Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z p. Arkadiuszem Kędzierskim, dyrektorem Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, w którym opowie o eksperymencie pedagogicznym wdrożenia w swojej placówce nowego kierunku kształcącego w zawodzie technik elektromobilności. Nagranie zostało wykonane podczas seminarium "Zawody nauczane w branży teleinformatycznej" organizowanego wspólnie przez Sektorową Radę ds. Kompetencji Informatyka i Ministerstwo Cyfryzacji.

Arkadiusz Kędzierski – doświadczony pedagog, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, dyrektor szkoły wprowadzający eksperymenty i innowacje pedagogiczne. Absolwent Wydziału Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie matematyki i informatyki, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie fizyki i astronomii oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w zakresie teologii ogólnej. Egzaminator egzaminów maturalnych i zawodowych w zakresie matematyki, informatyki i filozofii.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020