Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Zachęcamy do lektury raportu „Pokolenia – solidarni w rozwoju”, wydanego przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Fundację im. Stefana Batorego, gdzie pokazano zagrożenia i wyzwania w rozwoju Polski oraz przedstawiono alternatywną wobec obecnej wizję polityki gospodarczej.

Zdaniem autorów raportu źródłem problemów są zmiany demograficzne a tych nie rozwiążą transfery faworyzujące określone grupy. Trzeba znaleźć sposoby, aby potencjał wszystkich grup był wykorzystany. Większe świadczenia nie załatwią takich kwestii jak deficyt usług opiekuńczych czy konieczna zmiana modelu edukacji. Niezbędne jest stabilne inwestowanie w podnoszenie kompetencji osób na różnych etapach życia.

 

W raporcie pojawiają się także m.in. kwestie polityki równościowej i postulat poprawy sytuacji kobiet i rodziny.

Źródło: DGP, 15.11.2021

 

Raport: https://www.batory.org.pl/wp-content/uploads/2021/11/Raport-pokolenia.pdf

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020