Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

z2a

Drugiego lutego 2018 r. w siedzibie PTI w Warszawie odbyło się spotkanie zespołu ds. kształcenia zawodowego funkcjonującego w ramach Rady ds. Kompetencji Sektora IT. W spotkaniu wzięli udział członkowie Rady reprezentujący szkoły średnie techniczne i placówki kształcenia ustawicznego kształcące w zawodach branży IT oraz Bogusław Dębski z Departamentu Kompetencji Cyfrowych Ministerstwa Cyfryzacji i Jakub Gontarek, ekspert Departamentu Pracy, Dialogu i Spraw Społecznych Konfederacji Lewiatan.

Celem prac zespołu, kierowanego przez Bożenę Krasnodębską z CKU Białystok, jest analiza podstaw programowych kształcenia w zawodach branży informatycznej, wskazanie potrzeb pracodawców w obszarze kształcenia zawodowego, jak również zdiagnozowanie problemów, jakie mają szkoły we współpracy z pracodawcami.

Zespół chce uczestniczyć w modelowaniu zmian edukacji formalnej i pozaformalnej w kierunkach pożądanych przez pracodawców i środowisko w kontekście zmian modelu kształcenia zawodowego planowanych przez MEN od 2019 r.

e comp

Serdecznie zapraszamy Państwa na seminarium informacyjne "European e-competence Framework - kompetencje profesjonalistów IT", które organizuje Rada ds. Kompetencji Sektora IT.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejszą rejestrację (formularz rejestracyjny). 

Seminarium odbędzie się 20 lutego 2018 r. w godz. 10:30-16:15 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Informatycznego w Warszawie (ul. Solec 38 lok. 103).Kompetencje profesjonalistow IT seminarium newsSzczegółowy program seminarium informacyjnego Rady ds. Kompetencji Sektora IT:

Zapraszamy na wywiad z panią Beatą Ostrowską z Polskiego Towarzystwa Informatycznego, która jest także przewodniczącą prezydium Rady ds. Kompetencji Sektora IT. Przedstawi ona cele działania Rady Sektorowej oraz jej skład w kontekście zapewnienia udziału w pracach Rady wszystkich interesariuszy sektora IT w Polsce.

W dniu 19.01.2018 w biurze Polskiego Towarzystwa Informatycznego w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie zespołu ds. analizy programów nauczania. Zespół obradował w składzie: Urszula Krajewska (przewodnicząca), Bogusław Dębski, Wiesław Paluszyński, Piotr Chojnacki, Beata Ostrowska oraz zdalnie – Anna Pudłowska, Barbara Halska oraz Andrzej Paszkiewicz.

Zapraszamy na wywiad z panem Mariuszem Seńko z Wielkopolskiej Rady Rynku Pracy, który jest także członkiem Rady ds. Kompetencji Sektora IT. Opowie on o zmianach na rynku pracy i konieczności dostosowania programów nauczania w obszarze kompetencji IT wobec wyzwań jakie niesie ze sobą rozwijająca się gospodarka i przemysł 4.0. Wywiad został nagrany podczas III spotkania Rady Sektorowej, które odbyło się w dniu 7 grudnia 2017 roku w siedzibie PTI w Warszawie.

Na posiedzeniu 8 stycznia 2018 r. Prezydium Rady - obok dyskusji na tematy przewidziane w programie spotkania - podjęło trzy uchwały dotyczące kolejno: listy kandydatów na członków Rady zgodnie z nową procedurą, wynikającą z nowelizacji ustawy o PARP, wystąpienie z wnioskiem o ustawowe umocowanie Rad Sektorowych w ustawie
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz o wystąpienie z wnioskiem o podwyższenie budżetu Rady.

Podjęte uchwały z załącznikami znajdują się w repozytorium dostępnym dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników serwisu Rady ds. Kompetencji Sektora IT.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020