Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

W podwarszawskim Miedzeszynie 27 i 28 września odbędzie się XXIV Forum Teleinformatyki. 

Pierwszego dnia Forum w godzinach 14:30-18:00 będzie miała miejsce sesja Sektorowej Rady ds. Kompetencji - Informatyka. Organizujemy ją w postaci dwóch paneli dyskusyjnych poprzedzanych wstępami - pod wspólnym hasłem "INFORMATYK – KWALIFIKACJE CZY ZAWÓD". W pierwszym panelu zatytułowanym „Kwalifikacje czy zawód – informatyk oczami metodyków edukacji” wezmą udział metodycy i praktycy edukacji informatyków, w drugim panelu pt. „Kwalifikacje czy zawód – informatyk oczami pracodawców” - przedstawiciele firm i instytucji zatrudniających informatyków.

Sesji przewodniczyć będzie Beata Ostrowska, przewodnicząca Rady Sektorowej, moderatorami paneli będą eksperci Rady: Bogusław Dębski (Ministerstwo Cyfryzacji) oraz Wiesław Paluszyński (Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji).

Szczegółowy program Forum Teleinformatyki dostępny jest tu.

Tym, którzy nie mieli okazji uczestniczyć w czerwcowej konferencji PARP i Uniwersytetu Jagiellońskiego prezentującej aktualne wyniki badania Bilansu Kapitału Ludzkiego (BKL) polecamy dwie edycje regionalne tego wydarzenia: 18 września w Toruniu i 20 września w Lublinie.

Więcej informacji na stronie:  http://power.parp.gov.pl/rpk/rpk

Program i formularze rejestracyjne dostępne są po wybraniu danej edycji regionalnej. Rejestrować można się do 13 września br.

http://power.parp.gov.pl/rpk/rpk#sekcja-program-konferencji

Dotychczasowe wyniki badań ogólnopolskich dostępne są na stronie: http://www.parp.gov.pl/publicationslibrary/ebook/762

Relacja i prezentacje z konferencji czerwcowej pod adresem: https://power.parp.gov.pl/home/bilans-kapitalu-ludzkiego-wyniki-badania

 

Zapraszam do obejrzenia wywiadu z p.Tomaszem Kulisiewiczem z Polskiego Towarzystwa Informatycznego, sekretarzem Rady ds. Kompetencji Sektora IT, w którym opowiada o przygotowaniach do realizacji badania SBKL (Sektorowy Bilans Kapitału Ludzkiego).

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące tworzenia i funkcjonowania sektorowych rad ds. kompetencji. Spotkanie odbędzie się 4 września w Warszawie.

Uczestnikami spotkania są przedstawiciele organizacji, które mogą być zainteresowane utworzeniem sektorowej rady ds. kompetencji: organizacji pracodawców i przedsiębiorców, związków zawodowych, instytucji edukacji formalnej i pozaformalnej czy administracji publicznej. Podczas spotkania zaproszeni eksperci podzielą się doświadczeniami i perspektywami rozwoju rad ds. kompetencji, dobrymi praktykami oraz rolą rad sektorowych w budowie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. W ramach spotkania zaprezentowane zostaną kryteria oraz założenia naboru w ramach planowanego III konkursu sektorowych rad ds. kompetencji.

Minister Cyfryzacji, w trosce o rozwój polskiej gospodarki i stworzenie warunków dla rozwoju innowacji, powołuje Grupę Roboczą ds. Internetu Rzeczy. Grupa ma być ucieleśnieniem idei ścisłej współpracy administracji – w tym właściwych resortów – z przedsiębiorcami.

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z panem Krzysztofem Kurowskim z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, afiliowanego przy Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, który jest także członkiem Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka. Opowiada on w nim o innowacyjnym podejściu do tworzenia i testowania nowych technologii w ramach tzw. żywych laboratoriów. Pozwalają one lepiej ocenić użyteczność nowych usług i produktów na wczesnym etapie ich prototypowania.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020