Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Jeszcze tylko do 10 sierpnia br. chętni mogą zgłaszać swoje kandydatury w konkursie na ekspertów CEN (Europejskiej Organizacji Standaryzacyjnej) projektu CEN/2017-03 mającego na celu standaryzację “e-Competence Framework”.
Warunki dostępne są w dokumencie Open Call for Project Team Experts "e-Competence Framework" dostępnym na stronie Europejskiej Organizacji Standaryzacyjnej.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020