Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Publikacje/raporty

Interesujących informacji na temat dostępności specjalistów IT na polskim rynku dostarcza raport "Executive Brief: Outsourcing 2020”.

Polska zajęła dziesiąte miejsce w opracowanym przez firmę 7N zestawieniu pięćdziesięciu najbardziej atrakcyjnych krajów dla outsourcingu IT. Najlepiej ocenione zostały: Filipiny, Indie i Irlandia.

Najważniejszymi atutami Polski okazały się być m.in.: atrakcyjne koszty operacyjne, rozwinięta infrastruktura, niskie koszty życia, małe ryzyko operacyjne, lokalizacja geograficzna w sąsiedztwie Europy Zachodniej oraz dobra znajomość języka angielskiego.

Słabiej nasz kraj wypadł natomiast pod względem dostępności kadr informatycznych. Wprawdzie specjalistów IT jest u nas znacznie więcej niż w sąsiednich Czechach, które zajęły piąte miejsce, czy na Węgrzech, które uplasowały się na szóstym miejscu, ale nie są oni ani tak łatwo dostępni, ani tak tani, jak się powszechnie uważa.

Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy ma być, zdaniem ekspertów 7N, fakt, że Polska posiada najbardziej rozwinięty rynek IT w regionie. Siłą rzeczy powoduje to duże zapotrzebowanie na talenty informatyczne ze strony pracodawców. Na rynku pracy panuje też większa konkurencja i rywalizacja o najlepszych. Większość wysokiej klasy specjalistów ma już satysfakcjonujące ich zatrudnienie i nowym pracodawcom trudno jest pozyskać pożądanych pracowników z wysokimi kwalifikacjami. Znajdujący się na wysokim poziomie rozwoju sektor IT w naszym kraju już angażuje większość specjalistów wysokiej klasy przy realizacji ciekawych projektów, w konsekwencji czego wolnych talentów na rynku nie ma już wiele.

Warto przy okazji zauważyć, że z przygotowanego z kolei przez NNT badania „2020 Global Managed Services Report” wynika, iż w związku ze zmianą modeli operacyjnych z powodu pandemii 45% przedsiębiorstw na świecie zamierza zlecać więcej procesów biznesowych kontrahentom niż wykonywać je samemu. W tym kontekście branża usług informatycznych (offshoringu i nearshoringu) może generować znaczące zapotrzebowanie na specjalistów IT.

Dla porównania, w zestawieniu "Executive Brief: Outsourcing 2019” Polska zajmowała piąte miejsce na świecie, tuż za Węgrami i Czechami.

Fundacja Digital Poland sprawdziła, jakim potencjałem specjalistów z zakresu sztucznej inteligencji dysponuje nasz kraj. Raport pokazuje ich poziom wykształcenia, posiadane umiejętności, dotychczasowe doświadczenie zawodowe i mobilność pracowniczą. Wskazuje też obszary zatrudnienia oraz określa możliwości zaspokojenia potrzeb kompetencyjnych ze strony rynku.

Polska ma jeden z najniższych wskaźników nasycenia gospodarki praktykami sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej - wynika z raportu „Sztuczna inteligencja w Polsce. Kompetencje specjalistów AI”, przygotowanego przez Fundację Digital Poland we współpracy z firmami Accenture i Microsoft. Pod względem udziału specjalistów AI w całej puli pracujących zajmujemy w rankingu unijnym dalekie, 24 miejsce. Na pierwszym miejscu uplasowała się Irlandia. Jesteśmy natomiast w środku stawki w zestawieniu dotyczącym Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie liderem jest Estonia.

Firma ManpowerGroup przeanalizowała ponad 11 tysięcy gier reprezentujących 13 gatunków – począwszy od gier akcji/przygodowych, przez gry fabularne (tzw. RPG), kończąc na grach muzycznych i niezależnych (indie). Okazało się, że granie w gry wideo może dać kandydatom do pracy przewagę  w procesie rekrutacyjnym. Jest to konsekwencja tego, że gry rozwijają u grających w nie osób szczególnie poszukiwane dziś na rynku pracy tzw. kompetencje miękkie.

„Granie rozwija nie tylko umiejętności techniczne, lecz także kompetencje miękkie, które obecnie zyskują na znaczeniu w dobie rozwijającej się automatyzacji procesów. Gracze wnoszą do organizacji kreatywność, inteligencję emocjonalną i złożone umiejętności rozwiązywania problemów. Ponadto gry uczą o tym, jak efektywnie przekazywać informacje zwrotne. Pandemia zwiększyła popyt na takie umiejętności miękkie jak współpraca, komunikacja i zdolność uczenia się, a granie w gry może je rozwinąć i udoskonalić” - czytamy w raporcie „Game to Work” opracowanym przez Manpower Group.

Przykładowo osoby grające w „World of Warcraft” czy w „Assassin’s Creed” rozwijają umiejętność współpracy i komunikacji, gracze w „Call of Duty” oraz „FIFA” - myślenie krytyczne i zdolność rozwiązywania problemów. Szczegółowe korelacje zawarte zostały w sporządzonym przez autorów badania schemacie odnoszącym się do różnych kompetencji zawodowych. Wskazane też zostały grupy stanowisk, na których poszczególne umiejętności odgrywają najważniejszą rolę przy dopasowywaniu profilu kandydata do danego zawodu. Dla przykładu, gracz grający w niezależne gry komputerowe (tzw. indie) i gry muzyczne, takie jak „Mario Party” czy „Guitar Hero” rozwija, zdaniem ekspertów Manpower Group, kompetencje miękkie, które są cenne w branży magazynowej, czyli kreatywność, współpraca, aktywne uczenie się, koordynacja, które są potrzebne na stanowisku specjalisty ds. produkcji cyfrowej.

Więcej informacji na temat możliwości wykorzystania gier komputerowych do kształtowania poszukiwanych na rynku pracy kompetencji można znaleźć w raporcie Manpower Group pt. „Game to Work” (https://www.manpowergroup.pl/2020/11/26/jaki-sposob-gracze-rozwijaja-pozadane-przez-pracodawcow-umiejetnosci-miekkie/).  

Specjaliści IT chcą być przede wszystkim ekspertami w swojej dziedzinie

Ponad połowę specjalistów w polskiej branży IT stanowią programiści - wynika z „Badania społeczności IT 2020”. Prawie połowa respondentów pracuje w softwarehouse’ach świadczących usługi dla firm zewnętrznych. Dwie trzecie specjalistów ukończyło studia wyższe. Tylko jedna czwarta chciałaby zarządzać ludźmi. Aspiracje zawodowe połowy skupiają się na rozwoju w kierunku eksperckim. 

Studia wyższe są od lat podstawową formą wykształcenia w polskiej branży IT. Według przeprowadzonego na początku roku przez Bulldogjob „Badania społeczności IT 2020” ukończyło je ponad 73% specjalistów IT (magisterskie 41% a inżynierskie/licencjackie 32%). Blisko 12% ankietowanych było jeszcze w trakcie studiów, a 14% wskazało średni poziom wykształcenia. 0,4% zadeklarowało wykształcenie podstawowe/gimnazjalne, tyle samo mogło pochwalić się posiadaniem stopnia doktora. Dominują kierunki techniczne, które wybrało 64% uczestników badania oraz ścisłe (24%). Nieco ponad 5% respondentów skończyło studia na kierunku humanistycznym.

Prawie połowa polskich programistów nie może pochwalić się dłuższym niż cztery lata doświadczeniem w pracy - wynika z badania przeprowadzonego przez Just Join IT.

20,73% uczestników „Antybadania 2020 polskich programistów” firmy Just Join IT nie ma dłuższego niż rok doświadczenia komercyjnego w pracy w obszarze IT. Prawie tyle samo, 22,12%, może pochwalić się stażem w zakresie jedynie 2-4 lat. Niecałe 20% (dokładnie 17,80%) wykonuje obowiązki programisty dłużej niż 8 lat, w tym 3,63% ponad 15 lat.

Z jakim przygotowaniem polscy programiści trafili do zawodu? Głównie są to osoby po studiach wyższych. Ponad połowa respondentów, 54,13%,  zadeklarowała posiadanie kierunkowego, związanego z programowaniem wykształcenia wyższego. 11,06% ankietowanych skończyło inne kierunki studiów, w tym 4,28% o profilu humanistycznym. 16,57% przyznało, że jeszcze studiuje. Programistów z wykształceniem średnim jest ogółem 18,24%, w tym 5,91% ze średnim specjalistycznym.

Większość developerów swoją przygodę z programowaniem zaczęła już jednak przed podjęciem specjalistycznej edukacji. 60,67% uczestników badania twierdzi, że pierwsze kroki w dziedzinie programowania stawiało samodzielnie. 35,27 % zetknęło się z nauką programowania na studiach. Jedynie 4,06% ankietowanych zaczęła uczyć się kodowania na szkoleniach.

Zapraszamy do zapoznania się z przeglądem badań, raportów oraz publikacji w kontekście skutków Covid-19.

Umiejętności związane z wykorzystaniem rozwiązań open source należą do jednych z najbardziej poszukiwanych na rynku - wynika z„The 2020 Open Source Jobs Report” przygotowanego przez Linux Foundation i platformę edukacyjną edX.

Z przeprowadzonego badania wynika, że rekruterzy są obecnie w dużym stopniu zainteresowani zatrudnianiem specjalistów znających się na technologii open source. 81% z nich twierdzi, że nigdy dotąd tak chętnie nie szukali profesjonalistów od open source jak obecnie. Zatrudnianie ich jest priorytetem na rok 2020. 56% menedżerów odpowiedzialnych za zatrudnienieplanuje przyjąć do pracy w najbliższym półroczu jeszcze większą liczbę specjalistów z kwalifikacjami w zakresie open source niż w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.

Jednocześnie 93% uczestniczących w badaniu specjalistów od rekrutacji ma problemy ze znalezieniem osób z odpowiednimi kwalifikacjami. Dwa lata temu problemy ze znalezieniem ekspertów od open source zgłaszało 87% ankietowanych menedżerów. Wśród najbardziej poszukiwanych specjalizacji jest DevOps. Zwiększenie zatrudnienia w tym zakresie planuje obecnie 65% firm wobec 59% w roku 2018.

Zapraszamy do zapoznania się z przeglądem badań, raportów oraz publikacji w kontekście skutków Covid-19.Sytuacja gospodarcza

Coraz ostrzejsze hamowanie polskiej gospodarki – zapytania o kondycję kontrahentów i klientów spadły już o niemal połowę (BIK InfoMonitor)

https://media.bik.pl/informacje-prasowe/505116/coraz-ostrzejsze-hamowanie-polskiej-gospodarki-zapytania-o-kondycje-kontrahentow-i-klientow-spadly-juz-o-niemal-polowe

E-commerce w czasie kryzysu 2020 (Izba Gospodarki Elektronicznej)

https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/03/E-commerce-w-czasie-kryzysu-2020.pdf
https://www.pulshr.pl/rekrutacja/pandemia-to-szansa-dla-handlu-elektronicznego-wyzwaniem-zatrudnienie-osob-do-obslugi-zamowien,73340.html

Zamrożenie branży HoReCa

https://www.crn.pl/artykuly/rynek/wirus-zamrozil-branze-horeca

Spada dynamika wyrejestrowywania działalności gospodarczej (J. Emilewicz, MR)

https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/spada-dynamika-wyrejestrowywania-dzialalnosci-gospodarczej,73442.html

Przedsiębiorstwa będą się zamykać (badanie konfederacji Lewiatan)

https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/badanie-lewiatana-5-proc-firm-juz-sie-zamyka,73444.html

http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2020/1/badanie_lewiatana_5_firm_juz_sie_zamyka_43_wytrzyma_jeszcze_12_miesiace

Recesja w UE (P. Borys, PFR)

https://www.pulshr.pl/rekrutacja/prezes-pfr-to-juz-niestety-oficjalnie-recesja-w-ue,73443.html

Plany zakupowe IT w szkołach w czasie pandemii

https://www.crn.pl/artykuly/rynek/edukacja-w-czasach-zarazy

Bilans kryzysu Covid-19 po dwóch miesiącach (raport PIE i PFR)

http://pie.net.pl/bilans-kryzysu-covid19-po-dwoch-miesiacach-co-osma-firma-dokonala-zwolnien-i-planuje-kolejne/

Prognoza makroekonomiczna (PIE)

http://pie.net.pl/wp-content/uploads/2020/05/Miesiecznik-Makroekonomiczny_4-2020.pdf

Co ósma firma zagrożona (Devire)

https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/co-osma-firma-nie-jest-pewna-czy-przetrwa-pandemie-koronawirusa,73481.html

Trendy przyszłości (raport InFuture Institute)

http://infuture.institute/raporty/futuremakers-today/

Polowa firm źle ocenia swoją sytuację ekonomiczną (raport KRD)

https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/przez-koronawirusa-prawie-polowa-firm-zle-ocenia-swoja-sytuacje-ekonomiczna,73604.html

https://www.crn.pl/aktualnosci/ponury-koronabilans-w-msp

https://www.pb.pl/badanie-przez-koronawirusa-prawie-polowa-firm-zle-ocenia-swoja-sytuacje-ekonomiczna-990806

https://krd.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/2020/Im-wieksza-firma---tym-mniejsze-problemy--Badanie--KoronaBilans-MSP---maj-2020

Na nowej globalizacji zyskają najwięksi cyfrowi gracze

https://cyfrowa.rp.pl/it/47419-praca-zdalna-zaskakujaco-wydajna-najnowsze-badania

Potrzebne jasne reguły działania branż i zarządzania ryzykiem na wypadek powrotu pandemii

https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/globalny-kryzys-bedzie-okresem-co-najmniej-tak-trudnym-jak-ostatnie-miesiace,73795.html

https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/malinowski-powinnismy-zarzadzac-ryzykiem-epidemicznym-w-sposob-zdecentralizowany,73794.html

Spadki obrotów i problemy z płynnością w firmach

https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/spadek-obrotow-i-problem-z-plynnoscia-w-firmach,73789.html

Zatrudnienie i płace w kwietniu (dane GUS)

https://www.pulshr.pl/wynagrodzenia/kryzys-odbil-sie-na-zatrudnieniu-ale-place-rosna-przecietne-wynagrodzenie-ponad-5-2-tys-zl,73838.html

Możliwy wzrost bezrobocia jesienią b.r.

https://www.pulshr.pl/restrukturyzacja/fala-zwolnien-dopiero-przed-nami-skoncza-sie-wypowiedzenia-wzrosnie-zasilek,73803.html

Spowolnienie biznesu przy oznakach poprawy (raport dla BIG Info Monitor)

https://www.crn.pl/aktualnosci/biznes-podnosi-sie-z-dna

Mniej firm planujących zwolnienia (raport PIE)

http://pie.net.pl/z-28-proc-do-8-proc-spada-odsetek-firm-planujacych-zwolnienia-coraz-mniej-zamierza-tez-obnizac-pensje/

Polska może zyskać dzięki delokalizacji produkcji z Chin po pandemii (raport PIE)

http://pie.net.pl/polska-moze-zyskac-ponad-8-mld-usd-rocznie-dzieki-delokalizacji-produkcji-z-chin/

http://pie.net.pl/wp-content/uploads/2020/05/PIE-Raport_Szlaki_handlowe.pdf

Różne skutki koronawirusa dla różnych grup firm (raport KRD)

https://krd.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/2020/Koronawirus--jedne-firmy-traca--inne-zyskuja

Powrót produkcji na Zachód

https://forsal.pl/gospodarka/aktualnosci/artykuly/1478531,pandemia-skroci-globalne-lancuchy-dostaw-i-przeniesie-przemysl-z-powrotem-na-zachod.html?utm_source=mailing&utm_medium=forsal&utm_campaign=24-05-2020

50% MŚP zagrożone upadłością (Barometr Covid-19 - Kantar)

https://www.crn.pl/aktualnosci/50-proc-msp-spodziewa-sie-lawiny-upadlosci

Trendy konsumenckie (Barometr Covid-19 - Kantar)

https://marketingprzykawie.pl/espresso/barometr-covid-19-kantara-trzy-trendy-konsumenckie-definiujace-nowa-normalnosc/

Realna perspektywa bankructw spółek

https://www.pb.pl/wysyp-bankructw-dopiero-przed-nami-992199?smclient=700b5d68-d1b3-4102-b799-7510b154ddb2&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default

Bariery funkcjonowania przedsiębiorstw spowodowane koronawirusem (badanie PIE i PFR)

https://www.rp.pl/FIRMA-Zarzadzanie/305259942-COVID-19-tworzy-kolejne-bariery-funkcjonowania-przedsiebiorstw.html


Rynek pracy

Nie kryzys lecz spowolnienie na rynku pracy (Adecco)

https://www.pulshr.pl/praca-tymczasowa/daniel-wocial-adecco-nie-kryzys-lecz-spowolnienie-nawet-poltora-roku,73396.html

Skurczy się rynek agencji zatrudnienia (Devire)

https://www.pulshr.pl/rekrutacja/przez-epidemie-z-rynku-zniknie-okolo-2-tys-agencji-zatrudnienia,73372.html

Więcej kontraktów zamiast etatów? (Lewiatan)

https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/kontrakty-wygryza-etaty,73345.html

Bezpieczny powrót do pracy (zalecenia PIP)

https://www.pulshr.pl/prawo-pracy/powrot-do-pracy-musi-byc-bezpieczny-na-to-musza-zwrocic-uwage-pracodawcy,73465.html

Pracownicy i pracodawcy w czasie epidemii (raport agencji Insight Lab z Grupy Komunikacja+)

https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/polscy-pracownicy-i-pracodawcy-w-czasie-epidemii-raport,73446.html

Zawieszenie stosunku pracy na 3 miesiące w związku z pandemią (propozycja MRPiPS)

https://www.pulshr.pl/prawo-pracy/zawieszenie-stosunku-pracy-na-trzy-miesiace-resort-proponuje-nowe-rozwiazanie,73462.html

Trendy na rynku pracy w związku z pandemią

https://www.pulshr.pl/rekrutacja/epidemia-koronawirusa-odwrocila-trendy-na-rynku-pracy,73472.html

Programiści tracą pracę (raport No Fluff Jobs)

https://mitsmr.pl/zarzadzanie-przedsiebiorstwem/kultura-organizacyjna/raport-jak-epidemia-zmienila-branze-it/?utm_source=piano&utm_medium=newsletter&utm_campaign=MIT_content&pnespid=l.gzsKNbHF2NXdkC5IwEN20OuF9fATGNAYqV3TQ

Koronawirus zmienia rynek pracy (badanie Grant Thornton)

https://www.pulshr.pl/rekrutacja/koronawirus-zmienia-rynek-pracy-pod-noz-ida-benefity,73521.html

https://grantthornton.pl/publikacja/rynek-pracy-na-trzy-czwarte-mocy/

https://grantthornton.pl/wp-content/uploads/2020/05/Rynek-pracy-w-czasie-koronawirusa-RAPORT-08-05-2020.pdf

Rynek pracy w dobie koronawirusa (II badanie Pracuj.pl)

http://media.pracuj.pl/95636-praca-w-czasie-pandemii-raport-pracujpl

Mapa zatrudnienia (Talentuno)

https://mapazatrudnienia.talentuno.pl

Barometr polskiego rynku pracy (Personnel Service)

http://barometrrp.pl/wp-content/uploads/2020/03/Barometrrp2020.pdf

Coraz mniej firm będzie zwalniać (badanie PIE i PFR)

https://www.forbes.pl/gospodarka/koronawirus-zwolnienia-i-obnizki-pensji-w-maju-2020-r/n599s3b

Nie wzrasta zatrudnienie na polskim rynku

https://www.forbes.pl/gospodarka/rynek-pracy-w-polsce-koronawirus-przyczyna-fatalnych-danych-o-zatrudnieniu-i/4x7svd1

http://pie.net.pl/kwiecien-zamrozil-rynek-pracy-ale-maj-moze-juz-przyniesc-odwilz/

Spada odsetek firm planujących zwolnienie (raport PIE)

https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/bez-masowych-zwolnien-i-ciec-wynagrodzen-raport-z-fala-optymizmu,73839.html

Bezrobocie powoli wzrasta (dane GUS)

https://www.pb.pl/komplikacje-na-rynku-prac-992205?smclient=700b5d68-d1b3-4102-b799-7510b154ddb2&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default

https://www.pulshr.pl/rekrutacja/ministerstwo-dane-o-bezrobociu-nie-oznaczaja-zalamania-na-rynku-pracy,74009.html

Bezrobocie dopiero będzie wzrastać (raport BIEC)

https://www.pulshr.pl/rekrutacja/biec-pandemia-na-rynku-pracy-dopiero-sie-zaczyna,74071.html


Rynek IT

Trendy technologiczne 2020 (raport 2020)

https://www.crn.pl/artykuly/raporty-i-analizy/deloitte-raport-trendy-technologiczne-2020

Covid-19 osłabił rynek smartfonów (Canalys)

https://www.crn.pl/aktualnosci/uderzenie-covid-19-na-rynku-smartfonow

Wpływ Covid-19 na sektor IT: aspekty prawne (analiza Bird&Bird)

https://www.twobirds.com/pl/news/articles/2020/poland/200406-wplyw-pandemii-covid-19-na-sektor-it

Rośnie zainteresowanie usługami w chmurze: coraz więc firm ma strategie przejścia do chmury (badanie Colt Technology Services)

https://ccnews.pl/2020/05/06/ogromny-naplyw-klientow-do-chmury-trwa/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=przeglad_aktualnosci_rynku_customer_care_w_polsce&utm_term=2020-05-07

Action: większa sprzedaż mimo pandemii

https://www.crn.pl/aktualnosci/action-wieksza-sprzedaz-mimo-pandemii

Digitalizacja i automatyzacja dokumentów i procesów

https://www.crn.pl/artykuly/rynek/digitalizacja-i-automatyzacja-od-dokumentow-po-procesy-biznesowe

Microsoft zainwestuje w polską chmurę

https://www.computerworld.pl/news/Microsoft-zainwestuje-miliard-dolarow-w-polska-chmure,420841.html

https://cyfrowa.rp.pl/it/47226-digitalizacja-to-sila-napedowa-zmian

Rynek IT w dół z powodu pandemii, wydatki na infrastrukturę teleinformatyczną i usługi w chmurze w górę (IDC)

https://www.computerworld.pl/news/Pandemia-koronawirusa-ciagnie-rynek-IT-w-dol,420836.html

Cisco i Google zbudują multicloud

https://www.computerworld.pl/news/Cisco-i-Google-zbuduja-wspolnie-nowa-platforme-multicloud,420838.html

Branża technologiczna odporna na koronawirusa? (PIE)

http://pie.net.pl/wp-content/uploads/2020/05/Tygodnik-Gospodarczy-PIE_18-2020.pdf

80% firm pójdzie do chmury

https://www.crn.pl/aktualnosci/80-proc-firm-pojdzie-do-chmury

Asbis sprzedał dwukrotnie więcej w okresie pandemii

https://www.crn.pl/aktualnosci/asbis-w-polsce-nie-choruje-na-wirusa

Oczekiwania przedsiębiorstw wobec dostawców usług IT (badanie NTT)

https://www.crn.pl/aktualnosci/dostawcy-uslug-it-lekarstwem-na-covid-19

Rozwiązania sieciowe dla MŚP w czasie pandemii: oczekiwania, potrzeby i oferta rynkowa

https://www.crn.pl/artykuly/rynek/rozwiazania-sieciowe-dla-msp

Zwiększone dostawy AiO w Q2

https://www.crn.pl/aktualnosci/aio-podnosza-sie-z-kolan

Rynek rozwiązań konsumenckich w Q2 (prognozy Context)

https://www.crn.pl/aktualnosci/mocno-buja-na-rynku-dystrybucji

5G podstawą rozwoju technologii i biznesu

https://itwiz.pl/czy-5g-stanie-sie-fundamentem-rozwoju-przyszlych-trendow-technologicznych-biznesu/

Zarządzanie danymi kluczowe w prowadzeniu biznesu w czasie pandemii (architektury danych, składowanie danych, bezpieczeństwo danych, zarządzanie cyklem życia danych, znaczenie centrów danych)

https://itwiz.pl/rosnace-wymagania-biznesu-napedzaja-popyt-na-bardziej-wydajne-elastyczne-architektury-danych/

https://itwiz.pl/wysoka-dynamika-biznesu-wymaga-nowego-podejscia-gromadzenia-danych/

https://www.computerworld.pl/news/Centra-danych-nie-zamierzaja-kapitulowac-przed-chmurami,420890.html

https://cyfrowa.rp.pl/gadzety/47090-pamiec-absolutna-ogromny-wzrost-zapotrzebowania

Rośnie popularność sieci VPN (badanie Global Market Insights 2020)

https://www.computerworld.pl/news/Sieci-VPN-nigdy-nie-byly-tak-popularne,420937.html

Dropbox zwiększa przychody w związku z rosnącą popularnością systemów wymiany plików

https://itreseller.com.pl/dropbox-rosnie-w-dobie-pandemii-wyniki-finansowe-firmy-przewyzszaja-oczekiwania-analitykow-wspoldzielenie-danych-podczas-pracy-zdalnej-napedza-rozwoj-firmy/

Laptopy stają się popularniejsze niż smartfony

https://cyfrowa.rp.pl/gadzety/47054-do-lask-wrocily-tansze-smartfony-ale-w-elektronice-krolem-jest-kto-inny

Automatyzacja procesów IT jednym ze skutecznych sposobów radzenie sobie z wyzwaniami Covid-19 (ocena Red Hat)

Plik z wypowiedzią - „Red Hat - Automatyzacja….”

Biura po nowemu - nowe wyzwania dla IT

https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/skonczyl-sie-czas-dostosowywania-biura-pod-pracownikow,73525.html

Rynek IT pod osłoną tarczy antykryzysowej

https://www.crn.pl/aktualnosci/branza-pod-oslona-tarczy-finansowej

Covid zwiększy zapotrzebowanie na cybersecurity (raport MarketsandaMarkets)

https://www.crn.pl/aktualnosci/covid-19-rozpedzi-rynek-ochrony-cyfrowej

Firmy IT nie przygotowały się na sytuacją kryzysową (badanie Gartnera)

https://www.crn.pl/aktualnosci/szefowie-firm-it-przespali-przygotowania-do-kryzysu

Rynek IT w Polsce w 2020 (prognozy IDC)

https://itwiz.pl/jak-wg-idc-bedzie-wygladal-rynek-polsce-2020-roku/

Trendy IT w bankowości (raport JCommerce)

https://itwiz.pl/raport-jcommerce-kierunki-rozwoju-dla-sektora-bankowego/

Chat boty coraz popularniejsze (rośnie sprzedaż Voicetela)

https://ccnews.pl/2020/05/12/voiceboty-voicetela-rozmawiaja-wiecej/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=przeglad_aktualnosci_rynku_customer_care_w_polsce&utm_term=2020-05-12

Cyfrowa transformacja staje się koniecznością

https://ccnews.pl/2020/05/11/jak-firmy-i-urzedy-moga-przezyc-cyfrowa-rewolucje/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=przeglad_aktualnosci_rynku_customer_care_w_polsce&utm_term=2020-05-12

Redukcja kosztów w warunkach koronawirusa możliwa dzięki chmurze i cyfryzacji (panel dyskusyjny Oktawave)

https://youtu.be/do-4LabhIbk

Wzrasta popyt na rozwiązania do pracy zdalnej (PIE)

https://www.pulshr.pl/wiadomosci/,73613.html

Tauron: umowy bez papieru

https://ccnews.pl/2020/05/13/tauron-umowa-bez-papieru/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=przeglad_aktualnosci_rynku_customer_care_w_polsce&utm_term=2020-05-13

Orange: usługa zdalnej ochrony PESEL

https://ccnews.pl/2020/05/13/orange-zaproponowal-ochrone-pesel/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=przeglad_aktualnosci_rynku_customer_care_w_polsce&utm_term=2020-05-13

Zwiększone wykorzystanie aplikacji finansowych podczas pandemii koronawirusa (raport deVere Group)

https://ccnews.pl/2020/05/12/koronawirus-zwiekszyl-wykorzystanie-aplikacji-finansowych-o-72-proc/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=przeglad_aktualnosci_rynku_customer_care_w_polsce&utm_term=2020-05-13

Dystrybutorzy odbudowują zapasy (raport ITScope)

https://www.crn.pl/aktualnosci/dystrybutorzy-odbudowuja-zapasy

Firmy przenoszą biznes do sieci (raport KRD)

https://www.crn.pl/aktualnosci/ponury-koronabilans-w-msp

Firmy IT mają coraz więcej długów i dłużników (raport KRB)

https://krd.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/2020/Cyfrowi-dluznicy-zalegaja-127-mln-zl

Google partnerem strategicznym LPP w transformacji cyfrowej i e-commerce

https://itwiz.pl/google-zostal-strategicznym-partnerem-lpp-e-commerce-transformacji-marketingu/

ATM rozbudowuje centrum danych

https://www.computerworld.pl/news/ATM-rozbudowuje-swoje-centrum-danych,420994.html

Rośnie skala cyfryzacji w polskich firmach (PIE)

http://pie.net.pl/jak-koronawirus-cyfryzuje-polske/

http://pie.net.pl/wp-content/uploads/2020/05/PIE-Monitoring-Gospodarki-Cyfrowej.pdf

Chmura „zjada” oprogramowanie (raport Bessemer Venture Partners)

https://pucek.com/newsletter/software-w-chmurze-mrbeast-i-makijaz-w-augmented-reality/

Rynek IT skurczy się w 2020 o 8% (raport Gartnera)

https://www.computerworld.pl/news/Gartner-w-tym-roku-rynek-IT-skurczy-sie-az-o-8,421030.html?utm_source=mail&utm_campaign=newsletter%20-%20computerworld&utm_medium=wiadomosci%20computerworld%20(html)&hideuser=2f47f74d3aa506e49485fcd83910d7a4

Polski rynek IT a perspektywy cyfrowej transformacji

https://biznes.newseria.pl/news/rosnie-wartosc,p576271079

Polskie firmy wolą trzymać dane w kraju

https://www.crn.pl/aktualnosci/polskie-firmy-wola-trzymac-dane-w-kraju

Rynek IT zmaleje (prognoza Gartnera)

https://www.crn.pl/aktualnosci/rynek-ict-zbiednieje-o-300-mld-dol

Zwiększone inwestycje w infrastrukturę 5G i 4G (prognoza IDC)

https://www.crn.pl/aktualnosci/rynek-ktory-urosnie-trzykrotnie-mimi-pandemii

Firmy technologiczne zyskują na pandemii

https://cyfrowa.rp.pl/it/47355-firmy-technologiczne-rosna-na-pandemii-kto-zyskuje-najwiecej

Zwiększone zainteresowanie voicebotami i asystentami głosowymi

https://cyfrowa.rp.pl/technologie/47405-epidemia-rozmnozyla-voiceboty-i-asystentow-glosowych

Pandemia zwiększy zainteresowanie rozwiązaniami Przemysłu 4.0

https://www.forbes.pl/technologie/czy-pandemia-koronawirusa-pomoze-zwiekszyc-automatyzacje-produkcji/qg9rns0

Cisco: mniejsza sprzedaż produktów, większe zainteresowanie usługami

https://www.crn.pl/aktualnosci/cisco-lepiej-od-oczekiwan-kryzys-obudzil-klientow

Spadek sprzedaży urządzeń drukujących (raport IDC)

https://www.crn.pl/aktualnosci/rynek-druku-ponizej-oczekiwan

Spadek wartości rynku IT w Polsce w związku z Covid-19 (prognoza IDC)

https://www.crn.pl/aktualnosci/covid-19-nie-oszczedzi-polskiego-rynku-it

Tylko 13% firm korzysta z chmury hybrydowej (raport Nutanix Enterprise Cloud Index)

https://itwiz.pl/tylko-jedna-na-osiem-firm-korzysta-rozwiazan-modelu-chmury-hybrydowej/

Pandemia zwiększy zainteresowanie automatyzacją i sztuczną inteligencją

https://cyfrowa.rp.pl/opinie/47558-andrzej-kozlowski-epidemia-przyspieszy-rozwoj-robotyzacji-czy-artificial-superinteligence

https://www.rp.pl/Rynek-pracy/305189965-Koronawirus-zautomatyzuje-swiat-Polskie-firmy-nie-sa-gotowe.html

68% polskich firm nie jest gotowych na automatyzację

https://ccnews.pl/2020/05/18/68-firm-w-polsce-nie-jest-gotowe-na-atomatyzacje/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=przeglad_aktualnosci_rynku_customer_care_w_polsce&utm_term=2020-05-19

Rośnie zainteresowanie autonomicznymi pojazdami

https://cyfrowa.rp.pl/technologie/47546-wirus-przyspieszyl-autonomiczne-pojazdy?utm_source=rp&utm_medium=teaser_redirect

Atende: spadek przychodów o 40% w związku z pandemią

https://www.pulshr.pl/restrukturyzacja/fala-zwolnien-dopiero-przed-nami-skoncza-sie-wypowiedzenia-wzrosnie-zasilek,73803.html

Firmy będą rezygnować z projektów IT, aby obniżać koszty działalności, zapotrzebowanie na infrastrukturę pojawi się później (prognoza Global Data)

https://www.crn.pl/aktualnosci/firmy-porzuca-projekty-it-aby-obnizyc-koszty

Zapotrzebowanie na software nie spada (badanie SoDA)

https://www.crn.pl/aktualnosci/branza-software-owa-zyska-na-pandemii

Zdalna praca i edukacja zwiększa zainteresowanie kupnem notobooków (raport Strategy Analytics)

https://www.crn.pl/aktualnosci/rynek-notebookow-uniknal-najgorszego

Spadną wydatki na IT w Europie (prognoza IDC)

https://www.crn.pl/aktualnosci/it-w-europie-bedzie-chorowac-na-covid-19

Korzystanie z rozwiązań chmurowych (Nutanix Enterprise Cloud Index)

https://www.computerworld.pl/news/Czy-IT-ma-przyszlosc-poza-chmura,421071.html

Wzrost e-zakupów przez smartfony

https://cyfrowa.rp.pl/biznes/47615-epidemia-zapedzila-na-zakupy-do-smartfona-komputer-juz-passe

Telekomunikacja jest odporna na koronawirusa (prezes Ericssona w Polsce)

https://cyfrowa.rp.pl/opinie/47575-prezes-ericssona-w-polsce-telekomunikacja-jest-odporna-na-covid-19

Sprzedaż smartfonów niższa o 40% w Play

https://cyfrowa.rp.pl/telekomunikacja/47324-prezes-play-sprzedaz-smartfonow-nizsza-o-40-proc-od-zalozonej

AB: resellerzy skorzystali na pandemii

https://www.crn.pl/aktualnosci/ab-resellerzy-skorzystali-na-pandemii

https://www.pb.pl/pandemia-nie-zaszkodzila-ab-991815?smclient=700b5d68-d1b3-4102-b799-7510b154ddb2&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default

Firmy zwiększą wydatki na cyfrową transformację (prognoza IDC)

https://www.crn.pl/aktualnosci/firmy-nie-porzuca-cyfrowej-transformacji

Wpływ pandemii na outsourcing IT

https://itwiz.pl/czy-pandemia-covid-19-pozytywnie-wplynie-na-rynek-outsourcingu-it/

Spadła sprzedaż komputerów

https://cyfrowa.rp.pl/gadzety/47762-w-polsce-siadla-sprzedaz-komputerow-zaskakujacy-hit

Nowe technologie wspomagają działalność firm w czasie pandemii (ocena PIE)

https://www.rp.pl/FIRMA-Zarzadzanie/305189952-Technologie-pomagaja-w-dzialalnosci-firm-w-czasach-pandemii.html

Małe firmy zainteresowane działalnością w internecie (badanie KRD)

https://www.pb.pl/mikrofirmy-chca-do-internetu-991551?smclient=700b5d68-d1b3-4102-b799-7510b154ddb2&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default

https://krd.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/2020/Male-firmy-ruszaja-na-podboj-Internetu

Pandemia szansą dla start-upów

https://www.wnp.pl/tech/pandemia-moze-pomoc-start-upom-trzeba-tylko-narobic-halasu,395638.html

Rynek druku w dół (raport IDC)

https://www.crn.pl/aktualnosci/rynek-druku-na-minusie-ale-sa-jasne-punkty

Symptomy poprawy w branży AV

https://www.crn.pl/aktualnosci/lepsza-pogoda-dla-branzy-av

Będzie rosło zapotrzebowanie na usługi zarządzania sieciami (prognoza MarketsandMarkets)

https://www.crn.pl/aktualnosci/zarzadzanie-sieciowka-bedzie-wiekszym-biznesem

Comp: wpływ pandemii nieistotny

https://www.crn.pl/aktualnosci/comp-wplyw-pandemii-nieistotny

IBM: zapowiedź zwolnień

https://www.crn.pl/aktualnosci/zwolnienia-w-ibm

HPE: cięcie kosztów i zwolnienia

https://www.crn.pl/aktualnosci/hpe-ostro-tnie-koszty-i-zarobki-mozliwe-zwolnienia

Wzrosła popularność cyfrowych usług i e-handlu (badanie Mastercard)

https://itwiz.pl/mastercard-czasie-spolecznej-izolacji-wyraznie-wzrosla-popularnosc-e-commerce-cyfrowych-uslug/

Polacy będą częściej kupować przez internet (badanie Accenture i Fashion Biznes)

https://itwiz.pl/accenture-ponad-30-polakow-zamierza-kupowac-czesciej-przez-internet/

Dell: zamrożenie płac i zatrudnienia

https://www.crn.pl/aktualnosci/dell-zamraza-place-i-zatrudnienie

Korzystanie z sieci telekomunikacyjnych w Polsce (raport PIE)

http://pie.net.pl/siec-internetowa-w-polsce-wytrzymala-lockdown-lepiej-niz-w-wiekszosci-krajow-europejskich/

Spadki na rynku druku dla MŚP

https://www.crn.pl/artykuly/raporty-i-analizy/druk-dla-msp-pandemia-przemebluje-rynek

Spodziewane większe inwestycje w outsourcing IT (badanie NTT)

https://itwiz.pl/aby-przetrwac-blisko-polowa-firm-zainwestuje-wiecej-outsourcing/

Technologia autonomicznych szpitali będzie rozwijana na potrzeby szpitali

https://innowacje.newseria.pl/news/pandemia-spowolni,p166877665

Pandemia obniża bardziej sprzedaż sprzętu nić oprogramowania i usług (analiza Context)

https://www.crn.pl/aktualnosci/sprzet-najwieksza-ofiara-pandemii

Rośnie znaczenie analityki biznesowej w sytuacji pandemii

https://itwiz.pl/czasach-covid-19-analityka-biznesowa-liczy-sie-duzo-bardziej-niz-kiedykolwiek-wczesniej/

Duże inwestycje w centra danych, chmurę i VPN

https://cyfrowa.rp.pl/it/48151-druga-mlodosc-it-potezne-inwestycje-w-centra-danych-chmure-i-vpn

Sieci telekomunikacyjne w trakcie pandemii

http://pie.net.pl/wp-content/uploads/2020/05/Tygodnik-Gospodarczy-PIE_21-2020.pdf 

Spadła sprzedaż sprzętu sieciowego (raport Synergy Research Group)

https://www.computerworld.pl/news/Tak-zle-w-tym-segmencie-rynku-IT-nie-bylo-od-siedmiu-lat,421232.html?utm_source=mail&utm_campaign=newsletter%20-%20computerworld&utm_medium=wiadomosci%20computerworld%20(html)&hideuser=2f47f74d3aa506e49485fcd83910d7a4


Kompetencje IT

Innowacyjne podejście do wykorzystania IT: kończy się czas, kiedy CIO podążał za biznesem, w erze cyfryzacji technologia jest podstawą biznesu (Deloitte)

https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/technology/articles/jak-rozwijac-innowacje-cio.html?utm_campaign=Multistep_New_CIO_mail1_Sierpien_2019_C-RG-CON-06782_pl_Consulting_Campaign_pl&utm_medium=email&utm_source=Eloqua

Brak kompetencji ogranicza wykorzystanie chmury. Potrzebna infrastruktura do pracy zdalnej (Oktawave)

https://biznes.newseria.pl/news/brak-kompetencji-ogranicza,p1060364431

https://ccnews.pl/2020/05/15/brak-kompetencji-pracownikow-jest-najwieksza-przeszkoda-dla-chmury/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=przeglad_aktualnosci_rynku_customer_care_w_polsce&utm_term=2020-05-15

Kompetencje potrzebne dostawcom usług dla wsparcia swoich klientów w warunkach pandemii (badanie NTT)

https://www.crn.pl/aktualnosci/dostawcy-uslug-it-lekarstwem-na-covid-19

Cyfryzacja pracy wymaga nowych kompetencji

https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/cyfrowa-rewolucja-przyspiesza-to-wyzwanie-dla-pracownikow,73410.html

https://www.pulshr.pl/rekrutacja/pojawia-sie-miliony-nowych-miejsc-pracy-potrzeba-jednak-odpowiednich-kompetencji,71275.html

Przyszłość pracy (P. Arak, PIE)

https://300gospodarka.pl/analizy/arak-badz-jak-shakira-zdobywaj-umiejetnosci-rynek-pracy-w-przyszlosci-moze-nie-byc-taki-jak-nam-sie-wydaje

Programiści tracą pracę (raport No Fluff Jobs)

https://mitsmr.pl/zarzadzanie-przedsiebiorstwem/kultura-organizacyjna/raport-jak-epidemia-zmienila-branze-it/?utm_source=piano&utm_medium=newsletter&utm_campaign=MIT_content&pnespid=l.gzsKNbHF2NXdkC5IwEN20OuF9fATGNAYqV3TQ

Z powodu koronawirusa w cenie będą zawody wykonywane zdalnie

https://biznes.newseria.pl/news/pandemia-koronawirusa,p160298161

https://www.pulshr.pl/edukacja/wirusoodporne-kierunki-studiow-ktore-w-przyszlosci-pozwola-na-prace-zdalna,73644.html

Transformacja cyfrowa a cyfrowe umiejętności pracowników

https://itwiz.pl/jak-stac-sie-liderem-rewolucji-cyfrowej/

Koronawirus przyspieszy automatyzację i robotyzację w firmach (raport Personnel Service)

https://www.rp.pl/Rynek-pracy/305189965-Koronawirus-zautomatyzuje-swiat-Polskie-firmy-nie-sa-gotowe.html

http://barometrrp.pl

http://barometrrp.pl/wp-content/uploads/2020/03/Barometrrp2020.pdf

Obawy specjalistów IT przed konkurencją z chmury (badania Oracle i KPMG)

https://www.crn.pl/aktualnosci/specjalisci-it-obawiaja-sie-konkurencji-z-chmury

Zapotrzebowanie na programistów wciąż się utrzymuje (chociaż bardziej na doświadczonych)

https://www.pulshr.pl/rekrutacja/informatycy-nadal-pilnie-poszukiwani-ale-juz-nie-wszyscy,73776.html

Perspektywy edukacji z wykorzystaniem technik komputerowych

https://www.spidersweb.pl/plus/2020/05/szkoly-zakazuja-smartfonow

Rosną wymagania wobec programistów (raport No Fluff Jobs)

https://spidersweb.pl/bizblog/wakacje-kredytowe-ustawowe-tarcza/

W cenie będzie umiejętność budowanie odpowiednich kompetencji

https://www.pulshr.pl/rekrutacja/sa-branze-gdzie-wciaz-jest-trudno-o-pracownikow,73857.html

Kandydaci do pracy w IT będą bardziej się przyglądać pracodawcom (raport No Fluff Jobs)

https://www.pulshr.pl/rekrutacja/rekrutacja-w-it-kandydaci-dokladniej-przyjrza-sie-pracodawcom,73845.html

https://nofluffjobs.com/insights/raport-rekrutacja-doswiadczenia-kandydatow-w-it-w-2020-r/

https://www.crn.pl/aktualnosci/rynek-pracy-it-wymagania-czasu-pandemii

https://itwiz.pl/rynek-pracy-dobie-pandemii-aplikujacy-weryfikuja-pracodawcow-ci-podnosza-im-wymagania/

Rynek pracy IT w czasie pandemii (raport No Fluff Jobs)

https://nofluffjobs.com/insights/raport-koronawirus-rynek-pracy-it-w-czasie-pandemii/

Rynek pracy IT w obliczu koronawirusa (stan obecny i perspektywy)

https://itwiz.pl/czy-kryzys-ominie-zielona-wyspe-jaka-na-rynku-pracy-jest-branza-it/

W branży IT najbardziej poszukiwani specjaliści cyberbezpieczeństwa (badanie firmy Michael Page)

https://www.pulshr.pl/rekrutacja/siedem-branz-specjalisci-pozadani-w-czasie-pandemii,74022.html


Telepraca

Polacy polubili pracę zdalną (raport Nationale-Nederlanden)

https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/polacy-polubili-prace-zdalna-wiecej-czasu-i-lepsze-efekty,73315.html

https://media.nn.pl/95519-polskie-rodziny-zanurzone-w-technologiach-6-na-10-polakow-wierzy-ze-dzieki-cyfryzacji-latwiej-bedzie-im-laczyc-zycie-prywatne-z-praca

Dwie trzecie pracujących skarży się na uciążliwości home office (A. Sikorska, SOS Wioski Dziecięce)

https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/tylko-co-trzeci-pracujacy-w-domu-nie-skarzy-sie-na-uciazliwosci-home-office,73395.html
https://biznes.newseria.pl/news/tylko-co-trzeci-pracujacy,p1880285868

Chmura podstawą pracy zdalnej: regulacje prawne wykorzystania (Xawery Konarski)

https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/praca-zdalna-niemozliwa-bez-chmur-obliczeniowych,73337.html

Zapotrzebowanie na ekspertów i rozwiązania do telepracy

https://www.crn.pl/artykuly/rynek/pandemia-uruchamia-tryb-zdalny

Voiceboty obsłużą klientów

https://itwiz.pl/voiceboty-przyszlosc-komunikacji-klientem/

Rośnie skala ataków na platformy komunikacyjne

https://itwiz.pl/cyberprzestepcy-wykorzystuja-popularnosc-platform-komunikacyjnych/

Platforma e-commerce i komunikacyjna dla rolnictwa

https://itwiz.pl/insert-uruchamia-platforme-e-commerce-dla-sektora-rolniczego/

Ciemne strony pracy zdalnej (badanie Grafton Recruitment i CBRE)

https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/ciemne-strony-pracy-zdalnej-rewolucja-nie-nadejdzie-tak-szybko,73485.html

Google i Facebook pozwalają na dalszą pracę zdalną

https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/facebook-i-google-do-konca-roku-pozwola-pracowac-zdalnie,73566.html

https://cyfrowa.rp.pl/globalne-interesy/47137-koncerny-stawiaja-na-prace-z-domu-biura-dlugo-pozostana-puste

Twitter pozwolił w 100% na pracę zdalną

https://www.computerworld.pl/news/Twitter-postawil-w-stu-procentach-na-zdalna-prace,421012.html

https://www.pulshr.pl/restrukturyzacja/pracownicy-twittera-nie-wroca-juz-do-biur,73640.html

Usprawnianie komunikacji zdalnej z klientami przez deweloperów

https://ccnews.pl/2020/05/13/13-przykladow-usprawnien-w-komunikacji-z-klientami-ktore-wdrozyli-deweloperzy/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=przeglad_aktualnosci_rynku_customer_care_w_polsce&utm_term=2020-05-14

Alior Bank rozbudowuje relacje zdalne z klientami

https://ccnews.pl/2020/05/13/alior-bank-skupi-sie-na-budowaniu-relacji-z-klientami-w-kanalach-zdalnych/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=przeglad_aktualnosci_rynku_customer_care_w_polsce&utm_term=2020-05-14

Zdalne egzaminy na agentów ubezpieczeniowych

https://www.pulshr.pl/edukacja/wirusoodporne-kierunki-studiow-ktore-w-przyszlosci-pozwola-na-prace-zdalna,73644.html

Upraszczanie umów online

https://www.wnp.pl/tech/umowy-online-staly-sie-proste-jak-nigdy,393755.html

Praca w dobie koronawirusa (raport Pracuj.pl)

http://media.pracuj.pl/96145-praca-i-rekrutacja-zdalna-raport-pracujpl

https://prowly-uploads.s3.eu-west-1.amazonaws.com/uploads/landing_page_image/image/261870/d47b35aaca032685b784e33780740705.pdf

Zmiany sposobu pracy pod wpływem pandemii

https://itwiz.pl/czy-pandemia-zmieni-sposob-wykonywania-naszej-pracy-na-stale/

Wydajność pracy zdalnej (analiza Vailor)

https://cyfrowa.rp.pl/it/47419-praca-zdalna-zaskakujaco-wydajna-najnowsze-badania

Jak się zmienią formy pracy po pandemii (praca zdalna a praca w biurze)

https://itwiz.pl/czy-pandemia-zmieni-sposob-wykonywania-naszej-pracy-na-stale/

UDT w zdalnej odsłonie

https://www.rp.pl/Biznes/305159947-W-dobie-pandemii-UDT-proponuje-nowoczesne-rozwiazania-online.html

Tauron: nowe narzędzie do zdalnej obsługi zgłoszeń awarii

https://ccnews.pl/2020/05/18/tauron-udostepnil-nowe-narzedzie-do-zgloszen-o-awariach/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=przeglad_aktualnosci_rynku_customer_care_w_polsce&utm_term=2020-05-19

Sprawdzanie kwalifikacji w trybie online

https://www.pulshr.pl/rekrutacja/jak-sprawdzic-kwalifikacje-online-pomoze-intranetowa-platforma,73814.html

Praca zdalna w polskich firmach (badanie Pracuj.pl)

https://cyfrowa.rp.pl/it/47594-zdalna-praca-zostanie-z-nami-na-dluzej-jak-radza-sobie-polskie-firmy

Duża efektywność pracy zdalnej (analiza Valoir)

https://cyfrowa.rp.pl/it/47419-praca-zdalna-zaskakujaco-wydajna-najnowsze-badania

Firmy zmieniają swoje systemy pracy

https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/firmy-wdrazaja-zmiany-w-systemie-pracy-w-zwiazku-z-koronawirusem,73854.html

Pracownicy call center chcą dalej pracować zdalnie (ankieta Teleinvention)

https://ccnews.pl/2020/05/20/praca-zdalna-w-call-center-jednak-do-przyjecia-na-stale/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=przeglad_aktualnosci_rynku_customer_care_w_polsce&utm_term=2020-05-21

Rekrutacja online

https://ccnews.pl/2020/05/20/rekrutacja-po-koronawirusowemu/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=przeglad_aktualnosci_rynku_customer_care_w_polsce&utm_term=2020-05-21

Pracownicy nie chcą wracać do biura (ankieta w Billenium)

https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/ponad-80-proc-specjalistow-tej-firmy-nie-chce-juz-na-stale-pracowac-z-biura,73882.html

Brak prawnych regulacji telepracy

https://www.pulshr.pl/temat-tygodnia/praca-zdalna-i-home-office-to-ogromne-wyzwanie,73901.html

Praca zdalna dotyczy tylko 20% pracowników

https://www.pulshr.pl/prawo-pracy/musimy-przeniesc-obecne-modele-zatrudnienia-w-xxi-wiek,73877.html

Facebook rozważa telepracę i obniżkę pensji

https://www.pulshr.pl/wiadomosci/,73911.html

Tęsknota za powrotem do biur (badanie Vox)

https://www.vox.pl/artykul-raport-zycie-polakow-podczas-izolacji

https://www.pulshr.pl/pr-wewnetrzny/home-office-jest-ok-ale-tesknimy-za-biurami,73849.html

Trudności techniczne w pracy zdalnej

https://planetpartners.prowly.com/97699-praca-zdalna-zostanie-z-nami-na-dluzej-jak-rozwiazac-jej-najczestsze-trudnosci-techniczne

Regulacje prawne telepracy: możliwe roszczenia pracowników

https://www.rp.pl/Kadry/305259886-Tarcza-40-zmiany-w-przepisach-o-pracy-zdalnej-oznaczaja-roszczenia-pracownikow.html?smclient=35ae7fa1-2ccf-4b49-94fd-891b9eb2cdcc&utm_source=salesmanago&utm_medium=mailing&utm_campaign=NL_RP_RZECZPOSPOLITA

Facebook: długofalowe plany przejścia na telepracę

https://www.computerworld.pl/news/Facebook-zapowiada-rewolucje,421145.html

Wideo rozmowy coraz popularniejsze w handlu

https://ccnews.pl/2020/05/25/handel-powaznie-uzbraja-sie-w-wideorozmowy/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=przeglad_aktualnosci_rynku_customer_care_w_polsce&utm_term=2020-05-26

Pracownicy branży IT zainteresowani przedłużeniem telepracy (badanie Billenium)

https://ccnews.pl/2020/05/21/klatwa-80-kolejna-firma-przeciwna-pracy-z-biura/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=przeglad_aktualnosci_rynku_customer_care_w_polsce&utm_term=2020-05-26

Przeciążenie telepracą (badanie CBRE)

https://www.pb.pl/dwie-na-trzy-osoby-czuja-ze-pracuja-caly-czas-992130?smclient=f5c3697c-bc4f-4a05-a929-d1ec66996745&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=default

Praca zdalna: wyzwania obecne i przyszłe (raport Future Business Institute)

https://futurebusiness.institute/static/reports/downloads/Future_Business_Institute_Praca_Zdalna_Rewolucja_Ktora.pdf

Home office: pracujemy więcej niż w biurze (badanie Gumtree.pl)

https://cyfrowa.rp.pl/it/48003-praca-zdalna-to-nie-sielanka-pracujemy-dluzej-niz-zwykle-w-biurze?smclient=35ae7fa1-2ccf-4b49-94fd-891b9eb2cdcc&utm_source=salesmanago&utm_medium=mailing&utm_campaign=NL_RP_RZECZPOSPOLITA

Blaski i cienie pracy zdalnej (badanie CBRE)

https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/praca-zdalna-burzy-work-life-balance,73999.html

Rekrutacja online: wyzwania i zasady

https://www.pulshr.pl/rekrutacja/ogromna-skala-rekrutacji-online-jak-sie-na-nia-przygotowac,74007.html

Potrzebne prawne regulacje telepracy

https://www.pulshr.pl/prawo-pracy/stanislaw-szwed-prace-zdalna-trzeba-uregulowac-kodeksowymi-przepisami,73909.html

Google zapłaci pracownikom zdalnym za sprzęt

https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/google-pracownicy-zdalni-dostana-pieniadze-na-sprzet,74034.html

Home office: cały czas w pracy?

https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/praca-zdalna-pracodawcy-nie-wiedza-jak-sie-zachowac-nagminnie-dzwonia-po-godzinach-pracy,74025.html


Sytuacja po pandemii

Firmy muszą zadbać o odporność długoterminową - cyfryzacja przychodzi z pomocą (raport Atos Scientific Community)

https://biuro.mediacontact.pl/user/atos_0225/#/details/e450516dd81d354c2e3e5bc9db45e373/shipment/2cf6a4468f521fc896f97b8549dc2c0a

https://atos.net/content/2020/atos-report-what-the-world-will-look-like-after-the-covid-19-crisis.pdf

Wsparcie przedsiębiorców i pracowników w powrocie do pracy i działalności (platforma internetowa Salesforce)

https://www.pulshr.pl/rekrutacja/salesforce-uruchomilo-work-com-to-platforma-dla-zawodowych-ofiar-pandemii,73811.html

https://www.computerworld.pl/news/Ta-platforma-Salesforce-pozwoli-firmom-wrocic-do-bezpiecznej-pracy,421085.html?utm_source=mail&utm_campaign=newsletter%20-%20computerworld&utm_medium=wiadomosci%20computerworld%20(html)&hideuser=2f47f74d3aa506e49485fcd83910d7a4

Nowa rzeczywistość konsumencka i handlowa (raport Accenture)

https://ccnews.pl/2020/05/20/raport-accenture-konsument-w-nowej-rzeczywistosci/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=przeglad_aktualnosci_rynku_customer_care_w_polsce&utm_term=2020-05-21

Jaki rynek pracy po pandemii?

https://www.pulshr.pl/rekrutacja/nowe-standardy-stare-problemy-pogloski-o-rewolucji-na-rynku-pracy-sa-przesadzone,73889.html

Co po pandemii: praca zdalna czy w biurze?

https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/praca-biurowa-czy-home-office-co-wybierzemy-po-pandemii,73924.html

Duża akceptacja społeczna dla nowych technologii - czy utrzyma się na takim samym poziomie po pandemii?

https://cyfrowa.rp.pl/it/47988-pandemia-otworzyla-polakow-na-nowe-technologie-ale-nie-na-dlugo

Powroty do biur: wyzwania i perspektywy

https://www.forbes.pl/biznes/mark-dekan-powrot-do-biura-czy-do-przyszlosci-pracownicy-nie-chca-wracac-z-pracy/0p9bdmp

Pandemia zmieni na stałe środowisko pracy (badanie Cushman & Wakefield)

https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/praca-biurowa-juz-nie-bedzie-taka-jak-kiedys-badanie-z-udzialem-40-tys-osob,74046.html

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020