Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Publikacje/raporty

Najbardziej popularnymi cyfrowymi narzędziami pracy są dzisiaj smartfony - wynika z raportu „Cyfrowa ewolucja kariery. Technologie w pracy w oczach Polaków” opracowanego przez Pracuj.pl. Ponad trzy czwarte Polaków korzysta ze smartfona przynajmniej raz w tygodniu w celach zawodowych. Dwie trzecie uważa, że kompetencje cyfrowe będą coraz ważniejsze na rynku pracy.

66% uczestników badania przeprowadzonego przez Pracuj.pl uważa, że rozwój cyfrowy zwiększył dostęp do narzędzi pracy. Najbardziej popularnymi narzędziami cyfrowymi w pracy okazują się być smartfony. Codziennie do celów zawodowych korzysta z nich 60% ankietowanych. Na dalszych miejscach znalazły się: przeglądarki internetowe, laptopy, aplikacje mobilne i komputery stacjonarne, z których codziennie korzysta 31% badanych. Rośnie też popularność rozwiązań chmurowych. Z oprogramowania w chmurze korzysta codziennie w celach zawodowych 16% pracowników. 2 na 3 pracowników korzysta w godzinach pracy z mediów społecznościowych, ale tylko 15% wyłącznie do celów służbowych. Na czele kanałów używanych do celów zawodowych znajdują się Facebook i Youtube.

66% badanych uważa, że kompetencje cyfrowe będą coraz ważniejsze na rynku pracy. 72% jest zdania, że rozwój technologii będzie zmuszał pracowników do coraz częstszego nabywania nowych umiejętności.
Jednocześnie 67% respondentów ocenia pozytywnie swoje kompetencje cyfrowe. 44% uczestników badania stwierdza przy tym, że zbyt niskie zdolności techniczne mogą stwarzać im trudności na rynku pracy. Tylko jednak 3,5% badanych ma negatywną opinię o swoich kompetencjach cyfrowych.

54% pracowników w branży IT i telekomunikacji zmieniło w ostatnim roku pracę - wynika z raportu firmy rekrutacyjnej i outsourcingowej Devire.

Ogólnie po roku pandemii sytuacja na rynku pracy jest stabilna. 45% uczestników badania firmy Devire ocenia, że pomimo pandemii ich sytuacja zawodowa była stabilna i nie uległa zmianie. Jednocześnie jednak 37% badanych informuje o pogorszeniu się ich sytuacji zawodowej. Jedynie w przypadku 18% respondentów sytuacja zawodowa uległa poprawie.

Stabilna jest również sytuacja w zakresie zmian miejsca pracy. Jak wynika z raportu „Rynek zmiany pracy 2021”, 43% specjalistów i menedżerów zdecydowało się w ubiegłym roku na zmianę pracodawcy wobec 44% w roku 2019. Na zmianę zatrudnienia w 2020 r. decydowali się przede wszystkim pracownicy z branży IT i telekomunikacji - 54% z nich zmieniło pracę w ciągu ostatniego roku

Zapotrzebowanie na specjalistów od cyberbezpieczeństwa jest obecnie tak duże, że pracodawcy są skłonni zatrudniać w tym obszarze osoby bez wcześniejszego doświadczenia w IT - wynika z raportu „Cybersecurity. Raport o rynku pracy w Polsce. 2021” przygotowanego przez HackerU i HRK.

Do chwili obecnej trudno było rozpoczynać karierę w IT od cyberbezpieczeństwa. Typowa ścieżka zawodowa wiodła raczej od stanowisk stricte informatycznych do pracy w obszarze cybersecurity. Specjaliści od bezpieczeństwa IT mają już zazwyczaj za sobą rozległe doświadczenie w branży IT, np. na stanowiskach administratorów, deweloperów lub testerów. Rozpoczynanie kariery w IT od obszaru cyberbezpieczeństwa nie jest jeszcze powszechne.

Ta zasada ulega jednak powoli zmianie. „Na rynku pracy powstaje coraz więcej stanowisk przeznaczonych dla osób bez doświadczenia w IT security, z możliwością podjęcia nauki u pracodawcy. Realizowane są też specjalistyczne kierunki studiów oraz szkolenia umożliwiające początkującym wejście do branży. Z takiego modelu pozyskiwania kandydatów chętnie korzystają korporacje, które rezygnują z pozyskiwania talentów z zewnątrz na rzecz szkolenia własnych pracowników” - piszą autorzy raportu.

Z raportu Cisco AppDynamics „Agents of Transformation 2021” wynika, że coraz większego znaczenia nabiera umiejętność powiązania wydajności technologii z czynnikami biznesowymi, takimi jak: doświadczenie klienta, transakcje sprzedaży czy przychody.

75% biorących udział w badaniu specjalistów IT z całego świata uważa, że pandemia spowodowała większą złożoność stosowanych technologii niż miało to miejsce kiedykolwiek wcześniej. Wynika to m.in. z potrzeby pilnego i szybkiego wdrażania innowacji, które pozwolą dalej sprawnie funkcjonować firmom. 96% respondentów twierdzi, że niezbędna staje się obecnie zdolność bezpośredniego powiązania informacji pochodzących z monitorowania wszystkich obszarów infrastruktury technicznej z wynikami biznesowymi.

W 2020 r. wiele firm zostało zmuszonych przestawić swój model działania na „digital-first”. Było to niezbędne dla przetrwania w kryzysowej sytuacji i zminimalizowania wpływu pandemii na kondycję biznesu. W okresie tym, jak zauważają autorzy raportu, trzykrotnie zwiększyła się ilość projektów z zakresu cyfrowej transformacji. Przyczyniło się to do jeszcze większego obciążenia osób odpowiedzialnych za IT w firmach. Często to oni właśnie przewodzili dokonującym się w organizacjach zmianom. 89% z nich przyznało, że czują się pod ogromną presją w pracy. Dodatkowo 84% stwierdziło, że mają problemy z rozdzieleniem życia prywatnego od zawodowego.

Według raportu Useme.com programiści DevOps i developerzy gier są obecnie najlepiej opłacanymi wolnymi strzelcami na polskim rynku. Ich stawki godzinowe wynoszą odpowiednio 149 zł brutto i 134 zł brutto.

Na dobre zarobki mogą też liczyć: analitycy digital data i e-commerce (119 zł brutto za godzinę pracy), analitycy sprzedaży (112 zł) i programiści Java (100 zł). Powyższe stawki dotyczą osób z dużym doświadczeniem zawodowym, na poziomie seniora. W znacznym stopniu odnoszą się one również do kontraktów krótkoterminowych, maksymalnie trzymiesięcznych. W przypadku dłuższej współpracy freelancera z firmą następuje spadek stawek godzinowych nawet o 25 proc.

W rankingu TOP 10 najlepiej zarabiających freelancerów znalazł się także  specjalista ds. bezpieczeństwa IT. Zajął szóste miejsce w zestawieniu ze stawką 89 zł brutto za godzinę.

Zdaniem autorów raportu pandemia nie zmniejszyła, wbrew wcześniejszym obawom, zapotrzebowania na pracę wolnych strzelców. Mamy nawet obecnie do czynienia ze znaczącym wzrostem zainteresowania pracą zdalną i zatrudnianiem freelancerów. Widać również wyraźny wzrost wynagrodzeń dla wolnych strzelców, głównie tych z największym doświadczeniem profesjonalnym i mocną, ugruntowaną pozycją na rynku. Na ostateczną wysokość wynagrodzenia wpływają także: referencje, dobra marka osobista, specjalizacja oraz konkurencja w danym obszarze rynku.

Opracowany przez Accenture raport „Technology Vision 2021” wskazuje kluczowe trendy technologiczne, które będą wpływać na funkcjonowanie firm w ciągu najbliższych trzech lat. Jednym z nich jest demokratyzacja  technologii, która będzie wymagała zaangażowania nie tylko działów IT lecz wszystkich pracowników organizacji.

92% ankietowanych przez Accenture liderów biznesowych i technologicznych z całego świata stwierdziło, że w tym roku ich organizacje skoncentrują się na szybkim wprowadzaniu innowacji i ich wykorzystaniu w praktyce. Znacząco mają wzrosnąć inwestycje w rozwiązania o charakterze „cyfrowych bliźniaków”. Innowacje technologiczne nie będą jednak zarezerwowane tylko dla działów IT - każdy pracownik firmy może sam zainicjować technologiczną rewolucję. Wiąże się to z przybierającą na sile demokratyzacją technologii.

W maju 2021 r. pracodawcy w Polsce opublikowali w sieci o 55 proc. więcej nowych ofert pracy niż rok temu - wynika z raportu „Rynek pracy w czasie COVID-19” firm Grant Thornton i Element. W obszarze IT mocno wzrosło zapotrzebowanie na administratorów i programistów.

Jak zauważają autorzy badania, polski rynek pracy wrócił już niemal do sytuacji sprzed pandemii. W maju 2021 roku pracodawcy opublikowali na 50 największych portalach rekrutacyjnych 303,4 tys. nowych ogłoszeń o pracę. To o 55 proc. więcej niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku i tylko o 10 proc. mniej niż w dwa lata temu.

Odnotowano duży wzrost ofert pracy w większości zawodów. W maju 2021 r. o ponad 100 proc. w stosunku do maja 2020 r. wzrósł popyt na zawody prawnicze, o prawie 100 proc. na specjalistów HR oraz marketingu i sprzedaży. W obszarze IT o 81% zwiększyło się zapotrzebowanie na administratorów, o 64% na programistów, a o 50% na dyrektorów IT/CIO.

W czwartym kwartale ubiegłego roku nastąpił znaczący wzrost zapotrzebowania na specjalistów IT. Tendencja ta utrzymała się także na początku bieżącego roku. Jak wynika z raportu „Rynek pracy IT w Polsce w 2020 roku. Wynagrodzenia, specjalizacje i wymagania w ofertach pracy” firmy No Fluff Jobs, wiele wskazuje na to, że zapotrzebowanie na specjalistów IT nie będzie maleć także w ciągu całego 2021 roku.

Po spowodowanej pandemią chwilowej zapaści rynku pracy IT w drugim kwartale 2020 r. sytuacja znacząco poprawiła się pod koniec ubiegłego roku. W całym 2020 roku na portalu No Fluff Jobs było o 58% więcej ofert pracy niż w roku 2019. Jak oceniają przedstawiciele firmy tendencja wzrostowa utrzyma się także w roku 2021.

Wśród najważniejszych trendów, które kształtowały w ubiegłym roku i będą kształtować w tym roku rynek pracy IT autorzy raportu wymieniają postawienie przez pracodawców przede wszystkim na doświadczonych specjalistów i proponowanie pracy w pierwszym rzędzie osobom z większym stażem i większym doświadczeniem zawodowym. Zauważalnybył spadek liczby ofert kierowanych do juniorów.W roku 2019 stanowiły one 12% wszystkich publikowanych ofert, a w 2020 - jedynie 5%.Firmy częściej szukały seniorów. Niemal połowapublikowanych w 2020 roku ofert była skierowanado tej grupy specjalistów, podczas gdy w 2019 roku było to 36% ofert.

Wśród innych trendów zostały wymienione: Praca zdalna; Weryfikacja umiejętności miękkich; Więcej stanowisk nieprogramistycznych; Niedobór ofert pracy dla juniorów; Otwartość na kandydatów z zagranicy; Transparentność i precyzyjna komunikacja. 

Z całością raportu można zapoznać się na stronie: https://nofluffjobs.com/insights/raport-rynek-pracy-it-wynagrodzenia-specjalizacje-i-wymagania-w-ofertach-pracy/.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020