Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Dnia 14 marca 2017 roku o godz. 11:00 w hotelu Novotel Warszawa Centrum przy ul. Marszałkowskiej 94 w Warszawie odbędzie się konferencja pt. "Poziom 5 – brakujące ogniwo. Uczelnia, społeczeństwo, rynek pracy". Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji.

Link do wydarzenia: Konferencja "Poziom 5 – brakujące ogniwo. Uczelnia, społeczeństwo, rynek pracy"

W roboczym spotkaniu konsultacyjnym zorganizowanym przez Radę ds. Kompetencji Sektora IT w sprawie przygotowywanego przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego MR konkursu dotyczącego przekwalifikowania na potrzeby sektora IT osób bez wykształcenia informatycznego uczestniczyło ponad 20 przedstawicieli instytucji, organizacji i firm, w tym Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Cyfryzacji, PTI i PIIT i instytucji rynku pracy. Spotkanie odbyło się 16 lutego w siedzibie Polskiego Towarzystwa Informatycznego w Warszawie, trzech uczestników wzięło w spotkaniu udział zdalnie korzystając z systemu telekonferencyjnego PTI.

Uczestnicy trwającej ponad trzy godziny ożywionej dyskusji poruszyli m.in. kwestie zakładanych celów społecznych i gospodarczych przygotowywanego programu przekwalifikowania, potencjalnego wkładu merytorycznego uczelni, firm szkoleniowych oraz firm-pracodawców, metod prowadzenia szkoleń i stażów, zasad ewentualnej certyfikacji lub innego potwierdzania zdobytych kwalifikacji, a także aspektów finansowych uczestnictwa w programie ze strony firm.

Dnia 16 lutego br. (od godz. 11:00) w siedzibie PTI  w Warszawie (Solec 38) odbędzie się spotkanie konsultacyjne w sprawie założeń konkursu MR, którego celem będzie przekwalifikowanie osób bez wykształcenia informatycznego i doświadczenia i doświadczenia w IT na programistę.
Konkurs zostanie ogłoszony przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w MR najpóźniej w maju br. MR wybierze operatora udzielającego grantów, a następnie operator wybierze firmy lub szkoły programowania, które przekwalifikują uczestnika projektu. Uczestnikiem projektu może być osoba bezrobotna lub pracująca, gotowa do podjęcia zatrudnienia, spełniająca minimalne wymagania określone w dokumentacji konkursowej.
Celem MR jest przetestowanie różnych podejść do tematu i zweryfikowanie, które z nich okaże się efektywne. W spotkaniu konsultacyjnym udział zapowiedzieli przedstawiciele firm IT, m.in członkowie PIIT, partnera projektu Rady Sektorowej.

Zapraszamy do udziału w pierwszym webinarium, będącym elementem projektu EU Talent, które odbędzie się dnia 6 lutego o godzinie 11:00.

Webinarium będzie poświęcone współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi a małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jakie korzyści dla firmy niesie zaangażowanie się w praktyki zawodowe. Temat przybliżą Ewelina Matyjasik – Lewandowska oraz Marzena Jurecka z Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu. Wprowadzenie zapewnią przedstawicielki FOB: Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna i członkini zarządu, oraz Marta Borowska, koordynatorka projektów. Udział w webinarium jest bezpłatny.

Niezbędna jest rejestracja na stronie www: link do rejestracji

Rada Sektorowa IT rozpoczęła współpracę z Grupą 4 ds.kształcenia, kompetencji i zasobów kadrowych dla Przemysłu 4.0 (Grupa 4.). Współpraca jest wynikiem grudniowego spotkania przewodniczącej Rady Beaty Ostrowskiej z dr inż. Małgorzatą Kaliczyńską z Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów, kierującą Grupą 4. Grupa 4. działa w ramach Zespołu ds. Transformacji Przemysłowej Ministerstwa Rozwoju, powołanego zarządzeniem Ministra Rozwoju w czerwcu 2016 r. i jest elementem tworzonej Polskiej Platforma Przemysłu 4.0. W skład Zespołu wchodzi 6 grup roboczych:

  1. ds. normalizacji i standardów zintegrowanej cyfrowej infrastruktury technicznej oraz
    rozwoju inteligentnych specjalizacji przemysłowych
  2. ds. cyfrowego wspomagania przemysłu
  3. ds. inteligentnego oprogramowania i przetwarzania danych
  4. ds. kształcenia, kompetencji i zasobów kadrowych dla Przemysłu 4.0
  5. ds. ram prawnych funkcjonowania Przemysłu 4.0
  6. ds. statystyki sektora ICT i usług teleinformatycznych

Wśród celów działania Grupy 4. są identyfikacja potrzeb przemysłu na kadry o określonych kompetencjach i wymaganych umiejętnościach, określenie kierunków kształcenia zawodowego na poziomie średnim i wyższym a także tworzenie centrów kompetencji cyfrowych i zagadnienia relacji człowieka z maszyną w miejscu pracy. Zwłaszcza pierwsze dwa cele są zbieżne z celami i kierunkami działania Rady, stąd obopólna decyzja o podjęciu współpracy. Na spotkaniu roboczym Grupy 4. w PIAP 11 stycznia br. dr Tomasz Kulisiewicz w imieniu Rady Sektorowej IT przedstawił cele działania oraz stan prac Rady.

Link do artykułu: Zespół ds. Transformacji Przemysłowej MR

Na przełomie lutego i marca na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej odbędzie się kolejna edycja Targów Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków.

XIX Targi Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków WEiTI PW odbędą się w dniach 27-28 lutego i 1 marca 2017 r. w gmachu Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Stoiska firm i instytucji oferujacych pracę lub praktyki dostępne będą dla studentów i wszystkich zainteresowanych na 1 piętrze Gmachu Elektroniki PW  (Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19) w godzinach 9:30 - 15:30.

Wśród obecnych w tym roku na Targach Pracy i Praktyk są firmy-członkowie Rady Sektorowej IT, m.in. warszawska Globema. WEiTI PW już rozpoczyna organizację kolejnych Targów, które planowane są na 23-25 października 2017 r.

Link do artykułu: XIX Targi Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków WEiTI PW

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020