Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zaprasza do zgłaszania uwag do listy sektorów, w których Agencja planuje wybierać sektorowe rady ds. kompetencji. Przedmiotem konsultacji jest lista zawierająca propozycję 32 sektorów. Sektory zostały zdefiniowane z wykorzystaniem kodów PKD, obszarów działalności sektora oraz kluczowych kompetencji.

Informacje zebrane w czasie konsultacji będą służyły identyfikacji i zdefiniowaniu sektorów oraz zebraniu uwag do propozycji listy PARP. Konsultacje mają posłużyć wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia interesariuszy, do ewentualnej modyfikacji listy sektorów. Lista będzie podstawą do przygotowania konkursu na powierzenie wybranym podmiotom organizacji i prowadzenia rady do spraw kompetencji w danym sektorze.

Rady będą mogły otrzymać dofinasowanie projektów na identyfikację i monitorowanie potrzeb kwalifikacyjno - zawodowych w sektorze z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS). W FERS przewidziane zostało około 105 mln zł na monitorowanie i identyfikację luk kompetencyjnych i około 475 mln zł na szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców z tematów rekomendowanych przez rady sektorowe i Radę Programową do spraw Kompetencji.

Obecnie w systemie funkcjonuje 17 rad sektorowych wyłonionych w konkursach na podstawie art. 4e ust. 1 ustawy o utworzeniu PARP. Agencja będzie rozwijać System sektorowych rad ds. kompetencji poprzez zwiększenie ich liczby co najmniej do 27.

Proponowania lista sektorów wraz z formularzem uwag dostępna jest pod linkiem:

https://fers.parp.gov.pl/component/content/article/84740:konsultacje-spoleczne-proponowanej-listy-sektorowych-rad-ds-kompetencji

Propozycje uzupełnienia sektorowych rad ds. kompetencji i uwagi do listy można zgłaszać do 11 września 2023 r. w wersji elektronicznej, przesyłając wypełniony formularz na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zapraszam Państwa do konsultacji.

🤯 Choć przed nami ciągle pierwsza (tym razem zrealizowana, miejmy nadzieję!) aukcja częstotliwości #5G, na poziomie UE trwają już prace nad siecią #6G. Zapewni nam ona m.in. swobodne korzystanie z rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości (#AR/ #VR), jak również z tzw. wielozmysłowego doświadczenia komunikacji (#immersivecommunication).
⚡️ Sieć 6G ma być budowana z wykorzystaniem AI i rozwiązań chmurowych, dzięki czemu będzie w stanie automatycznie i dynamicznie dostosowywać parametry transmisji do wymagań aplikacji sieciowych. Bazowe możliwości techniczne będą ogromne - terabitowe przepływności przy opóźnieniach poniżej 1 ms, ogromna pojemność, wysoka precyzja lokalizacji i detekcji.
👇 Polecamy Wam bardzo artykuł o 6G, który przygotował Tomasz Kulisiewicz: https://portal.pti.org.pl/.../uploads/2023/07/7_Sieci-6G.pdf

Projekt Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Cyberbezpieczeństwa jest już gotowy. Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach branżowych, które potrwają do 20 sierpnia 2023 r.

Projekt Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Cyberbezpieczeństwa zawiera opisy kompetencji specyficznych dla branży cyberbezpieczeństwa, które są poszukiwane przez pracodawców i ważne dla jej rozwoju. Został on podzielony na siedem wyznaczników sektorowych przypisanych do kategorii wiedzy (zna i rozumie…) oraz umiejętności (potrafi…). Należą do nich etapy procesu zapewniania cyberbezpieczeństwa tj. identyfikacja, ochrona, wykrywanie, odpowiedź i odbudowa. Dodatkowo zespół ekspertów wyodrębnił również wyznaczniki o charakterze przekrojowym tj. audyt cyberbezpieczeństwa oraz podstawy cyberbezpieczeństwa. Kolejne trzy wyznaczniki przypisano do kompetencji społecznych (jest gotów do…) i należą do nich: standardy pracy, odpowiedzialność oraz komunikowanie i współpraca. Wyżej wymienione wyznaczniki podzielone zostały na konkretne wiązki odpowiadające poszczególnym procesom istotnym dla cyberbezpieczeństwa, z których każda zawiera kompetencje odnoszące się do poziomów 3-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Celem konsultacji branżowych jest szeroka weryfikacja przyjętych w projekcie ramy założeń w zakresie adekwatności wyznaczników, wiązek oraz składających się na nie kompetencji oraz ich zgodności ze specyfiką sektora. Wynika to z założenia, że każda sektorowa rama jest tworzona przez branżę dla branży. Konsultacje mają również służyć weryfikacji pod kątem użytej terminologii, przejrzystości zapisów oraz poprawności merytorycznej.

Wszystkie osoby, które są związane zawodowo z sektorem cyberbezpieczeństwa zachęcamy do wypełnienia ankiety konsultacyjnej online: https://forms.gle/kWMrWFkgmCZEGpvK6

Przed wypełnieniem ankiety prosimy o zapoznanie się z poniższym materiałem merytorycznym:

LINK – FAQ ZSK_SRK

Konsultacje trwają do 20.08.2023 r.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z zespołem ds. ram kwalifikacji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

7 lat Sektorowej Rady ds. Kompetencji - Informatyka to publikacja podsumowująca naszą dotychczasową działalność. 

Jesienią 2023 r. kończy swoją działalność Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Informatyka. Pracę na rzecz synchronizacji edukacji z potrzebami biznesu sektora IT prowadziliśmy na wielu poziomach. W tej publikacji chcemy ją podsumować w nadziei, że inne gremia będą chciały kontynuować prowadzone przez Radę działania. Nie tylko sektor IT, lecz także cała polska gospodarka bardzo ich potrzebuje.

Rada stała się swoistą platformą wymiany wiedzy i doświadczeń, dlatego chcemy podzielić się naszymi opiniami związanymi zarówno ze śledzeniem rozwoju technologii, jak i wymuszonej przez niego ewolucji potrzeb kompetencyjnych. Prezentujemy nie tylko siedmioletnie wysiłki rady na rzecz rozwoju sektora, identyfikacji luk kompetencyjnych, inicjowania współpracy biznesu i edukacji przynoszącej korzyści obu stronom, lecz również sytuację otoczenia sektora, zjawiska gospodarcze i społeczne, które miały wpływ na przedsiębiorstwa IT. Szacujemy spodziewane efekty dwóch istotnych dla sektora IT impulsów pozatechnologicznych: pandemii koronawirusa i wojny w Ukrainie. Siedmioletnia perspektywa pozwala na wyczerpującą analizę zmian, które nastąpiły na rynku pracy IT, i na wytypowanie trendów, z którymi sektor w niedalekiej przyszłości będzie musiał się zmierzyć. Czy sprostaliśmy oczekiwaniom rynku i edukacji zawodowej? Czy osiągnęliśmy pozycję stałego elementu krajobrazu branży IT? Mam nadzieję, że nasza publikacja przynosi odpowiedź na te pytania.

Link do pobrania raportu: images/raporty/7lat_ksiega_redukcja.pdf

 

Publikacja w formacie .epub

Publikacja w formacie .mobi

 

W roku akademickim 2023/2024 Uniwersytet Wrocławski rozszerza ofertę o kierunek niestacjonarnych studiów I stopnia „Prawo e-biznesu” prowadzony na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Studia "Prawo e-biznesu" stanowią połączenie wiedzy z zakresu prawa oraz ekonomii i finansów. Ogólnym celem kształcenia jest rozwój kompetencji cyfrowych i prawnych niezbędnych w nowoczesnym obrocie gospodarczym.

Program studiów obejmuje przedmioty, dzięki którym będzie możliwe zdobycie wiedzy, kompetencji i umiejętności przydatnych w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, we wspieraniu profesjonalnym doradztwem lub wykonywaniu obowiązków pracownika w dynamicznie rozwijającym się sektorze ICT (technologii informacyjno-komunikacyjnych) czy też handlu elektronicznego (e-commerce).

Zachęcamy do obejrzenia filmu, w którym o nowym kierunku opowiadały przedstawicielki władz Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr  - dr hab. Wioletta Jedlecka, prof. UWr – prodziekan ds. studenckich i ogólnych oraz dr hab. Barbara Kowalczyk – prodziekan ds. kształcenia

Link  

Szczegółowe informacje o rekrutacji znajdują się na stronie https://rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek/prawo-e-biznesu-i-stopnia-niestacjonarne/

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020