Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Serdecznie zapraszamy 24 marca 2021 r. na konferencję w formule online o roli zewnętrznego eksperta i biegłego w projektach i sporach IT. Jej celem jest podnoszenie świadomości o wartości i znaczeniu udziału zewnętrznych ekspertów w realizacji projektów informatycznych. Zarówno w wykładach, jak i panelu dyskusyjnym będziemy podkreślać rolę eksperta zewnętrznego we wszystkich fazach realizacji przedsięwzięć informatycznych, w szczególności na ich wczesnych etapach. Pokażemy jak wiedza, doświadczenie i kompetencje zewnętrznego eksperta mogą przyczynić się do minimalizacji ryzyk i usprawnienia realizacji projektu w założonym czasie i budżecie. Wydarzenie organizowane jest przez Izbę Rzeczoznawców Polskiego Towarzystwa Informatycznego wraz z Kancelarią Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Konferencji swojego patronatu instytucjonalnego udzieliła Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), a patronatu medialnego Wydawnictwo C.H.Beck.

Program konferencji:

https://konferencja.pti.org.pl/?page_id=12

Forum Innowacyjności to projekt Instytutu Innowacyjnej Edukacji przy współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Humanitas oraz Radą Sektorową ds. Kompetencji Informatyka. Głównym założeniem inicjatywy jest upowszechnienie wśród interesariuszy zewnętrznych najnowszej wiedzy na temat nowoczesnej administracji.  W marcu odbędzie się druga edycja tego Forum dla administracji.

 

FORUM INNOWACYJNOŚCI 

E-administracja w praktyce 

24 marca 2021 r. godz. 12.00 - 15.00 

 

Forum Innowacyjności to projekt Instytutu Innowacyjnej Edukacji przy współpracy z Instytutem Pedagogiki Wyższej Szkoły Humanitas oraz Sektorową Radą ds. Kompetencji Informatyka. Głównym założeniem inicjatywy jest upowszechnienie wśród interesariuszy zewnętrznych najnowszej wiedzy na temat nowoczesnej edukacji. Forum Innowacje w edukacji obejmuje dwa seminaria poświęcone kompetencjom nauczycieli umożliwiających im realizację zadań zawodowych adekwatnie do potrzeb zmieniającego się świata.

FORUM INNOWACYJNOŚCI 

Innowacje w edukacji 

17 marca 2021 r. godz. 15.00 - 18.00 

 

Nowoczesna dydaktyka szkolna i przedszkolna 

Kształtowanie kompetencji kluczowych 

Kompetencje kluczowe a informatyczne kompetencje zawodowe
 

Funkcjonowanie w społeczeństwie informacyjnym wymaga od obywateli nowych kompetencji, które pozwolą im na sprawne i bezpieczne funkcjonowanie w rzeczywistości zdominowanej przez nowoczesne technologie. Określenie nowego katalogu kompetencji kluczowych i wdrożenie obowiązku ich kształcenia u uczniów w polskich przedszkolach i szkołach postawiło przed nauczycielami niezwykle ważne, ale i trudne wyzwanie cywilizacyjne. By sprostać oczekiwaniom edukacja musi się zmienić stwarzając młodym ludziom przestrzeń do rozwoju kompetencji przyszłości takich jak kreatywność, kompetencje społeczne, cyfrowe i przede wszystkim umiejętności uczenia się, by szybko dostosowywać się do zachodzących zmian i uczestniczyć w ich kreacji. Od nauczycieli, ich wiedzy i umiejętności, a także kreatywności i innowacyjności zależy, w jakim zakresie zadanie to zostanie zrealizowane.  

  

INSTYTUT INNOWACYJNEJ EDUKACJI I INSTYTUT PEDAGOGIKI
WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANITAS W SOSNOWCU
WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS
POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ORAZ
SEKTOROWA RADA DS. KOMPETENCJI - INFORMATYKA
ZAPRASZAJĄ NA KONFERENCJĘ:

FORUM INNOWACYJNOŚCI
INNOWACJE W BIZNESIE. GOSPODARKA 4.0

CERTYFIKACJA KOMPETENCJI CYFROWYCH PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW

10 GRUDNIA 2020 r. godz. 14.45

Uczestnictwo w seminariach jest bezpłatne.

Seminaria zostaną przeprowadzone w formule zdalnej.

CERTYFIKACJA KOMPETENCJI CYFROWYCH PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW

10 GRUDNIA 2020 R. GODZ. 14.45 - 18.00

LINK DO REJESTRACJI

https://wshumanitas200.clickmeeting.com/917489796/register

Zapraszamy do udziału w konferencji Forum Innowacyjności - Innowacje w Biznesie. Gospodarka 4.0.

Loading...

 
Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w czwartej edycji Forum Współpracy Edukacji i Biznesu EDUMIXER, podczas którego będę miała przyjemność zabrać głos.
Tematyka konferencji jest poświęcona współpracy edukacji i biznesu IT oraz sektora Telekomunikacji i Cyberbezpieczeństwa w czasach przełomowych i niezwykle ważnych przemian technologicznych.
 
Cele Forum:
• wypracowanie propozycji zmian w programach kształcenia uwzględniające rozwój technologiczny oraz potrzeby dynamicznego rynku pracy
• wymiana doświadczeń i transfer najlepszych praktyk pomiędzy sektorem edukacji formalnej i pozafomalnej oraz przedsiębiorcami i instytucjami
• poprawienie współpracy i zbudowanie partnerstwa pomiędzy podmiotami kształtującymi rynek pracy
• identyfikacja potrzeb kompetencyjnych poszczególnych grup specjalistów w obszarach IT, telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo
• rekomendacja konkretnych rozwiązań, które zapewnią potrzebne kompetencje dla zainteresowanych podmiotów
 
Kiedy? 1-3 grudnia ONLINE.
Udział w konferencji jest bezpłatny, więc nie ma na co czekać - zarejestruj się już dziś: https://bit.ly/2J8TyXR

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020