Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu jakiego udzielił nam dr inż. Ben Bella Jaoko, Vice Prezes firmy Robot Aviation, podczas wydarzenia Droniada 2019.

Edukacja powinna być ukierunkowana na takie dziedziny jak: sztuczna inteligencja, internet rzeczy, uczenie maszynowe, deep learning, analiza danych, automatyzacja działań. Zapraszamy do obejrzenia komentarza Piotra Rutkowskiego z Instytutu Mikromakro, udzielonego podczas konkursu Droniada 2019.

Informatyka i drony czyli jakie jest zapotrzebowanie na kompetencje informatyczne w dziedzinie systemów bezzałogowych. Zapraszamy do obejrzena kometarza Dariusza Werschnera, Prezesa Zarządu Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych. Materiał utrwalony,podczas konkursu Droniada

Na jakie kompetencje informatyczne jest zapotrzebowanie na szeroko pojętym rynku dronowym. Zapraszamy do obejrzenia wywiadu jakiego udzielił Paweł Korzec, CEO DroneRadar podczas wydarzenia Droniada 2019.

W jakim zakresie kompetencje informatyczne stanowią obecnie istotny czynnik rozwoju w dziedzinie systemów bezzałogowych? Zapraszamy do obejrzenia wywiadu jakiego udzielił Sławomir Kosieliński, współtwórca Droniady, Prezes zarządu Fundacji „Instytut Mikromakro”, Dyrektor Ośrodka Badań nad Przyszłością Collegium Civitas.

Zapraszamy do zapoznania się  z wynikami badania przeprowadzonego przez Sektorową Radę ds. Kompetencji – Informatyka podczas Konkursu Droniada 2019. Celem badania było sprawdzenie, w jakim zakresie kompetencje informatyczne stanowią obecnie istotny czynnik rozwoju branży dronowej. W efekcie powstał zestaw prognoz i rekomendacji pod adresem modelu edukacji nie tylko dla potrzeb rynku dronowego lecz w dużej mierze również szerzej - pojazdów autonomicznych. 

Z raportem prezentującym wyniki badania można się zapoznać w naszej Bazie wiedzy.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020