Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Zapraszamy do wzięcia udziału w inicjatywie European ICT Professional Profiles. Głównymi elementami inicjatywy są kompetencje zawarte w Europejskiej Ramie e-Kompetencji (European e-Competence Framework e-CF). Zadaniem Europejskiej Ramy jest wspieranie rosnącej społeczności użytkowników w Europie oraz poza nią. W materiałach opublikowanych przez CEN (European Committee for Standardization) w 2012 r. jako CEN Workshop Agreement (ICT Professional Profiles CWA 16458), a następnie zaktualizowanych w 2013 r. z uwzględnieniem e-CF w wersji 3.0, określono 23 rodzaje profili zawodowych ICT. Są one narzędziem, które może być rozwijane przez szeroką grupę specjalistów oraz organizacji w całej Europie.

Dążąc do utrzymania i poprawy jakości, dojrzałości i przydatności CEN ICT Skills Workshop podjął działania mające na celu aktualizację profili zawodowych ICT. Kolejne wydanie ICT Professional Profiles planowane jest na początku przyszłego roku. Kluczowym elementem tego procesu jest systematyczne zbieranie oraz analizowanie informacji zwrotnych od interesariuszy dotyczących obecnej przydatności profili zawodowych ICT i pojawiających się nowych trendów biznesowych. 

Wszelkie sugestie są mile widziane i można je wyrazić wypełniając ankietę pod adresem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EuropeanICTProfessionalProfilesinaction

Ankietę można wypełniać do dnia 21 kwietnia 2017 roku.

Zapraszamy do wzięcia udziału w inicjatywie!

Komisja Europejska opublikowała indeks DESI (Digital Economy and Society Index), którego głównym zadaniem jest skwantyfikowanie danego kraju z uwagi na stopień jego cyfryzacji. Polska z uwagi na ranking DESI zajmuje w Europie dopiero 24 miejsce.

Więcej informacji pod adresem: Indeks DESI

Dnia 14 marca 2017 roku o godz. 11:00 w hotelu Novotel Warszawa Centrum przy ul. Marszałkowskiej 94 w Warszawie odbędzie się konferencja pt. "Poziom 5 – brakujące ogniwo. Uczelnia, społeczeństwo, rynek pracy". Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji.

Link do wydarzenia: Konferencja "Poziom 5 – brakujące ogniwo. Uczelnia, społeczeństwo, rynek pracy"

W roboczym spotkaniu konsultacyjnym zorganizowanym przez Radę ds. Kompetencji Sektora IT w sprawie przygotowywanego przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego MR konkursu dotyczącego przekwalifikowania na potrzeby sektora IT osób bez wykształcenia informatycznego uczestniczyło ponad 20 przedstawicieli instytucji, organizacji i firm, w tym Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Cyfryzacji, PTI i PIIT i instytucji rynku pracy. Spotkanie odbyło się 16 lutego w siedzibie Polskiego Towarzystwa Informatycznego w Warszawie, trzech uczestników wzięło w spotkaniu udział zdalnie korzystając z systemu telekonferencyjnego PTI.

Uczestnicy trwającej ponad trzy godziny ożywionej dyskusji poruszyli m.in. kwestie zakładanych celów społecznych i gospodarczych przygotowywanego programu przekwalifikowania, potencjalnego wkładu merytorycznego uczelni, firm szkoleniowych oraz firm-pracodawców, metod prowadzenia szkoleń i stażów, zasad ewentualnej certyfikacji lub innego potwierdzania zdobytych kwalifikacji, a także aspektów finansowych uczestnictwa w programie ze strony firm.

Dnia 16 lutego br. (od godz. 11:00) w siedzibie PTI  w Warszawie (Solec 38) odbędzie się spotkanie konsultacyjne w sprawie założeń konkursu MR, którego celem będzie przekwalifikowanie osób bez wykształcenia informatycznego i doświadczenia i doświadczenia w IT na programistę.
Konkurs zostanie ogłoszony przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w MR najpóźniej w maju br. MR wybierze operatora udzielającego grantów, a następnie operator wybierze firmy lub szkoły programowania, które przekwalifikują uczestnika projektu. Uczestnikiem projektu może być osoba bezrobotna lub pracująca, gotowa do podjęcia zatrudnienia, spełniająca minimalne wymagania określone w dokumentacji konkursowej.
Celem MR jest przetestowanie różnych podejść do tematu i zweryfikowanie, które z nich okaże się efektywne. W spotkaniu konsultacyjnym udział zapowiedzieli przedstawiciele firm IT, m.in członkowie PIIT, partnera projektu Rady Sektorowej.

Zapraszamy do udziału w pierwszym webinarium, będącym elementem projektu EU Talent, które odbędzie się dnia 6 lutego o godzinie 11:00.

Webinarium będzie poświęcone współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi a małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jakie korzyści dla firmy niesie zaangażowanie się w praktyki zawodowe. Temat przybliżą Ewelina Matyjasik – Lewandowska oraz Marzena Jurecka z Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu. Wprowadzenie zapewnią przedstawicielki FOB: Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna i członkini zarządu, oraz Marta Borowska, koordynatorka projektów. Udział w webinarium jest bezpłatny.

Niezbędna jest rejestracja na stronie www: link do rejestracji

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR03/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020