Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Informatyka przygotowała raport przedstawiający wyniki analizy istniejącej Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Informatycznego (SRK IT) oraz rekomendacje i wytyczne co do jej dalszego kształtu. Wyniki prac analitycznych posłużyły do sformułowania szczegółowej rekomendacji dotyczącej aktualizacji istniejącej lub opracowania nowej SRK IT.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem.

Loading...

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020