Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Eksperckie zespoły robocze Sektorowej Rady ds. Kompetencji - Informatyka

  • Ekspercki Zespół ds. Nowoczesnych Metod w Edukacji Branżowej
  • Wspólny roboczy zespół eksperckiRad SRIT i SRTCB na temat wniosków o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK)
  • Ekspercki Zespół Rad ds. Edukacji Zawodowej
  • Ekspercki Zespół Roboczy Rady ds. analizy podstaw programowych specjalności technika-informatyka i technika-programisty
  • Roboczy zespół ekspercki Rady SRIT powołany do opiniowania Programu Rozwoju Kompetencji Cyfrowych do 2030 roku (PRKC 2030)
  • Roboczy zespół zajmujący się wpływem telepracy w okresie pandemii na stan psychofizyczny pracowników w firmach sektora IT
  • Roboczy zespół ekspercki Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka i Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo w sprawie sytuacji na rynku pracy w związku z wydarzeniami na Ukrainie
  • Roboczy zespół ekspercki Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka   ds. prac związanych z aktualizacja Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Informatycznego (SRK IT).

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020