Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

 

22 czerwca 2022 r. w Auditorium Maximum (budynek nr 21, Kampus UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie) odbyły się warsztaty Internet Privacy Engineering Network (IPEN) poświęcone tożsamości cyfrowej, które organizują Europejski Inspektor Ochrony Danych oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

Warsztaty IPEN miały na celu zrozumienie wyzwań związanych z rozwojem systemów tożsamości cyfrowej w Unii Europejskiej  i określenie aktualnego stanu wiedzy na temat możliwych rozwiązań pozwalających na pełne wdrożenie w ramach takich inicjatyw przewidzianej przez RODO zasady zapewnienia ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych.

Więcej informacji o spotkaniu: https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/ipen/ipen-workshop-digital-identity_en

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020