Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Edu-Mikser, jaki odbył się na konferencji „Biznes i Edukacja w IT - modele przyszłości. Forum współpracy sektora IT z edukacją” w październiku 2017 ub. roku zainicjował działania członków Rady w dziedzinie współpracy między firmami a instytucjami systemu edukacji.

W styczniu 2018 r. zaowocowały one podpisaniem dwóch porozumień edukacyjnych. Pierwsze z nich zawarte zostało pomiędzy firmą Plocman z Płocka a płocką Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica. Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z panem Wojciechem Nowyszem z firmy Plocman sp. z o.o., członkiem Rady ds. Kompetencji Sektora IT.

20.02.2018 Rada ds. Kompetencji Sektora IT zorganizowała seminarium informacyjne "European e-competence Framework - kompetencje profesjonalistów IT". Spotkanie odbyło się w siedzibie Polskiego Towarzystwa Informatycznego w Warszawie. Zapraszamy do obejrzenia wywiadu, z prezesem PTI - panem Włodzimierzem Marcińskim, który został nagrany podczas tego seminarium.

Zapraszamy na wywiad z panią Bożeną Krasnodębską z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, która kieruje pracami zespołu ds. kształcenia zawodowego Rady ds. Kompetencji Sektora IT.

z2a

Drugiego lutego 2018 r. w siedzibie PTI w Warszawie odbyło się spotkanie zespołu ds. kształcenia zawodowego funkcjonującego w ramach Rady ds. Kompetencji Sektora IT. W spotkaniu wzięli udział członkowie Rady reprezentujący szkoły średnie techniczne i placówki kształcenia ustawicznego kształcące w zawodach branży IT oraz Bogusław Dębski z Departamentu Kompetencji Cyfrowych Ministerstwa Cyfryzacji i Jakub Gontarek, ekspert Departamentu Pracy, Dialogu i Spraw Społecznych Konfederacji Lewiatan.

Celem prac zespołu, kierowanego przez Bożenę Krasnodębską z CKU Białystok, jest analiza podstaw programowych kształcenia w zawodach branży informatycznej, wskazanie potrzeb pracodawców w obszarze kształcenia zawodowego, jak również zdiagnozowanie problemów, jakie mają szkoły we współpracy z pracodawcami.

Zespół chce uczestniczyć w modelowaniu zmian edukacji formalnej i pozaformalnej w kierunkach pożądanych przez pracodawców i środowisko w kontekście zmian modelu kształcenia zawodowego planowanych przez MEN od 2019 r.

e comp

Serdecznie zapraszamy Państwa na seminarium informacyjne "European e-competence Framework - kompetencje profesjonalistów IT", które organizuje Rada ds. Kompetencji Sektora IT.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejszą rejestrację (formularz rejestracyjny). 

Seminarium odbędzie się 20 lutego 2018 r. w godz. 10:30-16:15 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Informatycznego w Warszawie (ul. Solec 38 lok. 103).Kompetencje profesjonalistow IT seminarium newsSzczegółowy program seminarium informacyjnego Rady ds. Kompetencji Sektora IT:

Zapraszamy na wywiad z panią Beatą Ostrowską z Polskiego Towarzystwa Informatycznego, która jest także przewodniczącą prezydium Rady ds. Kompetencji Sektora IT. Przedstawi ona cele działania Rady Sektorowej oraz jej skład w kontekście zapewnienia udziału w pracach Rady wszystkich interesariuszy sektora IT w Polsce.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020