Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Forum Rady ds. Kompetencji Sektora IT „Biznes i Edukacja w IT - modele przyszłości. Forum współpracy sektora IT z edukacją”, które odbyło się 26 października w Centrum Badawczo-Rozwojowym firmy Samsung (budynek Warsaw Spire) zgromadziło ponad 100 uczestników - przedstawicieli środowiska akademickiego oraz nauczycieli szkół średnich, firm informatycznych, a także uczelnianych biur karier. Jako goście Forum wystąpili prof. Jan Szmitd, rektor Politechniki Warszawskiej i przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, prof. Jerzy Woźnicki, prezes Fundacji Rektorów Polskich i dyrektor Instytutu Społeczeństwa Wiedzy, dr Anna Budzanowska - dyrektor generalna w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz prezesi obu organizacji realizujących projekt Rady Sektorowej - Borys Stokalski (PIIT) i Włodzimierz Marciński (PTI). Działania Rady Sektorowej zaprezentowała Beata Ostrowska. przewodnicząca Rady.

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie dotyczącej współpracy przedsiębiorstw z instytucjami edukacyjnymi, realizowanej z intencją dostosowywania edukacji do potrzeb rynku pracy sektora IT. Zadaniem ankiety jest zidentyfikowanie potrzeb rozwojowych Państwa firm, na bazie których możliwe będzie określenie obszarów do współpracy z uczelniami wyższymi. Prosimy o poświęcenie kilku minut i wypełnienie odpowiedniej ankiety:

  • Ankieta dla firm - odpowiedzi pozwolą nam dopasować Państwa potrzeby i oczekiwania, do potrzeb i oczekiwań Uczelni
  • Ankieta dla uczelni - odpowiedzi pozwolą nam dopasować Państwa potrzeby i oczekiwania, do potrzeb i oczekiwań Firm zainteresowanych współpracą z uczelniami

Edu-Mixer, który odbędzie się podczas konferencji "Edukacja & Biznes IT – modele przyszłości", ma za zadanie doprowadzić do zawarcia porozumień, mających na celu integrowanie instytucji edukacyjnych i pracodawców. Jako organizatorzy jesteśmy pewni, że rozmowy zainicjowane podczas Edu – Mixera, ułatwią rozpoczęcie długotrwałej i owocnej współpracy.

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Zapraszamy na konferencję pod tytułem „Biznes i Edukacja w IT - modele przyszłości. Forum współpracy sektora IT z edukacją” odbędzie się 26 października 2017 r. od godz. 09:30 w Centrum Badawczo-Rozwojowym firmy Samsung, Warsaw Spire, Plac Europejski 1 w Warszawie. Konferencję organizują Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) w ramach Rady ds. Kompetencji Sektora IT. Zaproszenie, program i rejestracja na konferencję:

W końcu września br. Komisja Europejska zainicjowała drugą edycję konkursu projektów pod wspólnym hasłem European Digital Skills Awards.  Do konkursu mogą zostać zgłoszone projekty mające na celu podwyższanie kompetencji cyfrowych społeczeństw europejskich. Projekty można zgłaszać w czterech kategoriach:

  • cyfrowe kompetencje dla wszystkich,
  • cyfrowe kompetencje dla pracowników,
  • cyfrowe kompetencje dla profesjonalistów ICT,
  • cyfrowe kompetencje w edukacji.

Oddzielna, piąta nagroda  przyznana zostanie projektowi, który jest szczególnie ukierunkowany na zdobywanie kompetencji cyfrowych przez kobiety. Ocenione przez jury i nagrodzone projekty zostaną zaprezentowane na konferencji Koalicji Cyfrowych Kompetencji i Zawodów, jaka odbędzie się w Brukseli 7 grudnia 2017 r. 

Konferencja pod tytułem „Biznes i Edukacja w IT - modele przyszłości. Forum współpracy sektora IT z edukacją” odbędzie się 26 października 2017 r. od godz. 09:30 w Centrum Badawczo-Rozwojowym firmy Samsung, Warsaw Spire, Plac Europejski 1 w Warszawie. Konferencję organizują Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) w ramach Rady ds. Kompetencji Sektora IT. Wstępny program, inne informacje oraz rejestracja na stronie:

https://www.piit.org.pl/wydarzenia/biznes-i-edukacja-w-it-modele-przyszlosci

11 października 2017 r. w godzinach  9.30-15.45, odbędzie się spotkanie konsultacyjno-informacyjne w ramach projektu „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” (Program Operacyjny  Wiedza Edukacja Rozwój)”. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane m.in. informacje nt. bieżących prac w projekcie ZSK 1 oraz perspektywy rozwoju ZSK w kontekście bieżącej perspektywy finansowej.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020