Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Na 7 grudnia br. zaplanowano trzecie posiedzenie Rady Sektorowej. Posiedzenie odbędzie się w siedzibie PTI (Warszawa, ul. Solec 38/103) w godz. 10:30-16:00.

W programie  m.in. informacja o działaniach Rady od posiedzenia czerwcowego, o wynikach kontroli PARP, o przebiegu Forum Biznes-Edukacja ze szczególnym uwzględnieniem wyników Edu-Mixera oraz o zmianach w ustawie o PARP i wynikających stąd planowanych działaniach Rady. Przewidziana jest też dyskusja na temat planów pracy Rady na 2018 r. oraz dyskusja w Komitetach zadaniowych.

Politechnika Łódzka, Klaster ICT Polska Centralna i Uniwersytet Łódzki zapraszają na pierwszą edycję Łódzkich Dni Informatyki

Impreza skierowana jest do studentów, uczniów szkół średnich oraz do specjalistów z branży ICT. W programie seria wykładów, warsztatów i paneli dyskusyjnych prowadzonych przez praktyków z branży IT. Motywem przewodnim będzie technologia 5G i jej różnorodne aspekty techniczne. Obok wykładów i warsztatów przewidziano możliwość spotkania się z przedstawicielami firm z branży informatycznej.

Szczegóły i rejestracja na stronie: http://lodzkiedniinformatyki.pl/

Zapraszamy do wzięciu udziału w seminarium „Poziom 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji: regulacje ustawowe a potrzeby szkolnictwa wyższego”, które odbędzie się w dniu 8 grudnia 2017 r. w godz. 12:30-15:30 w siedzibie Fundacji Rektorów Polskich w Warszawie (ul. Górnośląska 14). W seminarium weźmie udział Rada ds. Kompetencji Sektora IT. Szczegółowe informacje dotyczące seminarium:

  • Program seminarium
  • Formularz Rejestracyjny dostępny jest online pod adresem: www.frp.org.pl (rejestracja do dnia 4 grudnia 2017 r.).

Zachęcamy do udziału w organizowanym przez Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji konkursie „Digital Champions 2017”, który jest nieodłącznym elementem konferencji o tym samym tytule www.digitalchampions.pl. Ideą konkursu jest wyróżnienie firm i osób, których wiedza i kompetencje techniczne mają wartość biznesową. Chcemy pokazać i nagrodzić najlepsze praktyki w świecie cyfrowego biznesu i wyłonić liderów zorientowanych na innowacje biznesowe, oparte o potencjał technologiczny.

W związku z realizacją projektu „Utworzenie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji Sektora IT” Polskie Towarzystwo Informatyczne ogłasza zapytanie ofertowe. Przedmiotem zamówienia jest „Przeprowadzenie analiz oraz przygotowanie i opracowanie raportów dotyczących podstaw programowych i programów edukacyjnych i ich adekwatności do potrzeb określonych stanowisk i zawodów w sektorze IT” w ramach Projektu pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Rady ds. Kompetencji Sektora IT” (Działanie 2.12 „Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych” PO WER 2014-2020) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w okresie od listopada 2017 roku do grudnia 2019 roku.

Pełna treść zapytania jest dostępna na stronie bazy konkurencyjności.

Podsumowanie konferencji „Biznes i Edukacja w IT - modele przyszłości. Forum współpracy sektora IT z edukacją” opublikowane w internetowym wydaniu dziennika Rzeczpospolita. Zapraszamy do lektury pod linkiem.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020