Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Skład Prezydium Rady po posiedzeniu Rady 30 września 2021 r.

  • Beata Ostrowska - przewodnicząca
  • Piotr Bartkiewicz - wiceprzewodniczący
  • Gustaw Czarnowski - wiceprzewodniczący
  • Jarosław Kowalski - wiceprzewodniczący
  • Tomasz Królikowski - wiceprzewodniczący
  • Barbara Matyaszek-Szarek - wiceprzewodnicząca

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020