Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Zadania Rady Sektorowej ds. Kompetencji Informatyka to m.in:

1) rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w sektorze IT,

2) współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych działających w zakresie zintegrowania edukacji i pracodawców (przedsiębiorstw o kodach PKD J.58.2, J.62, J.63.1)

3) określanie obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji w sektorze IT oraz zlecanie ww. badań,

4) identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji,

5) przekazywanie informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje IT do instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz powiatowych urzędów pracy,

6) przekazywanie informacji nt. specyficznych potrzeb sektora IT w obszarze kompetencji do partnerów społecznych dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w danym sektorze.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020