Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Pierwsze posiedzenie Rady ds. Kompetencji Sektora IT zostało zwołane na 15 grudnia 2016 r. Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Polskiego Towarzystwa Informatycznego w Warszawie (ul. Solec 38). W programie posiedzeniu, które rozpocznie się o godz. 11:00, zaplanowano  m.in. wręczenie powołań członkom Rady Sektorowej, prezentację organizacji i planów prac Rady, uchwalenie regulaminów działania oraz posiedzeń Rady i zgłoszenie propozycji tematyki i składu zespołów roboczych Rady. Przewidziano też wystąpienia zaproszonych gości, którzy przedstawią przykłady i możliwości współpracy instytucji edukacyjnych z rynkiem pracy  informatyków.

 

Przedstawiciele Rady ds. Kompetencji Sektora IT  wzięli udział w spotkaniu Forum Edukacji Dorosłych. Spotkanie zorganizowane przez  Fundację Rozwoju Systemu Edukacji we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości odbyło się 28 listopada 2016 r. w Warszawie. 

Konferencje Dialog dla kompetencji jutra to cykl konferencji regionalnych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Podczas konferencji krakowskiej, która odbyła się 2 grudnia 2016 r. w Międzynarodowym Centrum Kultury dr Tomasz Kulisiewicz jako przedstawiciel Rady ds. Kompetencji Sektora IT wziął udział w panelu dyskusyjnym pt. „Różne branże – wspólna odpowiedzialność za kompetencje dla rynku pracy”. Wraz z pozostałymi uczestnikami panelu – prof. Tadeuszem Burzyńskim z Instytutu Turystyki oraz Rady Sektorowej ds. Turystyki oraz dr hab. inż. Markiem Kisiel-Dorohinickim z Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH – dyskutowali na temat charakterystycznych cech  branży turystycznej oraz informatycznej, a także dostosowania modelu edukacji do potrzeb rynku pracy w tych branżach.

Utworzenie i prowadzenie Rady ds. Kompetencji Sektora IT jest zgodne z celami sformułowanymi w statucie PTI: popieraniem doskonalenia kwalifikacji członków stowarzyszenia oraz całego środowiska informatyków, dbałością o wysoki poziom zawodowy informatyków oraz  o poziom powszechnej edukacji informatycznej w kraju. Opisanymi w statucie środkami osiągania tych celów jest m.in. prowadzenie działalności szkoleniowej, a także analizowanie i opiniowanie dokumentów dotyczących edukacji informatycznej oraz współdziałanie w ich tworzeniu.

Polskie Towarzystwo Informatyczne w partnerstwie z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji wzięło udział w konkursie w ramach Działania 2.12 „Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Konkurs miał na celu wyłonić podmioty, które będą mogły stworzyć i zapewnić funkcjonowanie Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020