym się rynku IT oraz telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa. Swoją wiedzą podzielili się specjaliści, reprezentanci firm oraz uczelni i placówek edukacyjnych.

- Konferencja EDUMIXER to rozmowa o rzeczach najważniejszych: kompetencjach przyszłości, o tym jak przemysł informatyczny będzie rozwijał się w Polsce, jak to będzie wpływać na konkurencyjność naszej gospodarki oraz jaki udział będzie miała Polska w reindustrializacji Europy oraz przywróceniu konkurencyjności europejskiej gospodarki – rozpoczął pierwszego dnia wydarzenia Andrzej Dulka, Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

 

Do 20 grudnia 2021 r. trwa nabór zgłoszeń do konkursu Pracodawca Jutra 2021. Jest to świetna okazja, aby wyróżnić firmy, które realizują programy podnoszenia kompetencji, kwalifikacji i umiejętności.

Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Przeznaczony jest dla mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw, w których po 1 stycznia 2019 roku realizowano inicjatywy edukacyjne.

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:

  • „Rozwój Pracownika” – inicjatywy z zakresu pomocy w rozwoju zawodowym pracowników, rozwoju kompetencji miękkich, systemów motywujących do podnoszenia kompetencji, inwestycji w rozwój pracowników poprzez programy podnoszące kompetencje;
  • „Dojrzałe Kompetencje” – inicjatywy z zakresu programów rozwojowych dedykowanych grupom pracowników w wieku powyżej 50 roku życia, inicjatywy zwiększające szanse i rozwój pracowników, programy mentorskie polegające na wykorzystaniu eksperckiej wiedzy pracowników w wieku powyżej 50 roku życia;
  • „Ambasador Edukacji” – inicjatywy z zakresu współpracy przedsiębiorcy z instytucjami edukacyjnymi, tworzenia lub wspierania autorskich platform/gier edukacyjnych/staży/konkursów dla uczniów, zaangażowania pracodawców w działalność dydaktyczną i naukową dla wykładowców/nauczycieli, w ramach których uczestnicy mieli możliwość zdobywania lub rozwoju kompetencji, uzyskiwania kwalifikacji lub nabycia umiejętności poszukiwanych na rynku pracy.

We wtorek 23 listopada 2021 roku odbyło się webinarium „Branżowy bilans kapitału ludzkiego. Sektor IT” zorganizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Podczas spotkania zostały zaprezentowane i omówione główne wnioski z II edycji raportu pt.: „Branża IT w dobie pandemii. Analiza sytuacji pracodawców, kluczowych trendów rozwojowych i zapotrzebowania na kompetencje”. Badania te były prowadzone we współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji Informatyka. Ich celem jest pomoc w wypracowaniu rekomendacji dla systemu edukacji w zakresie kształtowania kompetencji, które będą potrzebne na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Webinarium to było jednym z cyklu spotkań zaplanowanych w ramach Bilansu Kapitału Ludzkiego oraz 17 badań branżowych, na których prezentowane są wyniki najnowszych badań. Podczas wydarzeń prowadzone są dyskusje o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych pracodawców, niedopasowaniu kompetencyjnym pracowników, trendów i wyzwań oraz ich wpływu na rynek pracy i poszczególne branże.

Wśród zagadnień poruszonych na ostatnim spotkaniu pojawiły się tematy dotyczące:

  • strategii w firmach IT,
  • współpracy firm z sektorem edukacyjnym,
  • zapotrzebowania na stanowiska juniorskie,
  • regularnego badania potrzeb swoich pracowników i odpowiedniego działania w zakresie rozwoju i dbania o pracowników przez firmy.

 

Zachęcamy do lektury raportu „Pokolenia – solidarni w rozwoju”, wydanego przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Fundację im. Stefana Batorego, gdzie pokazano zagrożenia i wyzwania w rozwoju Polski oraz przedstawiono alternatywną wobec obecnej wizję polityki gospodarczej.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020