Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Zapraszamy na konferencję pod tytułem „Biznes i Edukacja w IT - modele przyszłości. Forum współpracy sektora IT z edukacją” odbędzie się 26 października 2017 r. od godz. 09:30 w Centrum Badawczo-Rozwojowym firmy Samsung, Warsaw Spire, Plac Europejski 1 w Warszawie. Konferencję organizują Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) w ramach Rady ds. Kompetencji Sektora IT. Zaproszenie, program i rejestracja na konferencję:

W końcu września br. Komisja Europejska zainicjowała drugą edycję konkursu projektów pod wspólnym hasłem European Digital Skills Awards.  Do konkursu mogą zostać zgłoszone projekty mające na celu podwyższanie kompetencji cyfrowych społeczeństw europejskich. Projekty można zgłaszać w czterech kategoriach:

  • cyfrowe kompetencje dla wszystkich,
  • cyfrowe kompetencje dla pracowników,
  • cyfrowe kompetencje dla profesjonalistów ICT,
  • cyfrowe kompetencje w edukacji.

Oddzielna, piąta nagroda  przyznana zostanie projektowi, który jest szczególnie ukierunkowany na zdobywanie kompetencji cyfrowych przez kobiety. Ocenione przez jury i nagrodzone projekty zostaną zaprezentowane na konferencji Koalicji Cyfrowych Kompetencji i Zawodów, jaka odbędzie się w Brukseli 7 grudnia 2017 r. 

Konferencja pod tytułem „Biznes i Edukacja w IT - modele przyszłości. Forum współpracy sektora IT z edukacją” odbędzie się 26 października 2017 r. od godz. 09:30 w Centrum Badawczo-Rozwojowym firmy Samsung, Warsaw Spire, Plac Europejski 1 w Warszawie. Konferencję organizują Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) w ramach Rady ds. Kompetencji Sektora IT. Wstępny program, inne informacje oraz rejestracja na stronie:

https://www.piit.org.pl/wydarzenia/biznes-i-edukacja-w-it-modele-przyszlosci

11 października 2017 r. w godzinach  9.30-15.45, odbędzie się spotkanie konsultacyjno-informacyjne w ramach projektu „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” (Program Operacyjny  Wiedza Edukacja Rozwój)”. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane m.in. informacje nt. bieżących prac w projekcie ZSK 1 oraz perspektywy rozwoju ZSK w kontekście bieżącej perspektywy finansowej.

Zakończyła się XXIII edycja Forum Teleinformatyki - najstarszej (od 1995 r.) i obecnie największej konferencji gromadzącej przedstawicieli branży IT związanych z sektorem publicznym. Tegoroczne Forum odbyło się pod hasłem „Infrastruktura informacyjna państwa – usługi, komunikacja, bezpieczeństwo”. 

Sekretarz Rady ds. Kompetencji Sektora IT, Tomasz Kulisiewicz,  wziął udział w Seminarium Konsultacyjnym „Poziom 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji: rynek pracy i regulacje ustawowe". Seminarium zorganizowane przez Instytut Społeczeństwa Wiedzy Fundacji Rektorów Polskich odbyło się 25 września w warszawskiej siedzibie Fundacji. 

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020