Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

88% specjalistów i menedżerów uważa, że w ich organizacji powinny zostać wprowadzone większe możliwości pracy zdalnej - wynika z raportu "Elastyczność specjalistów i menedżerów na rynku pracy”.

Dla co dziesiątego uczestnika badania praca zdalna ma tak dużą wartość, że byłby skłonny zaakceptować niższe wynagrodzenie w zamian za zwiększenie możliwości zdalnego wykonywania swoich obowiązków zawodowych. Jedynie 2% ankietowanych nie widzi potrzeby zwiększania możliwości pracy zdalnej przez pracodawców.

Jak pokazują wyniki badania przeprowadzonego przez Antal i Cushman & Wakefield w drugim kwartale 2021 r., specjaliści i menedżerowie preferują pracę zdalna niezależnie od wieku czy też liczby domowników. Doceniają takie jej elementy jak: elastyczność, oszczędność czasu w związku z brakiem dojazdów, poszerzenie dostępnych ofert pracy. 78% respondentów preferuje pracę indywidualną w skupieniu online, a 56% chciałoby pracować kreatywnie z domu.

Za największą wadę zdalnego modelu pracy uznawany jest brak możliwości bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem. Mimo rosnącej popularności  spotkań online wciąż jest odczuwany brak możliwości rzeczywistego spotkania ze współpracownikami Z tego powodu 59% respondentów wskazuje, że preferowanym miejscem grupowej burzy mózgów jest biuro. Z kolei 54% specjalistów i menedżerów chciałoby, aby praca zespołowa w układzie open space odbywała się w biurze.

Pracownicy są zgodni, że po ponad roku pracy zdalnej w pandemii zmianie ulega jednak rola biura. W związku z ograniczeniem kontaktów międzyludzkich pojawiają się też nowe modele pracy. I mimo tego, że pracodawcy wolą stacjonarny system pracy, to muszą modyfikować przestrzeń biurową, by spełnić oczekiwania pracowników. 86% specjalistów i menedżerów oczekuje, że organizacja biur będzie bardziej elastyczna, zapewniając pracownikom szybką zmianę miejsc w zależności od wykonywanych przez nich zadań.

Obecnie, jak wynika z raportu „Elastyczność specjalistów i menedżerów na rynku pracy”, większość firm preferuje hybrydowy model organizacji pracy, pomimo dominacji biur z pokojami wieloosobowymi i gabinetami (32%), przybywa też biur typu open space, z wieloma miejscami do spotkań. Po stronie pracodawców jest obowiązek dostosowania takich przestrzeni do warunków bezpieczeństwa w dobie pandemii.

Nie wszyscy pracownicy otrzymali jednak jeszcze wyraźne informacje na temat powrotu do biur. W największym stopniu jasne komunikaty w tej kwestii otrzymali przedstawiciele marketingu (53%) oraz sprzedaży i wyższej kadry zarządzającej (po 42%). Prawie połowa (48%) pracowników IT nie otrzymało jeszcze wiążącej wiadomości na ten temat. Jasny komunikat o powrocie do biura dostało natomiast już 36% specjalistów IT.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020