Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Opracowany przez Accenture raport „Technology Vision 2021” wskazuje kluczowe trendy technologiczne, które będą wpływać na funkcjonowanie firm w ciągu najbliższych trzech lat. Jednym z nich jest demokratyzacja  technologii, która będzie wymagała zaangażowania nie tylko działów IT lecz wszystkich pracowników organizacji.

92% ankietowanych przez Accenture liderów biznesowych i technologicznych z całego świata stwierdziło, że w tym roku ich organizacje skoncentrują się na szybkim wprowadzaniu innowacji i ich wykorzystaniu w praktyce. Znacząco mają wzrosnąć inwestycje w rozwiązania o charakterze „cyfrowych bliźniaków”. Innowacje technologiczne nie będą jednak zarezerwowane tylko dla działów IT - każdy pracownik firmy może sam zainicjować technologiczną rewolucję. Wiąże się to z przybierającą na sile demokratyzacją technologii.

Zdaniem autorów raportu, olbrzymie możliwości technologiczne są już teraz dostępne dla ludzi z różnych działów w firmach. To pozwala nawet szeregowym pracownikom wnosić swój wkład w kształtowanie strategii innowacyjnych przedsiębiorstw. Takie podejście pozwala ludziom na optymalizację ich pracy lub samodzielne rozwiązywanie problemów. Wyzwaniem staje się jednak kształcenie wśród pracowników umiejętności innowacyjnego wykorzystania nowych technologii na własnym stanowisku pracy. Trzeba będzie dać ludziom dostęp do nowych narzędzi, ale jednocześnie też uczyć ich myślenia o technologii. 88% uczestników badania twierdzi, że demokratyzacja technologii staje się kluczowa dla zdolności ich organizacji do inicjowania innowacji decydujących o pozycji rynkowej firmy.

Innym, ważnym trendem, który w decydujący sposób wpłynie na funkcjonowanie przedsiębiorstw będzie też zmiana środowiska pracy. Po pandemii nikt już nie wróci do sposobu pracy, jaki istniał wcześniej. Firmy zostały zmuszone do rozszerzenia granic przedsiębiorstwa. Wcześniej, jak zauważają autorzy raportu, pozwalano pracownikom przynosić własne urządzenia do biura, co wiązało się z koniecznością ustalenia nowych zasad wykorzystania laptopów czy smartfonów w pracy (zjawisko BYOD). Dzisiaj sytuacja sytuacja nabiera nowego wymiaru, bo pracownicy mogą tworzyć własne miejsca pracy. 81% respondentów uważa, iż wiodące organizacje w ich branży zaczną przechodzić od podejścia „przynieś własne urządzenie" do podejścia "stwórz własne środowisko pracy”.

Pełny raport Accenture „Technology Vision 2021. Leaders wanted” dostępny jest na stronie: https://www.accenture.com/pl-pl/insights/technology/technology-trends-2021 .  

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020