Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Jeszcze tylko do 10 sierpnia br. chętni mogą zgłaszać swoje kandydatury w konkursie na ekspertów CEN (Europejskiej Organizacji Standaryzacyjnej) projektu CEN/2017-03 mającego na celu standaryzację “e-Competence Framework”.
Warunki dostępne są w dokumencie Open Call for Project Team Experts "e-Competence Framework" dostępnym na stronie Europejskiej Organizacji Standaryzacyjnej.

Zapraszamy do zapoznania się z ankietą CBI/Pearson Education and Skills Survey, której tematyka wpisuje się w działalność rady ds. Kompetencji Sektora IT. Link do ankiety: CBI/Pearson Education and Skills Survey.

Na konferencji poświęconej projektowanym zmianom szkolnictwa zawodowego i tworzeniu systemu szkół branżowych, zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 12 lipca w Warszawie minister Anna Zalewska oraz wiceminister Marzena Machałek przedstawiły program intensywnej i kompleksowej przebudowy systemu szkolnictwa zawodowego zapowiadając, że lata 2018-2019 będą latami intensywnej budowy szkolnictwa zawodowego w dwustopniowym systemie szkół branżowych.

W ramach nowego systemu od 1 września 2017 r. uruchamiane będą 3-letnie szkoły branżowe 1. stopnia, a od 1 września 2020 r. - 2-letnie szkoły branżowe 2. stopnia (także zaoczne). Od 1 września 2019 r. 4-letnie technika zostaną przekształcone w technika pięcioletnie, natomiast w zasadzie bez zmian organizacyjnych pozostanie system szkół policealnych.

Zmianom organizacyjnym towarzyszyć będą zmiany podstaw programowych, a także wprowadzenie obowiązkowych zajęć z doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych (w 7. i 8. klasie) i ponadpodstawowych. Przygotowywane są narzędzia do monitorowania zapotrzebowania (wspólnie przez GUS, Instytut Badań Edukacyjnych i MEN). Trwa projekt Ośrodka Rozwoju Edukacji p. „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”, w którym dostosowanie szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy realizowane będzie we współpracy z pracodawcami, którzy uczestniczyć będą w opracowywaniu podstaw programowych.

Bardzo ważnym elementem systemu szkolnictwa zawodowego mają być obowiązkowe egzaminy zawodowe. MEN zapowiedziało też m. in. podział subwencji oświatowej z uwzględnieniem kosztów kształcenia, promocji zawodów deficytowych oraz efektywności kształcenia, a także włączenie pracodawców oraz emerytowanych nauczycieli do systemu egzaminów zawodowych. W trakcie konferencji odbył się też panel dyskusyjny pracodawców z różnych dziedzin.

Relacja z konferencji dostępna jest pod adresem: https://men.gov.pl/ministerstwo/wideo/na-zywo-pracodawca-kluczowy-partner-zmian-w-ksztalceniu-zawodowym.html

Regionalny portal informacyjny Naszemiasto.pl opublikował artykuł, w którym przedstawił główne założenia funkcjonowania Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora IT. Dziękujemy Zespołowi Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku za wkład włożony w promowanie idei Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora IT. Zapraszamy do lektury artykułu pod adresem.

Przestawiciele wszystkich sześciu działających Rad Sektorowych spotkali się 26 czerwca 2017 r. w Warszawie na zorganizowanym przez PARP seminarium. Rady zaprezentowały dotychczasowe działania oraz planowane aktywności do końca bieżącego roku. W ramach seminarium przedstawiciele PARP przedstawili koncepcję działania Rady Programowej ds. Kompetencji, zaś specjaliści z instytucji współpracujących - założenia tworzenia i modyfikacji sektorowych ram ds. kompetencji (IBE), projekt ORE związany z dostosowywaniem szkolnictwa zawodowego do zmian w gospodarce (ORE) oraz doświadczenia z realizacji pierwszych branżowych badań Bilansu Kapitału Ludzkiego (UJ). Ważnym prunktem programu była dyskusja nad zapowiedzianym przez przedstawicieli PARP zmianami w PO WER, dotyczącymi dodatkowych środków na szkolenia i doradztwo w zakresach działania lub zakresach rekomendowanych przez rady sektorowe.

10 maja br. Komitet Monitorujący Program Wiedza Edukacja Rozwój zatwierdził szczegółowe kryteria wyboru projektów dla działania 4.1 Innowacje Społeczne w temacie przekwalifikowania osób bez wykształcenia informatycznego i doświadczenia w branży IT do pracy w tym sektorze.

W konkursie planowane jest przetestowanie modelu nabywania kompetencji zawodowych i kluczowych niezbędnych do podjęcia pracy w charakterze programisty przez osoby, które nie posiadają wykształcenia informatycznego i doświadczenia w tym zakresie. Projekty wybrane w tym konkursie pozwolą na zweryfikowanie w praktyce zróżnicowanych metod kształcenia zakładających zdobywanie kompetencji zawodowych przez osoby o różnym poziomie i rodzaju wykształcenia w szybszym trybie niż w toku edukacji formalnej.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020