Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Artykuł dotyczący powstania Rady ds. Kompetencji Sektora IT ukazał się w biuletynie Polskiego Towarzystwa Informatycznego nr 4/2016. Zapraszamy do lektury!

Link do artykułu: Polskie Towarzystwo Informatyczne tworzy Radę ds. Kompetencji Sektora IT

Link do biuletynu: Biuletyn PTI nr 4/2016

Pierwsze posiedzenie Prezydium Rady odbyło się 29 grudnia 2016 r. w siedzibie PTI. Zgodnie z zaproponowanym porządkiem posiedzenia omówiono następujące sprawy:

1. Protokół z posiedzenia Rady 15 grudnia 2016 r.
2. Propozycję planu pracy na 2017
3. Projekt struktury i zakresu zadań komitetów Rady oraz podział obowiązków prowadzenia komitetów przez wiceprzewodniczących Rady
4. Wydarzenia branżowe – przygotowanie planu uczestnictwa na rok 2017
5. Badanie Kapitału Ludzkiego PARP/IBE i udział Rady
6. Konkurs IBE dotyczący pilotażowego wdrażania Sektorowej Ramy Kwalifikacji
7. Autoewaluację działań Rady

Podstawowe dokumenty Rady - regulaminy, uchwały itp. - dostępne są w repozytorium plików. Dostęp mają zarejestrowani i zalogowani użytkownicy serwisu Rady.

fot. Dariusz Dolczewski
fot. Dariusz Dolczewski

W dniu 15 grudnia 2016 r. w siedzibie Polskiego Towarzystwa Informatycznego w Warszawie odbyło się pierwsze, inauguracyjne posiedzenie Rady ds. Kompetencji Sektora IT. W trakcie posiedzenia, które rozpoczęło się o godz. 11:00, wręczono nominacje członkom Rady Sektorowej, przedstawiono organizację i plany pracy Rady, uchwalono regulaminy działania oraz posiedzeń Rady i zaproponowano tematykę i zakres komitetów Rady, wybrano przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady.

Pierwsze posiedzenie Rady ds. Kompetencji Sektora IT zostało zwołane na 15 grudnia 2016 r. Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Polskiego Towarzystwa Informatycznego w Warszawie (ul. Solec 38). W programie posiedzeniu, które rozpocznie się o godz. 11:00, zaplanowano  m.in. wręczenie powołań członkom Rady Sektorowej, prezentację organizacji i planów prac Rady, uchwalenie regulaminów działania oraz posiedzeń Rady i zgłoszenie propozycji tematyki i składu zespołów roboczych Rady. Przewidziano też wystąpienia zaproszonych gości, którzy przedstawią przykłady i możliwości współpracy instytucji edukacyjnych z rynkiem pracy  informatyków.

 

Przedstawiciele Rady ds. Kompetencji Sektora IT  wzięli udział w spotkaniu Forum Edukacji Dorosłych. Spotkanie zorganizowane przez  Fundację Rozwoju Systemu Edukacji we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości odbyło się 28 listopada 2016 r. w Warszawie. 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020