Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

7 grudnia br., odbędzie się wspólne posiedzenie obu Rad Sektorowych działających przy Polskim Towarzystwie Informatycznym i Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Spotkanie odbędzie się w biurze Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Informatycznego w Warszawie (Warszawa, Solec 38/103), w trybie hybrydowym.

Podczas posiedzenia omówione zostaną następujące sprawy:

  • Wręczenie aktów powołania członkom Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo
  • Prace badawcze Rad – aktualizacje SRK-IT i SRK-Tele, inne prace wykonane i planowane, dyskusja
  • Plany pracy na 2023 – uchwały dot.: planów i rekomendacji dot. aktualizacji SRK, dyskusja
  • Założenia dotyczące działania Rad w okresie trwałości Przedstawiciel PARP
  • Planowany udział przedstawicieli Rad w wydarzeniach branżowych (Komet@, targi i imprezy krajowe i międzynarodowe), dyskusja
  • Stan porozumień sektorowych
  • Prace Komitetu Technicznego PKN ds. Kompetencji ICT

 

Sektorowa Rada ds. Kompetencji-Informatyka była partnerem merytorycznym debaty eksperckiej środowisk interesariuszy edukacji cyfrowej. Wynikiem dyskusji podczas tych debat będą 4 rekomendacje środowiskowe proponujące nowe formy, modele i sposoby zmniejszenia deficytu specjalistów informatyków w Polsce w najbliższych latach.  

 

Skąd pochodzi największe zagrożenie dla danych osobowych? Jak zareagować w przypadku wycieku danych osobowych czy ataku hakerskiego, a jak w przypadku wyłudzenia danych osobowych? Odpowiedzi na te pytania dostarczy webinarium organizowane przez UODO 12 lipca 2022 r., o godz. 10.00.

Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane wnioski z badania pt. „Ochrona danych osobowych w 2022 roku”, które zostały przedstawione w dwuczęściowym raporcie: „Wiedza na temat bezpieczeństwa danych osobowych w Polsce” oraz „Cyberzagrożenia – czego boją się Polacy?”. Badanie przeprowadził serwis ChronPESEL.pl oraz Krajowy Rejestr Długów BIG SA, pod patronatem UODO.

Po prezentacji wyników badania odbędzie się debata z udziałem ekspertów z zakresu ochrony danych osobowych. Podczas dyskusji zostaną przedstawione zagrożenia, jakie obecnie występują w przestrzeni wirtualnej i zasady ochrony danych osobowych w odniesieniu do tych zagrożeń. Prelegenci odniosą się także do zaprezentowanych wyników badania dostępnych w raporcie, skomentują, jak odpowiedzi ankietowanych mogą wpłynąć na życie codzienne obywateli. Nie zabraknie także odniesień do aktualnych wyzwań w ochronie danych osobowych w kontekście np. nowoczesnych technologii.

 

22 czerwca 2022 r. w Auditorium Maximum (budynek nr 21, Kampus UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie) odbyły się warsztaty Internet Privacy Engineering Network (IPEN) poświęcone tożsamości cyfrowej, które organizują Europejski Inspektor Ochrony Danych oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

Warsztaty IPEN miały na celu zrozumienie wyzwań związanych z rozwojem systemów tożsamości cyfrowej w Unii Europejskiej  i określenie aktualnego stanu wiedzy na temat możliwych rozwiązań pozwalających na pełne wdrożenie w ramach takich inicjatyw przewidzianej przez RODO zasady zapewnienia ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych.

Więcej informacji o spotkaniu: https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/ipen/ipen-workshop-digital-identity_en

Pierwsze trzy dni grudnia upłynęły pod hasłem: „Transformacja cyfrowa. Wyzwanie dla edukacji, rynku pracy i przedsiębiorców”. Podczas V Forum Współpracy Edukacji z Biznesem EDUMIXER zostały omówione zagadnienia związane z potrzebami kompetencyjnymi na dynamicznie zmieniającym się rynku IT oraz telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa. Swoją wiedzą podzielili się specjaliści, reprezentanci firm oraz uczelni i placówek edukacyjnych.

- Konferencja EDUMIXER to rozmowa o rzeczach najważniejszych: kompetencjach przyszłości, o tym jak przemysł informatyczny będzie rozwijał się w Polsce, jak to będzie wpływać na konkurencyjność naszej gospodarki oraz jaki udział będzie miała Polska w reindustrializacji Europy oraz przywróceniu konkurencyjności europejskiej gospodarki – rozpoczął pierwszego dnia wydarzenia Andrzej Dulka, Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020