Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

Przedstawiciel Rady sektorowej, Tomasz Klekowski, był jednym z prelegentów na konferencji „IT in Automotive” organizowanej przez firmę GlobalLogic. GlobalLogic jest międzynarodową firmą tworzącą oprogramowanie dla branży motoryzacyjnej, telekomunikacyjnej, automatyki przemysłowej, medycyny, bezpieczeństwa i aplikacji mobilnych. W Polsce firma ma oddziały we Wrocławiu, Krakowie, Szczecinie, Koszalinie i Zielonej Górze.

Tematyka organizowanej od kilku lat konferencji „IT in Automotive” dotyczy  kluczowych obszarów rozwoju technologii dla samochodów przyszłości, a tym samym eksponuje  znaczenie rozwijania odpowiednich kompetencji.

Prezentacja  „System edukacji a potrzeby rynku pracy IT – rola Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka” rozpocznie X Konferencję „Nowe technologie IT w uczelniach”. Organizatorem wydarzenia jest firma OPTeam, działająca na polskim rynku już ponad 30 lat i specjalizująca się w rozwiązaniach informatycznych dla biznesu, uczelni wyższych i sektora publicznego.

Instytut Innowacyjnej Edukacji oraz Instytut Pedagogiki Wyższej Szkoły Humanitas oraz Fundacja Media 3.0 i Stowarzyszenie „KISS” organizują 4 czerwca 2019 r. Ogólnopolską Konferencję Naukową: „Kompetencje przyszłości - eksperci programowania na start”. Konferencja ma ułatwić odpowiedź na fundamentalne obecnie pytania:

jak powinna wyglądać współczesna dydaktyka szkolna, aby uczniowie mieli szansę w szkole wykształcić kompetencje niezbędne do funkcjonowania w cyfrowej rzeczywistości? W jaki sposób zapobiegać marginalizacji oraz wykluczeniu cyfrowemu i jednocześnie zadbać o rozwój talentów? W jaki sposób uczyć świadomego i bezpiecznego funkcjonowania w cyberświecie?

Rada Sektorowa 28 maja organizuje wspólnie z Oddziałem Mazowieckim PTI seminarium na temat perspektyw zawodu informatyka w gospodarce 4.0.

Seminarium odbędzie się w siedzibie Polskiego Towarzystwa Informatycznego (i zarazem siedzibie Rady), rozpocznie się o godzinie 18:00. Program merytoryczny rozpoczyna się o godz. 18:30. Dwa krótkie wykłady wstępne wygłoszą Tomasz Klekowski - członek Rady, kierujący zespołem ds. gospodarki 4.0 - oraz Tomasz Kulisiewicz, sekretarz Rady. Po wykładach przewidziana jest dyskusja panelowa zaproszonych przedstawicieli dydaktyków informatyki oraz pracodawców zatrudniających informatyków, liczymy także na udział w dyskusji wszystkich obecnych.

Więcej szczegółów na temat programu seminarium na stronie  Oddziału Mazowieckiego PTI. Seminarium Rady odbywa się w ramach prowadzonych już od ponad dekady Klubów Informatyka OMaz PTI, na których zaproszeni goście i uczestnicy omawiają problemy istotne dla środowiska zawodowego informatyków i zaawansowanych użytkowników informatyki.

Wstęp jest jest wolny, ale ze względów logistycznych prosimy o zgłoszenia na adres: radasektorowa[at]pti.org.pl lub na adres omaz[at]pti.org.pl. 

Publiczna debata na temat wdrażania i rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji została zainaugurowana na konferencji „ZSK – most łączący edukację i rynek pracy”. Zorganizowana ona została przez Instytut Badań Edukacyjnych, który jest operatorem ZSK.

Wśród uczestników spotkania byli przede wszystkim partnerzy społeczni reprezentujący różne grupy interesariuszy systemu: przedstawiciele ministerstw, urzędów pracy, stowarzyszeń pracodawców, firm szkoleniowych, instytucji naukowo-badawczych i doradczych oraz organizacji pozarządowych

Upowszechnienie zmian w szkolnictwie branżowym, przedstawienie praktycznych rozwiązań w zakresie współpracy pracodawców ze szkołami oraz popularyzacja kształcenia zawodowego w regionie – to główne przesłania Podlaskiego Kongresu Zawodowego, który odbył się 22 marca 2019 r. w Białymstoku.

Podlaski Kongres Zawodowy –  organizowany przez Wojewodę Podlaskiego i Podlaskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji –  zgromadził nauczycieli, dyrektorów szkół, doradców zawodowych oraz przedsiębiorców zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju szkolnictwa branżowego i technicznego. Podczas kongresu dwie białostockie szkoły branżowe podpisały porozumienia o współpracy z przedsiębiorcami. Wydarzenie było również okazją do prezentacji potencjału szkół prowadzących kształcenie zawodowe w regionie.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020