Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Zapraszamy do odsłuchania wywiadu z Wiceprezesem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Panem Adamem Banaszakiem, w którym jest między innymi mowa o Radach Sektorowych i ich zadaniach. Po kliknięciu w poniższy obrazek ilustrujący player Polskiego Radia wywiad można odsłuchać korzystając z linka znajdującego się w lewej części strony.

Oferty pracy dla specjalistów IT w II kw. 2018 r. stanowiły 15% wszystkich ofert zamieszczonych w tym okresie na portalu Pracuj.pl i były pod względem płacowym zdecydowanie najkorzystniejsze (na początku kariery) w porównaniu do ofert kierowanych do specjalistów z innych branż.

W II kw. 2018 r. na portalu Pracuj.pl opublikowano 143 716 ofert pracy (wzrost o ponad 5 proc. w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej). Niemal jedna trzecia wszystkich ofert była kierowana do handlowców i sprzedawców, niewiele mniej – 22% – do specjalistów ds. obsługi klienta. Na trzecim miejscu ulokowały się oferty kierowane do specjalistów IT – 15% (raport: http://media.pracuj.pl/33888-rynek-pracy-specjalistow-q2-2018)

Największe zapotrzebowanie na specjalistów zgłaszały branże: bankowość i finanse (11%), handel detaliczny/sprzedaż B2C (10%), produkcja FMCG i dóbr użytkowych (9%), handel hurtowy/sprzedaż B2B (7%) i sektor IT (6%).

Rada Sektorowa zorganizowała sesję Przyszłość: kierunki i potrzeby na konferencji PTI „Historia i przyszłość polskiej informatyki”.

Program merytoryczny konferencji, wieńczącej obchody 70-lecia informatyki w Polsce, został zbudowany na kontrapunkcie: przeszłość – przyszłość. Bardzo ciekawe wystąpienia historyczne pokazywały walkę sporej grupy zapaleńców o to, by po wojnie polska informatyka nie straciła kontaktu ze światem. Mimo zniszczeń wojennych, obowiązywania ograniczeń COCOMu i czasów realnego socjalizmu powstawały oryginalne polskie konstrukcje maszyn cyfrowych i wielu urządzeń specjalizowanych. Z wielu przyczyn – organizacyjno-finansowych, administracyjnych, politycznych, a nawet prawnych (dużo silniejsze regulowanie rynku niż w krajach anglosaskich) – nie udało nam się jednak dotrzymać kroku rozwojowi technologii światowych.

W dn. 8 i 9 grudnia br. MIiR organizuje w Warszawie Hackathon+ (więcej szczegółów można znaleźć na stronie https://hackathon.miir.gov.pl/strony/o-hackathonie/). Jego celem jest przyczynienie się do podniesienia jakości i niezależności życia osób o szczególnych potrzebach, w tym osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, a efektem H+ będą rozwiązania takie jak aplikacje, aplikacje mobilne, serwisy internetowe lub ich prototypy zorientowane na znoszenie barier w dostępności.

W siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji 15 listopada odbyło się drugie spotkanie grupy roboczej ds. kompetencji cyfrowych MC. W prowadzonej przez Roberta Króla, wicedyrektora Departamentu Otwartych Danych i Rozwoju Kompetencji części wspólnej spotkania podsumowano dotychczasowe ustalenia dotyczące podziału obszarów i tematów działań trzech podgrup:

  • podgrupy zajmującej sie rozwojem kompetencji cyfrowych przez całe życie,
  • podgrupy zajmującej sie rozwojem kompetencji  specjalistów ICT,
  • podgrupy zajmującej sie rozwojem kompetencji administracji - ze szczególnym uwzględnieniem zakupów, wdrażania i utrzymywania produktów informatycznych.

Sejm RP zajmuje się obecnie ustawą o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw. Zamiast dotychczasowych dwóch odrębnych delegacji ustawowych, na podstawie których minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego oraz podstawę programową kształcenia w zawodach, będzie jedna delegacja w sprawie zawodów szkolnictwa branżowego (projektowany art. 46 ust. 1).

Proponowane zmiany legislacyjne mają się przyczynić do lepszego dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb gospodarki. Zmieniona zostanie nie tylko struktura zmodyfikowanej klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, ale również treść podstaw programowych dla poszczególnych zawodów. Beata Ostrowska, Przewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka wzięła udział w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym zawodów ujętych w branży teleinformatycznej, zorganizowanym 20.11.br. przez MEN.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020