Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Zapraszamy do wzięcia udziały w V edycji konkursu "Pracodawca Jutra".

Więcej informacji znaleźć można tutaj na stronie PARP.

Zapraszamy Państwa do obejrzenia najnowszego materiału informacyjnego na temat działania Sektorowej Rady ds. Kompetencji - Informatyka.

Program IV posiedzenia Rady Programowej, które odbyło się pod koniec czerwca br., obejmował zagadnienia:  powołanie nowych sektorowych rad ds. kompetencji i podsumowanie działalności obecnie funkcjonujących, założenia konkursu Pracodawca Jutra oraz założenia merytoryczne i harmonogram realizacji monitorowania kompetencji na polskim rynku pracy w podziale na sektory/branże w ramach „Bilansu Kapitału Ludzkiego”.

29 maja br. na kolejnym Posiedzeniu SR przedstawiono działania merytoryczne Rady i zmiany organizacyjne od czasu poprzedniego posiedzenia. Dr Anna Szczucka i Katarzyna Lisek z UJ przedstawiły członkom Rady wyniki SBKL – IT (Rada współpracowała z zespołem badawczym UJ od października 2017 r., przedstawiciele Rady uczestniczyli w dyskusjach merytorycznych dotyczących metodyki i zakresu badania, a zespół Rady zorganizował panele eksperckie, w trakcie których wspólnie precyzowano funkcje i kompetencje wybranych specjalności IT). Badanie objęło 750 studentów 5. roku informatyki 35 czołowych uczelni w Polsce oraz 821 przedsiębiorców (próba była losowana z grupy zdefiniowanej przez PKD). Ustalono, że we wstępie do raportu z badania znajdzie się wyraźna informacja, iż zgodnie z założeniami do próby przedsiębiorców wybrano tylko firmy informatyczne. Z uwagi na  horyzontalny charakter wyniki badania należy odpowiednio interpretować dla ok. jednej trzeciej liczby zatrudnionych na stanowiskach informatycznych (pozostałe dwie trzecie zatrudnione jest na stanowiskach IT w firmach, instytucjach i administracji publicznej – organizacjach mających w odniesieniu do nich inne wymagania niż firmy informatyczne).

Pod trochę prowokacyjnym hasłem "Jesteś informatykiem. Czy będziesz potrzebny w gospodarce 4.0? A może powinieneś zmienić zawód?" przedstawiciele Rady po raz kolejny dyskutowali nad perpektywami zawodu informatyka w latach najbliższych i w dalszej przyszłości. Tym razem dyskusja miała miejsce 28 maja br., w ramach Klubu Informatyka, organizowanego już od wielu lat przez Oddział Mazowiecki PTI. Klub odbył się w warszawskiej siedzibie PTI na Solcu, a burzliwa pogoda nie powstrzymała od udziału kilkadziesięciu uczestników.

23 maja br. w Siennej odbyła się konferencja „Nowe technologie IT w uczelniach” organizowana przez OPTeam SA. Tematem przewodnim było wykorzystanie technologii IT w transformacji związanej z Ustawą 2.0, w szczególności w kontekście zarządzania jakością kształcenia.

Jubileuszowa, 10 edycja konferencji gościła ponad 80 przedstawicieli uczelni wyższych, odpowiedzialnych zarówno za rozwój uczelni, jak i zastosowanie technologii ICT. Jacek Błahut, wiceprezes zarządu OPTeam S.A. i członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka,  przedstawił uczestnikom informacje o dotychczasowych działaniach Rady oraz możliwościach współpracy uczelni z Radą.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020