Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

29 listopada 2019 roku, w biurze Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Informatycznego w Warszawie odbyło się VII posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka. Przewodnicząca Rady, Beata Ostrowska przywitała gości, a następnie poinformowała  o zmianach w składzie Rady i powołaniu nowego członka Rady: Bogusława Dębskiego. Przewodnicząca Rady wręczyła Bogusławowi Dębskiemu oficjalna nominację. Rada liczy obecnie 35 członków. Zebrani członkowie Rady jednogłośnie zaakceptowali zaproponowany porządek obrad.

Seminarium e-CF w Rzymie 14 listopada 2019 r.Seminarium użytkowników Europejskich Ram Kwalifikacji Profesjonalistów IT (e-CF - European Competence Framework), które odbyło się w Rzymie 14 listopada 2019 r. rozpoczęło się wykładem Jutty Breyer, koordynatora projektu e-CF w Komitecie Technicznym (TC) 428 CEN - Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego. Jutta Breyer przedstawiła stan prac na nową wersją e-CF, która opublikowana zostanie w grudniu 2019 jako norma europejska EN16234-1:2019. W pierwszym kwartale 2020 r. opublikowane zostaną dokumenty towarzyszące - raporty techniczne (TR): opis metodyczny, podręcznik użytkownika oraz przykłady zastosowań. Nowa wersja normy, która zastąpi obecną wersję EN 16234-1:2016, opisuje 41 kompetencji, w tym 3 nowe specjalistyczne. Kilka kompetencji sprzedażowych połączono w jedną, dotyczącą rozwoju sprzedaży. Nowością jest 7 aspektów przekrojowych, dotyczących dostępności, kwestii etycznych, zagadnień prawnych, prywatności, bezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju oraz użyteczności.     

Mary Clearly z TC428 (przewodnicząca Irish Computer Society) omówiła rolę e-CF w Europejskiej Strategii e-Skills oraz odniesienia e-CF do EOF (Europejskich Ram Kwalifikacji) a także innych systemów klasyfikacji kwalifikacji i kompetencji (ESCO, DigComp, P21, SFIA). Kolejne wykłady - przedstawicieli firm wdrażających, doradczych oraz uczelni z Holandii, Hiszpanii, Włoch, Francjii i Estonii - poświęcone były zagadnieniom wdrażania e-CF w toku transformacji działów IT, odniesieniom e-CF do sylabusów uczelni oraz programów szkoleń. 

W dyskusjach podczas seminarium wziął udział Tomasz Kulisiewicz, sekretarz Sektorowej Rady ds. Kompetecji - Informatyka.  

Szczegółowy program oraz prezentacje z seminarium dostępne są na stronie e-CF pod adresem e-CF User Networking Conference 2019.

Trzecia edycja Forum Współpracy Edukacji z Biznesem IT odbyła się 7 listopada br. w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Organizatorem wydarzenia była Sektorowa Rada ds. Kompetencji Informatyka, wspierana przez partnerów: Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji i Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Tym razem postanowiliśmy się przyjrzeć wybranym aspektom współpracy edukacji i biznesu IT w czasach przełomowych przemian technologicznych. Program konferencji został tak zbudowany, żeby w możliwie pełny sposób dopuścić do głosu zarówno przedstawicieli przedsiębiorstw, jak i środowiska akademickiego. W dyskusjach panelowych wzięli udział nie tylko reprezentanci globalnych koncernów: Microsoftu, Intela i IBM, ale i średniego polskiego biznesu (Globema). O nowym podejściu do współpracy z biznesem opowiadali przedstawiciele gospodarza konferencji – Akademii Leona Koźmińskiego, a także Politechniki Warszawskiej, Politechniki Świętokrzyskiej i SGH. 

6 listopada 2019 r. , w Dzienniku Gazeta Prawna, ukazał się artykuł o roli Rad Sektorowych. Materiał szeroko opisuje główne zadania rad m.in. ocenę luk kompetencyjnych w poszczególnych obszarach gospodarki i wypracowywanie rozwiązań systemowych, które pozwolą lepiej dopasować ofertę edukacyjną do potrzeb przedsiębiorców.

Rady, na podstawie cyklicznej analizy rynku, przekazują PARP rekomendacje dotyczące działań szkoleniowo-doradczych, które należy podjąć w danym sektorze. Jednym słowem, mają wytyczać kierunek zmian umożliwiających dopasowanie systemu edukacji do potrzeb systemu gospodarczego i zbudowanie kompetencji pożądanych w poszczególnych branżach. Czytaj więcej.

26 września 2019 r., podczas pierwszego dnia Forum Teleinformatyki, organizowanego przez PIIT, odbyła się sesja Rady Sektorowej ds. kompetencji – Informatyka.  Przyjrzeliśmy się istotnemu zagadnieniu, jak identyfikowalne już trendy technologiczne w IT: cyberbezpieczeństwo, Przemysł 4.0, AI, UX, Blockchain, IoT, Big Data wpływają na potrzeby kompetencyjne przedsiębiorstw.

Program sesji został rozpisany na część analityczną, badającą, w jakim stopniu nasz obecny system edukacji odpowiada na potrzeby kadrowe przedsiębiorstw branży i na blok prognozujący wyzwania, jakie staną przed profesjonalistami IT i zatrudniającymi ich przedsiębiorcami.

Czy trendy technologiczne, takie jak sztuczna inteligencja, chmura obliczeniowa, blockchain czy przemysł 4.0. mogą wpłynąć na likwidacje pewnych zawodów? Czy wypracowanie nowego podejścia we współpracy środowiska naukowego z firmami technologicznymi jest konieczne i możliwe? W jakich obszarach biznes potrzebuje szczególnego wsparcia akademików i studentów? Na te i inne pytania przedstawiciele nauki i biznesu odpowiedzą w trakcie III edycji Forum Współpracy Edukacji i Biznesu EDUMIXER 2019.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020