Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

W ramach obchodów sześćdziesięciolecia traktatów rzymskich Komisja Europejska zorganizowała 23 marca br. w Rzymie Dzień Technologii Cyfrowych, w którym uczestniczyli ministrowie krajów UE zajmujący się w swoich krajach nauką, badaniami i cyfryzacją.

Tematami poszczególnych sesji były obliczenia superkomputerowe (obliczenia o wysokiej wydajności), mobilność pojazdów zautomatyzowanych i podłączonych do sieci, cyfryzacja przemysłu oraz inicjatywy na rzecz kompetencji cyfrowych.

Ministrowie podpisali deklaracje oraz listy intencyjne na temat wspólnych przedsięwzięć we wspomnianych dziedzinach.

Komisja Europejska zaprezentowała nowy projekt staży z obszaru technologii cyfrowych. Komisja zamierza zorganizować projekt pilotażowy, dzięki któremu 6 tys. studentów kończących różne kierunki studiów będzie mogło zdobyć doświadczenie zawodowe w środowisku międzynarodowym w ramach kilkumiesięcznych praktyk.

KE przedstawiła też nową wersję europejskich ram interoperacyjności – ram prawnych dla cyfrowych usług publicznych. Od 23 marca działa też nowa unijna platforma gromadząca inicjatywy na rzecz cyfryzacji, modernizacji i zwiększenia innowacyjności europejskiego przemysłu

Ze strony polskiej w sesjach ministerialnych uczestniczyli Jadwiga Emilewicz, wiceminister w Ministerstwie Rozwoju oraz Krzysztof Szubert, wiceminister w Ministerstwie Cyfryzacji i pełnomocnik ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego.

Digital Day został zorganizowany wspólnie przez Komisję Europejską, Republikę Włoską oraz Maltę pełniącą obowiązki unijnej prezydencji.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020