Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

ITPE DC EG Meeting October 24Podczas seminarium Grupy Ekspertów ds. Kompetencji Cyfrowych ITPE - inicjatywy organizacji CEPIS - jakie odbyło się 24 października 2018 r. w siedzibie CEPIS eksperci przedstawili stan prac nad zastosowaniami oraz rozwojem e-CF - Europejskiej Ramy e-Kompetencji.

André Richier z DG GROW (DG Komisji Europejskiej odpowiadająca za sprawy rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości oraz sektora MŚP) przedstawił  działania i zamierzenia KE związane z podnoszeniem cyfrowych kompetencji przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP. Austeja Trinkunaite, sekretarz generalna CEPIS, podsumowała działania grupy ITPE od czerwcowego posiedzenia. Przedstawiła też nowych członków ITPE - w tym Radę Sektorową, która dołączyła do tej inicjatywy w październiku br. Przewodnicząca posiedzenia, Mary Cleary (Irish Computer Society) omówiła bieżące prace Komitetu Technicznego 428 (TC428) Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) nad rozwojem normy EN 16234:2016 (e-CF), zaś Jutta Breyer przedstawiła stan prac nad 4.0 e-CF, kolejną wersją Europejskich Ram e-Kompetencji. Harald De Vries z firmy doradczej eX:plain naszkicował założenia zastosowania e-CF w procedurach certyfikacyjnych. Praktyczne wykorzystanie e-CF w dużej firmie zaprezentował Floor Scheffer, konsultant w holenderskiej filii Tata Steel, zaś Maurice Willemssen - studium zastosowania T Capability Maturity Framework (IT-CMF) oraz e-CF w departamencie IT operatora KPN. Seminarium zakończyło wystąpienie Yazida Isli z hiszpańskiej firmy szkoleniowej Hominem na temat wykorzystywania założeń e-CF w programie Erasmus+.

W seminarium jako przedstawiciel Rady Sektorowej uczestniczył Tomasz Kulisiewicz.

(zdjęcie: CEPIS)

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z panem Robertem Królem z Departamentu Otwartych Danych i Rozwoju Kompetencji w Ministerstwie Cyfryzacji, który jest członkiem Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka. Wywiad został nagrany podczas IV posiedzenia Rady Sektorowej w biurze Polskiego Towarzystwa Informatycznego w Warszawie.

ITPEKontynuując współpracę rozpoczętą warszawskim seminarium e-CF zorganizowanym przez Radę w lutym 2018 r. Rada - na zaproszenie CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies – Stowarzyszenia Europejskich Towarzystw Informatycznych) - została członkiem inicjatywy ITPE (IT Professionalism Europe), sieci europejskich organizacji, instytucji i firm zaangażowanych w podwyższanie poziomu zawodowego profesjonalistów koordynowanej przez CEPIS.

Polskie Towarzystwo Informatyczne jest członkiem CEPIS, organizacji zrzeszającej krajowe i regionalne profesjonalne stowarzyszenia informatyków. Celem CEPIS jest rozwój i promocja wysokich standardów zawodowych informatyków w aspekcie rozwoju ekonomicznego i społecznego.

 

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z panem Włodzimierzem Marcińskim, prezesem Polskiego Towarzystwa Informatycznego i członkiem Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka. Nagranie zostało wykonane podczas XXIV Forum Teleinformatyki w Miedzeszynie, w ramach którego Sektorowa Rada ds. Kompetencji Informatyka zorganizowała dyskusję panelową "INFORMATYK – KWALIFIKACJE CZY ZAWÓD".

slajder

W dniu 13 września 2018 roku w Sosnowcu odbyła się konferencja naukowa EDUKACJA 4.0 DOKĄD ZMIERZAMY? NOWOCZESNA EDUKACJA DLA NOWOCZESNEGO SPOŁECZEŃSTWA. Konferencja inaugurowała funkcjonowanie Instytutu Innowacyjnej Edukacji Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Partnerami konferencji było Polskie Towarzystwo Informatyczne, Rada sektorowa ds. Kompetencji Informatyka, Microsoft Polska, NASK, Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacja „Szkoła z Klasą”, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, CloudTeam, Image. Adresatami konferencji byli naukowcy i praktycy, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy instytucji publicznych, dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele i osoby, którym bliska jest idea kształcenia dla przyszłości.

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z panem Bogusławem Dębskim z Departamentu Otwartych Danych i Rozwoju Kompetencji Ministerstwa Cyfryzacji, ekspertem Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka, który prowadził dyskusję panelową podczas XXIV Forum Teleinformatyki w Miedzeszynie. Dyskusja odbyła się w ramach sesji tematycznej organizowanej przez Sektorową Radę ds. Kompetencji Informatyka.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020