Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Dyrektor NASK, dr inż. Wojciech Kamieniecki udzielił wywiadu Sektorowej Radzie ds. Kompetencji Informatyka, w którym mówi o wyzwaniach przed jakimi stoją pracodawcy w związku z brakiem wystarczającej liczby specjalistów na rynku pracy w sektorze IT. Opowiada w nim także o wspólnej inicjatywie Państwowego Instytutu Badawczego NASK i Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, w ramach której powołany został dedykowany kierunek studiów z programem autorskim kształcący nowych specjalistów IT. Wywiad został nagrany podczas tegorocznej konferencji ICT Live, której patronem merytorycznym była Sektorowa Rada ds. Kompetencji Informatyka.

dr inż. Wojciech Kamieniecki, od 2015 roku Dyrektor ds. ICT w NASK. Absolwent Wydziału Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej oraz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Szczecińskim o kierunku Ekonomia i Zarządzanie. W czerwcu 2017 r. otrzymał stopień doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych. Wojciech Kamieniecki jest absolwentem Wydziału Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej (1981). Ukończył również studia doktoranckie na Uniwersytecie Szczecińskim o kierunku Ekonomia i Zarządzanie. W czerwcu 2017 r. otrzymał stopień doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych.Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu przedsiębiorstw i zarządzaniu dużymi projektami z obszaru telekomunikacji, m.in. pełnił funkcję Dyrektora Generalnego Multimedia Polska S.A., Prezesa Zarządu Nordisk Polska Sp. z o.o., Dyrektora Projektu TETRA EXATEL S.A., a ostatnio Dyrektora Generalnego Projektu Internet dla Mazowsza, które to przedsięwzięcie zakładało budowę sieci szkieletowej szerokopasmowej na terenie Mazowsza.

W listopadzie 2013 roku Wojciech Kamieniecki nawiązał współpracę z CEE Equity Partners (PE) w zakresie oceny projektów związanych z budową regionalnych sieci szerokopasmowych oraz ostatniej mili. Od 2014 roku jest również Przewodniczącym Rady Nadzorczej Mielec PV S.A., spółki, która realizuje projekty budowy elektrowni fotowoltaicznych.Jest autorem publikacji naukowych z zakresu strategii rozwoju i zarządzania przedsiębiorstwami oraz kształtowania wartości przedsiębiorstwa.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020