Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

ITPEKontynuując współpracę rozpoczętą warszawskim seminarium e-CF zorganizowanym przez Radę w lutym 2018 r. Rada - na zaproszenie CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies – Stowarzyszenia Europejskich Towarzystw Informatycznych) - została członkiem inicjatywy ITPE (IT Professionalism Europe), sieci europejskich organizacji, instytucji i firm zaangażowanych w podwyższanie poziomu zawodowego profesjonalistów koordynowanej przez CEPIS.

Polskie Towarzystwo Informatyczne jest członkiem CEPIS, organizacji zrzeszającej krajowe i regionalne profesjonalne stowarzyszenia informatyków. Celem CEPIS jest rozwój i promocja wysokich standardów zawodowych informatyków w aspekcie rozwoju ekonomicznego i społecznego.

 

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z panem Włodzimierzem Marcińskim, prezesem Polskiego Towarzystwa Informatycznego i członkiem Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka. Nagranie zostało wykonane podczas XXIV Forum Teleinformatyki w Miedzeszynie, w ramach którego Sektorowa Rada ds. Kompetencji Informatyka zorganizowała dyskusję panelową "INFORMATYK – KWALIFIKACJE CZY ZAWÓD".

slajder

W dniu 13 września 2018 roku w Sosnowcu odbyła się konferencja naukowa EDUKACJA 4.0 DOKĄD ZMIERZAMY? NOWOCZESNA EDUKACJA DLA NOWOCZESNEGO SPOŁECZEŃSTWA. Konferencja inaugurowała funkcjonowanie Instytutu Innowacyjnej Edukacji Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Partnerami konferencji było Polskie Towarzystwo Informatyczne, Rada sektorowa ds. Kompetencji Informatyka, Microsoft Polska, NASK, Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacja „Szkoła z Klasą”, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, CloudTeam, Image. Adresatami konferencji byli naukowcy i praktycy, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy instytucji publicznych, dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele i osoby, którym bliska jest idea kształcenia dla przyszłości.

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z panem Bogusławem Dębskim z Departamentu Otwartych Danych i Rozwoju Kompetencji Ministerstwa Cyfryzacji, ekspertem Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka, który prowadził dyskusję panelową podczas XXIV Forum Teleinformatyki w Miedzeszynie. Dyskusja odbyła się w ramach sesji tematycznej organizowanej przez Sektorową Radę ds. Kompetencji Informatyka.

IMG 6004

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Informatyka zorganizowała sesję "INFORMATYK – KWALIFIKACJE CZY ZAWÓD" w ramach XXIV Forum Teleinformatyki, które odbywało się w dniach 27-28.09.2018 w Miedzeszynie. Dwa panele dyskusyjne poprzedzone zostały krótkimi wykładami wprowadzającymi. Wprowadzenie do panelu "Kwalifikacje czy zawód – informatyk oczami metodyków edukacji” wygłosił prof. dr hab. inż. Mieczysław Muraszkiewicz (Instytut Informatyki Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej). W dyskusji tego panelu głos zabrali (na zdjęciu od lewej): Marek Graczyk (Polska Izba Firm Szkoleniowych), dr inż. Adrian Kapczyński (PTI/Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej, Bożena Mayer-Gawron (wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji),  Bogusław Dębski (moderator panelu, radca Ministra Cyfryzacji, Departament Otwartych Danych i Rozwoju Kompetencji), Andrzej Żurawski (Instytut Badań Edukacyjnych), Jarosław Kowalski (Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji), prof. Mieczysław Muraszkiewicz (II WEiTI PW).

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z panią Barbarą Matyaszek-Szarek z Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Krakowie, członkiem Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka, która brała udział w dyskusji panelowej "Kwalifikacje czy zawód - informatyk oczami pracodawców" podczas XXIV Forum Teleinformatyki w Miedzeszynie. Dyskusja odbyła się w ramach sesji tematycznej organizowanej przez Sektorową Radę ds. Kompetencji Informatyka.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020