Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Rekomendacje rady

Zapraszamy do zapoznania się z rekomendacją  Sektorowej Rady ds. Kompetencji - Informatyka, w sprawie aktualizacji SRK-IT (link). Rekomendacja została wydana uchwałą Rady nr SRIT/01/2021 z dnia 1 kwietnia 2021 r. 


Zapraszamy do zapoznania się z rekomendacją nadzwyczajną Sektorowej Rady ds. Kompetencji - Informatyka (link). Rekomendacja została wydana uchwałą Rady nr SRIT/04/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z drugą rekomendacją Sektorowej Rady ds. Kompetencji - Informatyka (link). Rekomendacja została wydana uchwałą Rady nr SRIT/02/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. 

Zapraszamy do zapoznania się z rekomendacją Rady ds. Kompetencji w sektorze IT (link). Rekomendacja została wydana uchwałą rady nr 01/RS/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020