Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

29 maja br. na kolejnym Posiedzeniu SR przedstawiono działania merytoryczne Rady i zmiany organizacyjne od czasu poprzedniego posiedzenia. Dr Anna Szczucka i Katarzyna Lisek z UJ przedstawiły członkom Rady wyniki SBKL – IT (Rada współpracowała z zespołem badawczym UJ od października 2017 r., przedstawiciele Rady uczestniczyli w dyskusjach merytorycznych dotyczących metodyki i zakresu badania, a zespół Rady zorganizował panele eksperckie, w trakcie których wspólnie precyzowano funkcje i kompetencje wybranych specjalności IT). Badanie objęło 750 studentów 5. roku informatyki 35 czołowych uczelni w Polsce oraz 821 przedsiębiorców (próba była losowana z grupy zdefiniowanej przez PKD). Ustalono, że we wstępie do raportu z badania znajdzie się wyraźna informacja, iż zgodnie z założeniami do próby przedsiębiorców wybrano tylko firmy informatyczne. Z uwagi na  horyzontalny charakter wyniki badania należy odpowiednio interpretować dla ok. jednej trzeciej liczby zatrudnionych na stanowiskach informatycznych (pozostałe dwie trzecie zatrudnione jest na stanowiskach IT w firmach, instytucjach i administracji publicznej – organizacjach mających w odniesieniu do nich inne wymagania niż firmy informatyczne).

Pod trochę prowokacyjnym hasłem "Jesteś informatykiem. Czy będziesz potrzebny w gospodarce 4.0? A może powinieneś zmienić zawód?" przedstawiciele Rady po raz kolejny dyskutowali nad perpektywami zawodu informatyka w latach najbliższych i w dalszej przyszłości. Tym razem dyskusja miała miejsce 28 maja br., w ramach Klubu Informatyka, organizowanego już od wielu lat przez Oddział Mazowiecki PTI. Klub odbył się w warszawskiej siedzibie PTI na Solcu, a burzliwa pogoda nie powstrzymała od udziału kilkadziesięciu uczestników.

23 maja br. w Siennej odbyła się konferencja „Nowe technologie IT w uczelniach” organizowana przez OPTeam SA. Tematem przewodnim było wykorzystanie technologii IT w transformacji związanej z Ustawą 2.0, w szczególności w kontekście zarządzania jakością kształcenia.

Jubileuszowa, 10 edycja konferencji gościła ponad 80 przedstawicieli uczelni wyższych, odpowiedzialnych zarówno za rozwój uczelni, jak i zastosowanie technologii ICT. Jacek Błahut, wiceprezes zarządu OPTeam S.A. i członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka,  przedstawił uczestnikom informacje o dotychczasowych działaniach Rady oraz możliwościach współpracy uczelni z Radą.

Przedstawiciel Rady sektorowej, Tomasz Klekowski, był jednym z prelegentów na konferencji „IT in Automotive” organizowanej przez firmę GlobalLogic. GlobalLogic jest międzynarodową firmą tworzącą oprogramowanie dla branży motoryzacyjnej, telekomunikacyjnej, automatyki przemysłowej, medycyny, bezpieczeństwa i aplikacji mobilnych. W Polsce firma ma oddziały we Wrocławiu, Krakowie, Szczecinie, Koszalinie i Zielonej Górze.

Tematyka organizowanej od kilku lat konferencji „IT in Automotive” dotyczy  kluczowych obszarów rozwoju technologii dla samochodów przyszłości, a tym samym eksponuje  znaczenie rozwijania odpowiednich kompetencji.

Prezentacja  „System edukacji a potrzeby rynku pracy IT – rola Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka” rozpocznie X Konferencję „Nowe technologie IT w uczelniach”. Organizatorem wydarzenia jest firma OPTeam, działająca na polskim rynku już ponad 30 lat i specjalizująca się w rozwiązaniach informatycznych dla biznesu, uczelni wyższych i sektora publicznego.

Instytut Innowacyjnej Edukacji oraz Instytut Pedagogiki Wyższej Szkoły Humanitas oraz Fundacja Media 3.0 i Stowarzyszenie „KISS” organizują 4 czerwca 2019 r. Ogólnopolską Konferencję Naukową: „Kompetencje przyszłości - eksperci programowania na start”. Konferencja ma ułatwić odpowiedź na fundamentalne obecnie pytania:

jak powinna wyglądać współczesna dydaktyka szkolna, aby uczniowie mieli szansę w szkole wykształcić kompetencje niezbędne do funkcjonowania w cyfrowej rzeczywistości? W jaki sposób zapobiegać marginalizacji oraz wykluczeniu cyfrowemu i jednocześnie zadbać o rozwój talentów? W jaki sposób uczyć świadomego i bezpiecznego funkcjonowania w cyberświecie?

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020