Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Pierwsze trzy dni grudnia upłynęły pod hasłem: „Transformacja cyfrowa. Wyzwanie dla edukacji, rynku pracy i przedsiębiorców”. Podczas V Forum Współpracy Edukacji z Biznesem EDUMIXER zostały omówione zagadnienia związane z potrzebami kompetencyjnymi na dynamicznie zmieniającym się rynku IT oraz telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa. Swoją wiedzą podzielili się specjaliści, reprezentanci firm oraz uczelni i placówek edukacyjnych.

- Konferencja EDUMIXER to rozmowa o rzeczach najważniejszych: kompetencjach przyszłości, o tym jak przemysł informatyczny będzie rozwijał się w Polsce, jak to będzie wpływać na konkurencyjność naszej gospodarki oraz jaki udział będzie miała Polska w reindustrializacji Europy oraz przywróceniu konkurencyjności europejskiej gospodarki – rozpoczął pierwszego dnia wydarzenia Andrzej Dulka, Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

 

- Udana transformacja cyfrowa może zdecydować o przewadze konkurencyjnej Polski we współczesnym świecie, ale kluczem do tej zmiany są ludzie, ich kompetencje cyfrowe i nastawienie do zmiany. Chcemy wzmocnić potencjał tkwiący w Polakach i polskich przedsiębiorstwach. Oprócz infrastruktury wymaganej w transformacji cyfrowej, jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu jest podnoszenie kompetencji cyfrowych obywateli. Dzięki temu będziemy mogli być wytwórcami coraz bardziej zaawansowanych usług i narzędzi, a z drugiej strony ich aktywnymi i świadomymi użytkownikami. Celem przedstawionej przez Komisję Europejską polityki „Droga ku cyfrowej dekadzie 2030” jest, aby 80 proc. osób w wieku 16-74 lat posiadało co najmniej podstawowe umiejętności cyfrowe – przekazał Janusz Cieszyński, Sekretarz Stanu w KPRM ds. cyfryzacji, w liście otwierającym konferencję.

 

Głównym celem Forum Współpracy Edukacji i Biznesu jest dialog pomiędzy biznesem a instytucjami naukowo-dydaktycznymi, aby jak najlepiej dopasować przyszłe programy i praktyki do potrzeb współczesnego rynku pracy. Współpraca w obu tych sektorach jest niezbędna do dalszego rozwoju uczelni oraz wzmacniania konkurencyjności polskich przedsiębiorców poprzez możliwości zatrudniania dobrze wyspecjalizowanych kadr.

 

- Konferencja, od początku organizowana przez PTI oraz PIIT, jest flagowym elementem spotkania środowisk, które są reprezentowane w Radach Sektorowych, czyli biznesu, edukacji, placówek zainteresowanych edukacją teleinformatyczną i administracji publicznej. Wspólny dialog jest niezbędny, abyśmy przygotowali programy szkolenia formalnego i pozaformalnego w sposób spójny i odpowiadający potrzebom rynku pracy. Obecnie mamy problem z inicjatywami i różnymi przedsięwzięciami edukacyjnymi, które mają podnosić poziom kompetencji w obszarze technologii cyfrowych. Spotkanie w takim gronie może pomóc podzielić nam poszczególne elementy na konkretne segmenty działań edukacyjnych – powiedział Wiesław Paluszyński, Prezes PTI, Przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo.

 

Jak wskazują eksperci, obecnie czas przydatności kompetencji to od 2 do 5 lat. Dlatego programy kształcenia i szkolenia pracownicze muszą być aktualizowane na bieżąco, aby nadążać za tempem zmian na rynku pracy. Jest to szczególnie ważne z perspektywy ostatnich miesięcy, które zarówno w Polsce, jak i na świecie były bardzo ciężkie nie tylko dla gospodarki , ale także wielu aspektów naszego życia.

 

- Od ponad półtora roku towarzyszy nam pandemia i wszystko wskazuje na to, że szybko nas nie opuści. Niemniej jednak znacząco wpłynęła ona na rozwój cyfryzacji oraz wzrost zapotrzebowania na usługi informatyczne i telekomunikacyjne. Zmiany, które w związku z tym nastąpiły, utrwaliły się już w codziennym funkcjonowaniu. To wyraźnie pokazuje, że dla gospodarki i przedsiębiorstw kluczowe znaczenie ma łączność i cyfryzacja, czyli zdalny dostęp do zasobów czy też obsługi procesów.–Tym samym oznacza to, że stan rynku teleinformatycznego wpływa na kondycję całej gospodarki. Informatycy stale pozostają w czołówce poszukiwanych specjalistów – powiedziała Beata Ostrowska Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Przewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka.

 

Postępująca cyfryzacja to nieodłączny element prawidłowego funkcjonowania kraju – nie tylko w sytuacjach kryzysowych, ale przede wszystkim w normalnych warunkach, które taki rozwój ułatwiają. Obecne tendencje będą się utrzymywać, dlatego standardy wypracowane teraz będą nam towarzyszyć w przyszłości.

 

Powszechny dostęp do sieci to pierwszy krok do eliminowania zjawiska wykluczenia cyfrowego, dlatego jest tak ważny w całym procesie usprawniania współpracy pomiędzy edukacją a biznesem w ramach kształtowania kompetencji w branży ICT.

Prezes UKE dr inż. Jacek Oko podczas otwarcia drugiego dnia EDUMIXER zapowiedział inicjatywę, która ma na celu szybsze likwidowanie „białych plam”, polegającą na wymianie doświadczeń między UKE a operatorami i wypracowaniu modelu inwestowania w infrastrukturę w ramach tzw. umów inwestycyjnych zawartych w prawie telekomunikacyjnym.

Obecnie mierzymy się z brakiem specjalistów z branży ICT. Eksperci szacują, że w Polsce brakuje nawet kilkaset tysięcy specjalistów, co będzie powodowało w przyszłości cały szereg konsekwencji dla funkcjonowania rynku. Według raportu DESI mamy obecnie 3,4 proc. specjalistów ICT w populacji pracujących. Jak wiemy, duża część z nich pracuje na rzecz klientów międzynarodowych, a więc nie przyczynia się realnie do rozwoju polskiej gospodarki. Kraje, które są wiodące w tym obszarze mają udział specjalistów ICT na poziomie 7-8 procent.

 

Podczas konferencji omówiono główne wnioski płynące z raportu o potrzebach kompetencyjnych, który został przygotowany przez Sektorową Radę ds. Kompetencji Informatyka oraz Sektorową Radę ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo w kontekście skutków pandemii, a także trendy i wymagania, które będą kreować najbliższą przyszłość sektora ICT.

 

Trzeci dzień EDUMIXERA poświęcony był warsztatom merytorycznym dla sektora Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo. Dwa, główne tematy, wokół których przeprowadzono rozmowy, to: „Sektorowa Rama Kwalifikacji – rekomendacje w obszarze aktualizacji Ramy Kwalifikacji dla sektora Telekomunikacji” oraz „Zmiany w Ustawie o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.

 

EDUMIXER, jak co roku, został skierowany do reprezentantów firm z sektorów IT oraz telekomunikacji cyberbezpieczeństwa, a także przedstawicieli uczelni, szkół zawodowych i branżowych oraz reprezentantów edukacji nieformalnej, uczniów i studentów, studenckich biur karier, kół

naukowych i innych ekspertów i praktyków rynkowych, aby pomóc w wypracowaniu wzajemnego modelu współpracy tych sektorów oraz wskazać kluczowe potrzeby w branży ICT.

 

***

Konferencja organizowana jest przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) we współpracy z Polskim Towarzystwem Informatycznym (PTI) w ramach Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka oraz Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo.

 

Patronat honorowy nad tegoroczną edycją konferencji objęli: Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki; Janusz Cieszyński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ds. Cyfryzacji; Piotr Nowak Minister Rozwoju i Technologii; Jacek Oko, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Patroni medialni wydarzenia: Digital&more, IT Reseller, IT Wiz, My Company Polska, Personel Plus, Radio Kampus oraz Teleinfo24.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020