Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Z raportu Cisco AppDynamics „Agents of Transformation 2021” wynika, że coraz większego znaczenia nabiera umiejętność powiązania wydajności technologii z czynnikami biznesowymi, takimi jak: doświadczenie klienta, transakcje sprzedaży czy przychody.

75% biorących udział w badaniu specjalistów IT z całego świata uważa, że pandemia spowodowała większą złożoność stosowanych technologii niż miało to miejsce kiedykolwiek wcześniej. Wynika to m.in. z potrzeby pilnego i szybkiego wdrażania innowacji, które pozwolą dalej sprawnie funkcjonować firmom. 96% respondentów twierdzi, że niezbędna staje się obecnie zdolność bezpośredniego powiązania informacji pochodzących z monitorowania wszystkich obszarów infrastruktury technicznej z wynikami biznesowymi.

W 2020 r. wiele firm zostało zmuszonych przestawić swój model działania na „digital-first”. Było to niezbędne dla przetrwania w kryzysowej sytuacji i zminimalizowania wpływu pandemii na kondycję biznesu. W okresie tym, jak zauważają autorzy raportu, trzykrotnie zwiększyła się ilość projektów z zakresu cyfrowej transformacji. Przyczyniło się to do jeszcze większego obciążenia osób odpowiedzialnych za IT w firmach. Często to oni właśnie przewodzili dokonującym się w organizacjach zmianom. 89% z nich przyznało, że czują się pod ogromną presją w pracy. Dodatkowo 84% stwierdziło, że mają problemy z rozdzieleniem życia prywatnego od zawodowego.

Z raportu Cisco AppDynamics wynika, że szybka transformacja cyfrowa w sytuacji pandemii spowodowała ogromną złożoność pracy w działach IT. Wśród kluczowych czynników wpływających na ich charakter pracy, specjaliści IT wymieniają:

  • nowy zestaw priorytetów i wyzwań (80% odpowiedzi)
  • rozproszenie technologii oraz mozaika starszych systemów i rozwiązań chmurowych (78%)
  • przyspieszenie działań w kierunku chmury (77%)
  • mnogość działających niezależnie rozwiązań monitorujących (74%)

Poważnym wyzwaniem dla specjalistów IT stało się również to, że wzrost złożoności procesów i systemów IT znacząco zwiększył ilość generowanych danych pochodzących z systemów informatycznych. 85% uczestników badania twierdzi, że szybkie uzyskanie istotnych informacji w zalewie stale rosnącej ilości danych będzie stanowić poważne wyzwanie w nadchodzącym roku. Do tego dochodzi konieczność umiejętnej korelacji informacji pochodzących z monitoringu infrastruktury technicznej z sytuacją biznesową firmy. 92% respondendtów twierdzi, że umiejętność powiązania wydajności technologii z czynnikami biznesowymi, jak np. doświadczenie klienta, transakcje sprzedaży czy przychody, będzie kluczowa dla ich pracy w ciągu najbliższego roku.

Pełny raport Cisco AppDynamics „Agents of Transformation 2021: The rise of full-stack observability” jest dostępny na stronie: https://www.appdynamics.com/resources/reports/rise-of-full-stack-observability.Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020