Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Jeszcze do niedawna szacowało się, że w wyniku postępującej automatyzacji znaczna część osób całkowicie straci pracę, a tylko nieco mniejsza grupa będzie mogła się przekwalifikować. Obecnie sytuacja jest odwrotna – już badania z 2019 r. potwierdzały, że liczba nowych miejsc pracy związanych z AI jest trzykrotnie wyższa niż tych utraconych w wyniku jej wprowadzenia – wynika z raportu Sektorowej Rady ds. Kompetencji.

 

https://beskidy.news/biznes/8190-gdgd

Jeszcze do niedawna szacowało się, że w wyniku postępującej automatyzacji znaczna część osób całkowicie straci pracę, a tylko nieco mniejsza grupa będzie mogła się przekwalifikować. Obecnie sytuacja jest odwrotna – już badania z 2019 r. potwierdzały, że liczba nowych miejsc pracy związanych z AI jest trzykrotnie wyższa niż tych utraconych w wyniku jej wprowadzenia – wynika z raportu Sektorowej Rady ds. Kompetencji.

 

https://digger.news/automatycznie-zapisany-szkic-14/

Współpraca środowiska naukowego z firmami technologicznymi w kontekście sztucznej inteligencji była jednym z kluczowych tematów wrześniowej konferencji pod merytorycznym patronatem Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka.

https://crn.pl/artykuly/ai-wymaga-nowych-kompetencji/

Dziś już nikt nie ma wątpliwości, że sztuczna inteligencja (AI) znacząco wpłynie na rynek pracy, a zwłaszcza na przyszłe kompetencje pracowników. Dotyczy to przede wszystkim sektora informatyki, który niejako z definicji, będąc dostawcą nowoczesnych technologii, musi jako pierwszy zmierzyć się z tym problemem. W jakim więc kierunku pójdą zmiany?

Jakich kompetencji poszukuje sektor IT?

https://www.teleinfo24.pl/jak-sztuczna-inteligencja-zmieni-kompetencje-pracownikow-w-sektorze-it/

Przyspieszonemu rozwojowi sztucznej inteligencji, o której w tym roku – wraz z pojawieniem się ChatGPT – jest bardzo głośno, stale towarzyszy rozmowa o rynku pracy, zagrożeniach i szansach dla niego. Chociaż SI może zastąpić ludzi na niektórych stanowiskach, szczególnie tych związanych z powtarzalnymi i żmudnymi zadaniami, to jednocześnie „wygeneruje” zapotrzebowanie na nową kategorię specjalistów. Wymusi to na programistach podnoszenie i zdobywanie nowych kwalifikacji. Jedynie 20 proc. przedstawicieli firm informatycznych i działów IT firm nieinformatycznych uważa, że dostępne dziś na rynku kompetencje są wystarczające – wynika z badania Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka i firmy Antal.

https://biznes.newseria.pl/news/sztuczna-inteligencja,p1152689602

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Informatyka przeprowadziła od roku 2016 – na wielu poziomach –  szereg prac na rzecz synchronizacji edukacji z potrzebami biznesu sektora IT. Przypomnijmy, rady sektorowe ds. kompetencji powstały jako odpowiedź na zidentyfikowane problemy na rynku pracy, związane z pogłębiającymi się brakami odpowiednio wykwalifikowanej kadry.

Jakie to prace?

https://itwiz.pl/podsumowanie-badan-analiz-dokonanych-przez-sektorowa-rade-ds-kompetencji-informatyka/

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020