Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

PoLAND of IT masters – to hasło towarzyszy projektowi realizowanemu przez Polskie Towarzystwo Informatyczne. Jego celem jest wsparcie promocji Polski jako kraju o wysokim potencjale intelektualnym, a w szczególności zasobnym w światowej klasy specjalistów w dziedzinie algorytmiki i programowania – czyli najbardziej obecnie poszukiwanych kwalifikacji w cyfrowym świecie. Efektami projektu są materiały informacyjne przedstawiające wybitnych polskich informatyków, firmy z powodzeniem rywalizujące na całym świecie  oraz ich wyjątkowe produkty. Projekt realizowany jest na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych i zaangażowało się w nim wiele wybitnych postaci środowiska IT w Polsce. Więcej o samym projekcie na stronach PTI oraz www.landofitmasters.pl

Dnia 23 października 2019 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3 w Warszawie w godz. 10:00 – 16:00 odbędzie się konferencja „Fundusze równych szans sposobem na przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu, ekonomicznemu i technologicznemu" organizowaną przez Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania.

Celem konferencji będzie podkreślenie roli Funduszy Europejskich w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, ekonomicznemu i technologicznemu. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane projekty zmierzające do aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i biernych zawodowo, przeciwdziałające zagrożeniu ubóstwem lub dyskryminacją, zmierzające do wyrównania szans kobiet na rynku pracy poprzez wzrost przedsiębiorczości kobiet i samozatrudnienie, a także dobre praktyki i doświadczenia osób, które skorzystały z Funduszy Europejskich. Dodatkowo podczas drugiego panelu zostaną zaprezentowane projekty na rzecz stworzenia bardziej dostępnej przestrzeni publicznej i poprawy jakości życia osób o specjalnych potrzebach. Ostatni panel podczas konferencji będzie koncentrował się na wsparciu lokalnych społeczności.

Europejski Tydzień Kodowania to inicjatywa, której celem jest poszerzanie kompetencji z obszaru programowania zarówno wśród profesjonalistów, jak i  początkujących. Zaangażowało się w nią ponad 70 państw. W ramach zeszłorocznego CODEWEEK na terenie Polski odbyło się ponad 5000 wydarzeń. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach od 5 do 20 października br.

Organizatorzy Forum Teleinformatyki ćwierć wieku pracowali na renomę tej największej  konferencji branży IT dla sektora publicznego, która w ubiegłym roku zgromadziła aż 495 uczestników. Tegoroczna, XXV edycja Forum, zatytułowana „Polska ’25 - strategie i praktyki cyfrowej transformacji”, odbędzie się w dniach 26-27 września w Centrum Konferencyjno- Szkoleniowym BOSS w Miedzeszynie (www.forumti.pl). Jej współorganizatorami są BizTech Konsulting SA i Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

Począwszy od pierwszej edycji Forum porusza najbardziej aktualne zagadnienia związane z wykorzystaniem informatyki w administracji i gospodarce naszego kraju, pełniąc rolę swoistego barometru rozwoju polskiego rynku IT. Duża w tym zasługa Rady Programowej Forum, czuwającej nad poziomem merytorycznym konferencji.

Na tak prestiżowej imprezie nie może zabraknąć głosu Sektorowej Rady, której podstawowym zadaniem jest monitorowanie rynku IT pod kątem potrzeb kompetencyjnych. Serdecznie zapraszamy na  autorską sesję Rady w godzinach 14.10 -18.00 pierwszego dnia Forum (26 września). W tym roku postanowiliśmy przyjrzeć się istotnemu zagadnieniu, jak identyfikowalne już trendy technologiczne w IT: cyberbezpieczeństwo, Przemysł 4.0, AI, UX, Blockchain, IoT, Big Data wpływają na potrzeby kompetencyjne przedsiębiorstw. Poprawne uchwycenie tej zależności może mieć niebagatelny wpływ na kondycję nie tylko firm z branży IT, ale i całej gospodarki.

Program sesji został rozpisany na część analityczną, badającą, w jakim stopniu nasz obecny system edukacji odpowiada na potrzeby kadrowe przedsiębiorstw branży i na blok prognozujący wyzwania, jakie staną przed profesjonalistami IT i zatrudniającymi ich przedsiębiorcami. Warto posłuchać naszych ekspertów.

Link do agendy sesji Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza na uroczystość wręczenia nagród w konkursie Pracodawca Jutra. Wydarzenie będzie połączone z panelem dyskusyjnym na temat: "Jak zbliżyć biznes i edukację?"

Pracownik przyszłości według światowych trendów będzie kilka razy w ciągu życia zmieniał swój zawód. Dlatego firmy dbając o pracowników muszą otwierać się na wymagania zmieniającego się rynku pracy i kształtować nowe postawy wobec swoich kadr.

V edycja konkursu Pracodawca Jutra nagradza najciekawsze inicjatywy z zakresu współpracy biznesu z edukacją, rozwoju pracowników i kształcenia przyszłych kadr.

Patronat nad konkursem objął Minister Edukacji Narodowej, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

KIEDY: 2 października 2019 r., godz. 13:00 (rejestracja od 12:30).

GDZIE: Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu (Aleja Solidarności 1-3).

Więcej informacji na stronie PARP

Podczas majowego Klubu informatyka, zorganizowanego przez Sektorową Radę ds. Kompetencji-Informatyka we współpracy z Polskim Towarzystwem Informatycznym i Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji, dyskutowaliśmy o zmieniającej się roli wszechobecnej informatyki w gospodarce, w administracji, w kulturze, w życiu społecznym.

Perspektywy zawodu informatyka wydają się wręcz oszałamiające, bo według różnych ocen brakuje nam 30-50 tys. specjalistów IT i już studenci pierwszych lat informatyki mogą przebierać w ofertach pracy. Płac i możliwości rozwoju zawodowego zazdroszczą im specjaliści ze wszystkich innych dziedzin (może poza prezesami banków). Czy tak będzie zawsze?

Zapraszamy do obejrzenia komentarza Tomasza Kulisiewicza, członka Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020