Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Publikacje/raporty

W maju 2021 r. pracodawcy w Polsce opublikowali w sieci o 55 proc. więcej nowych ofert pracy niż rok temu - wynika z raportu „Rynek pracy w czasie COVID-19” firm Grant Thornton i Element. W obszarze IT mocno wzrosło zapotrzebowanie na administratorów i programistów.

Jak zauważają autorzy badania, polski rynek pracy wrócił już niemal do sytuacji sprzed pandemii. W maju 2021 roku pracodawcy opublikowali na 50 największych portalach rekrutacyjnych 303,4 tys. nowych ogłoszeń o pracę. To o 55 proc. więcej niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku i tylko o 10 proc. mniej niż w dwa lata temu.

Odnotowano duży wzrost ofert pracy w większości zawodów. W maju 2021 r. o ponad 100 proc. w stosunku do maja 2020 r. wzrósł popyt na zawody prawnicze, o prawie 100 proc. na specjalistów HR oraz marketingu i sprzedaży. W obszarze IT o 81% zwiększyło się zapotrzebowanie na administratorów, o 64% na programistów, a o 50% na dyrektorów IT/CIO.

W czwartym kwartale ubiegłego roku nastąpił znaczący wzrost zapotrzebowania na specjalistów IT. Tendencja ta utrzymała się także na początku bieżącego roku. Jak wynika z raportu „Rynek pracy IT w Polsce w 2020 roku. Wynagrodzenia, specjalizacje i wymagania w ofertach pracy” firmy No Fluff Jobs, wiele wskazuje na to, że zapotrzebowanie na specjalistów IT nie będzie maleć także w ciągu całego 2021 roku.

Po spowodowanej pandemią chwilowej zapaści rynku pracy IT w drugim kwartale 2020 r. sytuacja znacząco poprawiła się pod koniec ubiegłego roku. W całym 2020 roku na portalu No Fluff Jobs było o 58% więcej ofert pracy niż w roku 2019. Jak oceniają przedstawiciele firmy tendencja wzrostowa utrzyma się także w roku 2021.

Wśród najważniejszych trendów, które kształtowały w ubiegłym roku i będą kształtować w tym roku rynek pracy IT autorzy raportu wymieniają postawienie przez pracodawców przede wszystkim na doświadczonych specjalistów i proponowanie pracy w pierwszym rzędzie osobom z większym stażem i większym doświadczeniem zawodowym. Zauważalnybył spadek liczby ofert kierowanych do juniorów.W roku 2019 stanowiły one 12% wszystkich publikowanych ofert, a w 2020 - jedynie 5%.Firmy częściej szukały seniorów. Niemal połowapublikowanych w 2020 roku ofert była skierowanado tej grupy specjalistów, podczas gdy w 2019 roku było to 36% ofert.

Wśród innych trendów zostały wymienione: Praca zdalna; Weryfikacja umiejętności miękkich; Więcej stanowisk nieprogramistycznych; Niedobór ofert pracy dla juniorów; Otwartość na kandydatów z zagranicy; Transparentność i precyzyjna komunikacja. 

Z całością raportu można zapoznać się na stronie: https://nofluffjobs.com/insights/raport-rynek-pracy-it-wynagrodzenia-specjalizacje-i-wymagania-w-ofertach-pracy/.

54% pracowników w branży IT i telekomunikacji zmieniło w ostatnim roku pracę - wynika z raportu firmy rekrutacyjnej i outsourcingowej Devire.

Ogólnie po roku pandemii sytuacja na rynku pracy jest stabilna. 45% uczestników badania firmy Devire ocenia, że pomimo pandemii ich sytuacja zawodowa była stabilna i nie uległa zmianie. Jednocześnie jednak 37% badanych informuje o pogorszeniu się ich sytuacji zawodowej. Jedynie w przypadku 18% respondentów sytuacja zawodowa uległa poprawie.

Stabilna jest również sytuacja w zakresie zmian miejsca pracy. Jak wynika z raportu „Rynek zmiany pracy 2021”, 43% specjalistów i menedżerów zdecydowało się w ubiegłym roku na zmianę pracodawcy wobec 44% w roku 2019. Na zmianę zatrudnienia w 2020 r. decydowali się przede wszystkim pracownicy z branży IT i telekomunikacji - 54% z nich zmieniło pracę w ciągu ostatniego roku

Ukazał się raport z trzeciej edycji prowadzonego przez Bulldogjob badania polskiej społeczności IT.

Jak wynika z tegorocznego badania, pod względem wiekowym najliczniejszą grupę wsród specjalistów IT na polskim rynku pracy stanowią osoby w wieku 25-29 lat - 35% uczestników badania. W następnej kolejności są pracownicy w wieku 30-34 lat - 26% respondentów. Najmniej jest osób w grupie wiekowej 40+ - to 9% uczestniczących w badaniu specjalistów IT. Grupa wchodzących na rynek jest na tym samym poziomie co rok temu i stanowi 16% uczestników badania.

Z kolei pod względem specjalności najliczniejszą grupę stanowią programiści (57%), spośród których prawie połowa (40%) to Backend Developerzy a 32% Fullstack Developerzy. Dalej są przedstawiciele takich specjalności jak: QA/Tester - 18%, Admin/DevOps - 9,9%, Analityk IT - 5,9%.

Trzy czwarte uczestników tegorocznego badania ukończyło studia wyższe. Z tego 59% ukończyło studia magisterskie, a 31% jest po studiach inżynierskich. Zdecydowana większość, bo łącznie aż 87% respondentów wybrało kierunki techniczne oraz ścisłe (64 % techniczne, 23% ścisłe).

Głównym miejscem pracy polskich specjalistów IT są software house’y,  (agencje oprogramowania). Jest tam zatrudnionych 22% osób biorących udział w badaniu. Kolejnymi pracodawcami są firmy z sektorów: finanse i bankowość (14%), internet/e-commerce/nowe media (9,2%) oraz zdrowie/uroda/rekreacja (4,2%). Najmniej zatrudnionych jest w: marketingu, hotelarstwie/gastronomii/turystyce, telekomunikacji oraz edukacji i szkoleniach - po 1,4%.

Z raportu Cisco AppDynamics „Agents of Transformation 2021” wynika, że coraz większego znaczenia nabiera umiejętność powiązania wydajności technologii z czynnikami biznesowymi, takimi jak: doświadczenie klienta, transakcje sprzedaży czy przychody.

75% biorących udział w badaniu specjalistów IT z całego świata uważa, że pandemia spowodowała większą złożoność stosowanych technologii niż miało to miejsce kiedykolwiek wcześniej. Wynika to m.in. z potrzeby pilnego i szybkiego wdrażania innowacji, które pozwolą dalej sprawnie funkcjonować firmom. 96% respondentów twierdzi, że niezbędna staje się obecnie zdolność bezpośredniego powiązania informacji pochodzących z monitorowania wszystkich obszarów infrastruktury technicznej z wynikami biznesowymi.

W 2020 r. wiele firm zostało zmuszonych przestawić swój model działania na „digital-first”. Było to niezbędne dla przetrwania w kryzysowej sytuacji i zminimalizowania wpływu pandemii na kondycję biznesu. W okresie tym, jak zauważają autorzy raportu, trzykrotnie zwiększyła się ilość projektów z zakresu cyfrowej transformacji. Przyczyniło się to do jeszcze większego obciążenia osób odpowiedzialnych za IT w firmach. Często to oni właśnie przewodzili dokonującym się w organizacjach zmianom. 89% z nich przyznało, że czują się pod ogromną presją w pracy. Dodatkowo 84% stwierdziło, że mają problemy z rozdzieleniem życia prywatnego od zawodowego.

Doświadczenia wyniesione z funkcjonowania firm w okresie pandemii skłaniają do zastanowienia się nad wadami i zaletami poszczególnych modeli pracy. Jaki wariant - zdalny, hybrydowy, czy biurowy - będą w najbliższym czasie wybierać w pierwszym rzędzie pracodawcy? Jak poszczególne formy wykonywania obowiązków służbowych oceniają pracownicy? Odpowiedzi na te i podobne pytania miało dostarczyć badanie przeprowadzone przez firmy: Antal i Corees Polska. Jego wyniki prezentuje raport “Model pracy a efektywność i zadowolenie pracowników”.  

Pod względem efektywności najbardziej, zdaniem pracodawców, sprawdza się praca zdalna. Oceniło tak 92% uczestników badania. Na pracę w biurze wskazało 89% respondentów. O 7% mniej pozytywnych opinii otrzymała praca w modelu hybrydowym.

49% badanych przez ostatnie miesiące pracowało w sposób zdalny. Osób, które pracę wykonywały hybrydowo, czyli i z biura i zdalnie, było 43%. Tylko 9% pracowników swoje obowiązki wykonywało będąc na miejscu w biurze.

Pandemia, jak twierdzą autorzy raportu, pozwoliła firmom zweryfikować różne modele organizacji pracy i przystosować się ostatecznie do dominującego trybu online. Modyfikacji wymagała infrastruktura techniczna, konieczne było również zapewnienie bezpieczeństwa danych. 52% firm przyznało, że musiało wprowadzić nowe procedury i uaktualnić swoje systemy.

Opracowany przez Accenture raport „Technology Vision 2021” wskazuje kluczowe trendy technologiczne, które będą wpływać na funkcjonowanie firm w ciągu najbliższych trzech lat. Jednym z nich jest demokratyzacja  technologii, która będzie wymagała zaangażowania nie tylko działów IT lecz wszystkich pracowników organizacji.

92% ankietowanych przez Accenture liderów biznesowych i technologicznych z całego świata stwierdziło, że w tym roku ich organizacje skoncentrują się na szybkim wprowadzaniu innowacji i ich wykorzystaniu w praktyce. Znacząco mają wzrosnąć inwestycje w rozwiązania o charakterze „cyfrowych bliźniaków”. Innowacje technologiczne nie będą jednak zarezerwowane tylko dla działów IT - każdy pracownik firmy może sam zainicjować technologiczną rewolucję. Wiąże się to z przybierającą na sile demokratyzacją technologii.

70% uczestników badania przeprowadzonego przez Hays Poland twierdzi, że w 2021 roku wzrosną wynagrodzenia pracowników z sektora IT i telekomunikacji. Tylko 1% respondentów przewiduje spadek płac. Reszta nie spodziewa się zmian.

Dla porównania, w roku 2020 płace wzrosły w 60% przypadków, zostały obniżone w 8% firm, a bez zmian pozostały u 32% pracodawców.

Ponad połowa firm (55%) z sektora IT i telekomunikacji planuje zatrudnić w 2021 roku nowych, stałych pracowników. Żadnych planów rekrutacyjnych nie ma 9% organizacji. 26% będzie zatrudniać zarówno pracowników stałych jak i zewnętrznych, tymczasowych oraz kontraktowych, a 10% tylko pracowników zewnętrznych, tymczasowych lub kontraktowych.

Z „Raportu płacowego IT Contracting 2021” firmy Hays wynika, że również 55% firm spodziewa się trudności w pozyskiwaniu nowych pracowników. Problemów w tym zakresie nie przewiduje 28% badanych. Za najtrudniejsze w pozyskaniu wskazano kompetencje: IT/cyfrowe (72% odpowiedzi), techniczne (24%), menedżerskie/kierownicze (20%), inżynieryjne (18%) i sprzedażowe (14%). 

Z kolei 37% pracowników deklaruje zamiar zmiany pracy w ciągu najbliższego roku. Jako główny powód planów zmiany pracy wskazywano wynagrodzenie i dodatki pozapłacowe (73%). Na dalszych miejscach były: brak możliwości rozwoju (48%), charakter wykonywanej pracy (33%) i lokalizacja (23%). 26% zatrudnionych nie myśli obecnie o zmianie pracy.

96% pracowników w sektorze IT i telekomunikacji korzysta aktualnie z rozwiązań pracy elastycznej, m.in. pracy zdalnej.

Z całością raportu płacowego Hays można zapoznać się na stronie: https://www.hays.pl/raport-placowy/itc?_ga=2.112563140.1734795161.1614335749-718180201.1613994446 .

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020