Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Rada sektorowa bierze udział w ostatnim etapie konsultacji

Projektowane rozporządzenie jest pochodną nowelizacji ustawy Prawo oświatowe. Proponowane zmiany legislacyjne mają się przyczynić do lepszego dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb gospodarki.

Rozporządzenie określa ogólne cele i zadania kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz podstawy programowe kształcenia w tych zawodach. Precyzuje także dodatkowe umiejętności zawodowe w zakresie wybranych zawodów oraz zestawy celów kształcenia i treści nauczania opisane w formie oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych w odniesieniu do tych umiejętności.

Projektowane rozporządzenie uwzględnia zawody dotychczas wprowadzone do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, wprowadza zmiany w zakresie niektórych zawodów, a także określa nowe zawody wprowadzone do kształcenia w systemie oświaty – na podstawie wniosków właściwych ministrów – wraz z wyodrębnionymi w nich kwalifikacjami. We wcześniejszych spotkaniach konsultacyjnych organizowanych przez MEN w na ten temat brała udział Przewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka, Beata Ostrowska.

Podczas seminarium w Ministerstwie Cyfryzacji 21 listopada 2018 r. dr Robert Pater z Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE) zaprezentował wstępne wyniki badania popytu na specjalistów ICT oparte na ogłoszeniach zamieszczanych w internetowych serwisach pośrednictwa pracy (takich jak pracuj.pl). Ostateczne wyniki poznamy w maju 2019 r.

Przedstawione zestawienie obejmuje ponad 18,3 tys. ofert pracy dla specjalistów o kwalifikacjach objętych kodem Klasyfikacji Zawodów i Specjalności (KZiS) 251 i 252. Dane te, choć same w sobie interesujące, służyły jednak głównie do prezentacji wykorzystania internetu jako najważniejszego obecnie źródła informacji o rynku pracy.

Zapraszamy do odsłuchania wywiadu z Wiceprezesem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Panem Adamem Banaszakiem, w którym jest między innymi mowa o Radach Sektorowych i ich zadaniach. Po kliknięciu w poniższy obrazek ilustrujący player Polskiego Radia wywiad można odsłuchać korzystając z linka znajdującego się w lewej części strony.

Oferty pracy dla specjalistów IT w II kw. 2018 r. stanowiły 15% wszystkich ofert zamieszczonych w tym okresie na portalu Pracuj.pl i były pod względem płacowym zdecydowanie najkorzystniejsze (na początku kariery) w porównaniu do ofert kierowanych do specjalistów z innych branż.

W II kw. 2018 r. na portalu Pracuj.pl opublikowano 143 716 ofert pracy (wzrost o ponad 5 proc. w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej). Niemal jedna trzecia wszystkich ofert była kierowana do handlowców i sprzedawców, niewiele mniej – 22% – do specjalistów ds. obsługi klienta. Na trzecim miejscu ulokowały się oferty kierowane do specjalistów IT – 15% (raport: http://media.pracuj.pl/33888-rynek-pracy-specjalistow-q2-2018)

Największe zapotrzebowanie na specjalistów zgłaszały branże: bankowość i finanse (11%), handel detaliczny/sprzedaż B2C (10%), produkcja FMCG i dóbr użytkowych (9%), handel hurtowy/sprzedaż B2B (7%) i sektor IT (6%).

Rada Sektorowa zorganizowała sesję Przyszłość: kierunki i potrzeby na konferencji PTI „Historia i przyszłość polskiej informatyki”.

Program merytoryczny konferencji, wieńczącej obchody 70-lecia informatyki w Polsce, został zbudowany na kontrapunkcie: przeszłość – przyszłość. Bardzo ciekawe wystąpienia historyczne pokazywały walkę sporej grupy zapaleńców o to, by po wojnie polska informatyka nie straciła kontaktu ze światem. Mimo zniszczeń wojennych, obowiązywania ograniczeń COCOMu i czasów realnego socjalizmu powstawały oryginalne polskie konstrukcje maszyn cyfrowych i wielu urządzeń specjalizowanych. Z wielu przyczyn – organizacyjno-finansowych, administracyjnych, politycznych, a nawet prawnych (dużo silniejsze regulowanie rynku niż w krajach anglosaskich) – nie udało nam się jednak dotrzymać kroku rozwojowi technologii światowych.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020