Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

W dniu 19.01.2018 w biurze Polskiego Towarzystwa Informatycznego w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie zespołu ds. analizy programów nauczania. Zespół obradował w składzie: Urszula Krajewska (przewodnicząca), Bogusław Dębski, Wiesław Paluszyński, Piotr Chojnacki, Beata Ostrowska oraz zdalnie – Anna Pudłowska, Barbara Halska oraz Andrzej Paszkiewicz.

Zapraszamy na wywiad z panem Mariuszem Seńko z Wielkopolskiej Rady Rynku Pracy, który jest także członkiem Rady ds. Kompetencji Sektora IT. Opowie on o zmianach na rynku pracy i konieczności dostosowania programów nauczania w obszarze kompetencji IT wobec wyzwań jakie niesie ze sobą rozwijająca się gospodarka i przemysł 4.0. Wywiad został nagrany podczas III spotkania Rady Sektorowej, które odbyło się w dniu 7 grudnia 2017 roku w siedzibie PTI w Warszawie.

Na posiedzeniu 8 stycznia 2018 r. Prezydium Rady - obok dyskusji na tematy przewidziane w programie spotkania - podjęło trzy uchwały dotyczące kolejno: listy kandydatów na członków Rady zgodnie z nową procedurą, wynikającą z nowelizacji ustawy o PARP, wystąpienie z wnioskiem o ustawowe umocowanie Rad Sektorowych w ustawie
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz o wystąpienie z wnioskiem o podwyższenie budżetu Rady.

Podjęte uchwały z załącznikami znajdują się w repozytorium dostępnym dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników serwisu Rady ds. Kompetencji Sektora IT.

Zapraszamy na wywiad z panem Włodzimierzem Marcińskim prezesem Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz członkiem Rady Sektorowej ds. kompetencji IT. Wywiad został nagrany podczas III spotkania Rady Sektorowej, które odbyło się w dniu 7 grudnia 2017 roku w siedzibie PTI w Warszawie.

Na 8 stycznia br. zaplanowano czwarte posiedzenie Prezydium Rady. W programie m.in. planowane działania Rady w 2018 r.,  omówienie przebiegu zmiany statusu członków Rady wynikajacej z nowelizacji ustawy o PARP oraz procedury przedstawiania kandydatur na członków ministrowi właściwemu ds. gospodarki, informacje o konsultacjach z zespołem badawczym Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie zakresu rozpoczynającego się Badania Kapitału Ludzkiego w sektorze IT, informacja o przebiegu ewaluacji rocznego działania Rady prowadzonej przez firmę zewnętrzną.

Posiedzenie odbędzie się 8 stycznia w godz. 14:00-16:00 w siedzibie Polskiego Towarzystwa Informatycznego w Warszawie.

fot. Polskie Towarzystwo Informatyczne
fot. Polskie Towarzystwo Informatyczne

Posiedzenie Rady, które odbyło się 7 grudnia 2017 r. w siedzibie PTI miało na celu podsumowania działalności Rady od czerwca bieżącego roku oraz przyjęcie planu pracy na rok 2018. Podjęto również uchwałę dotyczącą częściowej zmiany składu Prezydium Rady Kompetencji ds. Sektora IT.  Wobec nowelizacji ustawy o PARP, która od 1 września br. zasadniczo zmieniła umocowanie prawne członków Rady ważnym punktem posiedzenia Rady było przygotowanie do zmian wynikających z nowych przepisów. Jednak z powodu  braku kworum (zmiana regulaminów wymaga większości kwalifikowanej) głosowanie nad nowymi regulaminami zostało przesunięte do głosowania w formie elektronicznej.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020