Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Zdecydowana większość polskich przedsiębiorstw zleca zadania związane z ICT podmiotom zewnętrznym - wynika z raportu PARP.

W 2019 r. obsługę systemów teleinformatycznych zlecało zewnętrznym specjalistom 80,9% polskich firm. Największy odsetek był wśród podmiotów dużych - 88,6%. Niewiele jednak mniej korzystających z usług zewnętrznych specjalistów ICT było również wśród przedsiębiorstw średnich - 82,9% oraz małych - 80,2%.

Jednocześnie dużo zadań wykonywanych jest też przez specjalistów ICT zatrudnionych w polskich firmach, szczególnie dużych. Jak wynika z przygotowanego przez PARP „Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2021”, 85,1% dużych podmiotów gospodarczych zlecało wykonywanie zadań związanych z ICT własnym pracownikom. Wśród przedsiębiorstw średnich odsetek ten wynosił 47,5%, a w grupie firm małych 22,4%.

Generalnie w 2020 r. 25,2% firm na polskim rynku zatrudniało własnych specjalistów ICT (wzrost o 1,7 p.p. w stosunku do poprzedniego roku). Zauważalne jest jednak znaczące zróżnicowanie w poszczególnych grupach przedsiębiorstw. Wewnętrznych specjalistów ICT miało 83,3% podmiotów dużych, 45,5% średnich, oraz tylko 19,1% firm małych.

Duże podmioty były również zdecydowanie bardziej zainteresowane zatrudnianiem specjalistów ICT niż małe. W 2019 r. 33,8% dużych firm i tylko 2,3% małych chciało zatrudnić pracowników do obsługi technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Z płatnych usług chmury obliczeniowej korzystało w 2020 r. 24,4% wszystkich przedsiębiorstw w Polsce (wzrost o 6,9 p.p. w stosunku do poprzedniego roku). Największą popularnością usługi chmurowe cieszyły się wśród firm dużych - 59,5%), najmniejszą w firmach małych - 20,6%. W grupie firm średnich z usług cloud computing korzystało 37,7% podmiotów.

Najczęściej kupowanymi przez firmy w Polsce były usługi związane z udostępnieniem poczty elektronicznej (18,3% ogółu przedsiębiorstw), korzystaniem z oprogramowania biurowego (15,7%) oraz przechowywaniem plików przedsiębiorstwa (12,9%).
„Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2021” dostępny jest na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/raport-o-stanie-sektora-malych-i-srednich-przedsiebiorstw-w-polsce-2021

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020