Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Zapraszamy na wywiad z panią Beatą Ostrowską z Polskiego Towarzystwa Informatycznego, która jest także przewodniczącą prezydium Rady ds. Kompetencji Sektora IT. Przedstawi ona cele działania Rady Sektorowej oraz jej skład w kontekście zapewnienia udziału w pracach Rady wszystkich interesariuszy sektora IT w Polsce.

 

Beata Ostrowska – absolwentka matematyki stosowanej (specjalizacja informatyka) na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej, ekonomii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym i zarządzania (Executive MBA) na Uniwersytecie Łódzkim, studiów doktoranckich informatyki na PŁ oraz studiów podyplomowych z inżynierskich zastosowań informatyki oraz informatyki w administracji i zarządzaniu.  Asystent w Instytucie Informatyki Wydziału FTiMS PŁ (1990-2004). Posiada certyfikaty: ISO IEC 15504 (egzamin ECQA), Querying Microsoft SQL Server 2012, Administering Microsoft SQL Server 2012 Database, Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012, REQB CPRE Foundation Level - Certified Professional for Requirements Engineering, PRINCE2 Foundation, Oracle Certified Professional, Java SE 6 Programmer.

Koordynator oraz ekspert w licznych projektach w tym edukacyjnych, inżynier koordynator w zespole Doradcy Technicznego w projekcie e-Zdrowie, członek i przewodnicząca komisji branżowych zatwierdzającej standardy kompetencji zawodowych w ramach projektu „Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców, recenzent standardów kwalifikacji zawodowych, ekspert RPO 2007-2013, rzeczoznawca MEN do spraw podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach. W latach 2011-2017 wiceprezes ds. finansowych Polskiego Towarzystwa Informatycznego, od 2017 roku członek Prezydium Zarządu. Członek rady Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, członek zarządu i rady Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej, członek zarządu i sekretarz Klubu 500 Łódź. Ekspert regionalny w projekcie „WKDS - Spójność dialogu”, wieloletni członek powiatowych rada zatrudnienia, członek i wiceprzewodnicząca Regionalnej Sieci Tematycznej dla województwa łódzkiego w ramach POKL, członek grupy roboczej POPC (Program Operacyjny Polska Cyfrowa) przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Recenzent programu kształcenia w ramach projektu POWR.02.14.00-00-0001/16 „Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym” dla kwalifikacji:

  • E.11. Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego wspomagających użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową
  • E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
  • E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
  • E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
  • E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych

Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi w 2016 r., Brązowym Krzyżem Zasługi w 2004 r., Honorową Złotą Odznaką Krajowej Izby Gospodarczej w 2015 r., Odznaką Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r. Posiada tytuł Ambasador Przedsiębiorczości Kobiet w 2014 r.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020