Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z panem Tomaszem Kulisiewiczem z Polskiego Towarzystwa Informatycznego, sekretarzem Rady ds. Kompetencji Sektora IT,  w którym opowie o tym czym jest Europejska Rama Kwalifikacji (ERK) i w jaki sposób mogą z niej skorzystać podmioty, które chcą zatrudniać profesjonalistów IT. Wywiad został nagrany podczas  seminarium „European e-Competence Framework”, zorganizowanego w tym roku przez Radę ds. Kompetencji Sektora IT.

Na 8. Mazowieckim Konwencie Informatyków, jaki odbył się 15 i 16 marca br. w Kazimierzu Dolnym wystąpił Tomasz Kulisiewicz, sekretarz Rady, który w swoim wykładzie zaprezentował cele i działania Rady na tle pozycji i roli informatyków pracujących w administracji publicznej.

8 Konwent ITwA sala rollupOrganizowane przez miesięcznik „IT w Administracji” regionalne konwenty informatyków stały się tradycyjnymi miejscami spotkań informatyków-pracowników administracji publicznej z przedstawicielamii władz centralnych i samorządowych oraz wymiany doświadczeń z dziedziny informatyzacji sektora publicznego. W programie tegorocznego konwentu zaprezentowano przykłady praktycznych wdrożeń systemów oraz zastosowania narzędzi i rozwiązań. Towarzyszyły im prezentacje firm-partnerów konwentu.

Przedstawiciele Rady wzięli aktywny udział w zorganizowanym przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie Kongresie Kompetencji Cyfrowych. W tarnowskim Centrum Sztuki Mościce 14 i 15 marca br. spotkali się badacze, metodycy i praktycy nowoczesnej edukacji formalnej i pozaformalnej. Kongres zorganizowany został w ramach projektu KOMET@, zainaugurowanego przez SMWI we wrześniu 2017 r.

Pierwszego dnia Kongresu Beata Ostrowska, przewodnicząca Rady, w sesji "Kompetencje Cyfrowe dla Rozwoju Rynku" z perspektywy rynkowej omawiała kwestie kompetencji profesjonalistów IT w odniesieniu do formalnego ujęcia stosowanego w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Na początku drugiego dnia Kongresu Tomasz Kulisiewicz, sekretarz Rady, prowadził jedną z czterech „kawiarenek”, inicjując dyskusję trzech stolików na temat cyfrowego rozwoju i przedstawiając na forum ogólnym wyniki tych dyskusji. Rada ds. Kompetencji Sektora IT jest partnerem Sieci Edukacji Cyfrowej KOMET@.

Galeria zdjęć z Kongresu Kompetencji Cyfrowych

KKCTarnow zdjecie 1 KKCTarnow zdjecie 2 KKCTarnow zdjecie 3

Członkowie Rady ds. Kompetencji Sektora IT podejmują różnego rodzaju działania w celu wzmacniania kompetencji informatycznych wśród pracowników sektora IT. Zapraszam na wywiad z panią Anną Czacharowską-Rybkowską z Cisco System Poland sp.z o.o., członkiem Rady ds. Kompetencji Sektora IT. Opowie w nim o programie Cisco Networking Academy, który wychodzi naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na kształcenie kadr kompetentnych w zakresie nowoczesnych technologii teleinformatycznych. Program, realizowany pod patronatem firmy Cisco Systems jest adresowany do młodych ludzi przygotowujących się do podjęcia kariery zawodowej oraz do osób, które chciałyby uzyskać dodatkowe kwalifikacje umożliwiające znalezienie ciekawej i satysfakcjonującej pracy.

 

Zorganizowany przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych oraz Sojusz na Rzecz Rozwoju Edukacji Pozaformalnej 3. Kongres Edukacji Pozaformalnej, który odbył się  w Łodzi 15-16 lutego br., zgromadził w ciągu 2 dni ponad 500 uczestników - zarówno działających w nim aktywnie jako przedstawiciele firm i instytucji edukacyjnych i szkoleniowych, jak i beneficjentów - uczestników różnych form edukacji. Wśród prelegentów 3. KEP byli też przedstawiciele PTI  oraz Rady ds. Kompetencji Sektora IT, którzy wystąpili w sesjach równoległych drugiego dnia 3. KEP. Jacek Pulwarski (PTI) mówił o kompetencjach i kwalifikacjach cyfrowych w  projektach unijnych. Beata Ostrowska, przewodnicząca Rady, przedstawiała wraz Andrzejem Boguszem podejście procesowe i projektowe w korzystaniu z kompetencji i narzędzi menedżerskich, uczestniczyła też w prelekcji Tomasza Kulisiewicza, sekretarza Rady, prezentującego udział i działania Rady ds. Kompetencji IT w dokształcaniu specjalistów-informatyków.

Rada miała na 3. KEP swoje stoisko informacyjne.Polska Izba Firm Szkoleniowych, współorganizator 3. KEP, od początku uczestniczy w pracach Rady ds. Kompetencji IT,  jej przedstawicielem-członkiem Rady jest Marek Graczyk, członek Rady PIFS. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z Kongresu.

Galeria zdjęć z Kongresu Edukacji Pozaformalnej

KEP zdjecie 1 KEP zdjecie 1 KEP zdjecie 1

In the second part of her comments to the presentation given at the "European e-Competence Framework - competences of IT professionals" organized by the IT Industry Competence Council IT in Warsaw 20th of February 2018 Austeja Trinkunaite, General Secretary of CEPIS raises the topics of the European labour market with the special attention on the IT industry.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020