Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

54% pracowników w branży IT i telekomunikacji zmieniło w ostatnim roku pracę - wynika z raportu firmy rekrutacyjnej i outsourcingowej Devire.

Ogólnie po roku pandemii sytuacja na rynku pracy jest stabilna. 45% uczestników badania firmy Devire ocenia, że pomimo pandemii ich sytuacja zawodowa była stabilna i nie uległa zmianie. Jednocześnie jednak 37% badanych informuje o pogorszeniu się ich sytuacji zawodowej. Jedynie w przypadku 18% respondentów sytuacja zawodowa uległa poprawie.

Stabilna jest również sytuacja w zakresie zmian miejsca pracy. Jak wynika z raportu „Rynek zmiany pracy 2021”, 43% specjalistów i menedżerów zdecydowało się w ubiegłym roku na zmianę pracodawcy wobec 44% w roku 2019. Na zmianę zatrudnienia w 2020 r. decydowali się przede wszystkim pracownicy z branży IT i telekomunikacji - 54% z nich zmieniło pracę w ciągu ostatniego roku

Niewiele mniej, bo 50% pracowników zmieniających zatrudnienie było w sektorze mediów, marketingu i e-commerce a 49% w sektorze SSC/BPO. Po 42% zmieniających pracę było w bankowości i usługach finansowych oraz w turystyce, gastronomii i hotelarstwie.

Jak zwracają uwagę autorzy raportu, przyczyny największe rotacji pracowników w różnych branżach miały różne przyczyny. W branży HoReCa pracodawcy byli często zmuszani do zwalniania pracowników w związku ze skutkami pandemii. Natomiast w IT i telekomunikacji wybuch pandemii spowodował wzrost zapotrzebowania na specjalistów z tych obszarów.

Ogółem 40% badanych przyznało, że zmiana pracy była wynikiem pandemii COVID-19. W tej grupie są zarówno pracownicy, którzy zostali zwolnieni w ramach redukcji zatrudnienia, jak również i ci, którzy sami podjęli decyzję o zmianie pracodawcy.

Do zmiany pracy najczęściej byli zmuszeni pracownicy dopiero rozpoczynający karierę zawodową (60% juniorów i asystentów), w następnej kolejności specjaliści (47%), menedżerowie (38%) i dyrektorzy (36%). Transfer do innego pracodawcy najczęściej dotyczył przedstawicieli pokolenia Z (w przedziale wiekowym 18 – 25) - 57%. Na drugim miejscu znaleźli się millenialsi (26 – 39 lat) - 45%. Zdaniem autorów raportu, najbardziej doświadczeni kandydaci z jeszcze większą uwagą niż dotychczas weryfikowali atrakcyjność propozycji zawodowych, uwzględniając stabilność branży i jej perspektywy rynkowe.

Pełna wersja raportu dostępna jest na stronie: https://www.devire.pl/raport-devire-rynek-zmiany-pracy-2021/.  

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020