Rozwój = Wiedza + Edukacja

Projektowanie i zlecanie badań rynku pracy sektora IT

Identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji

Rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji

Współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych

previous arrow
next arrow
Slider

W siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji 15 listopada odbyło się drugie spotkanie grupy roboczej ds. kompetencji cyfrowych MC. W prowadzonej przez Roberta Króla, wicedyrektora Departamentu Otwartych Danych i Rozwoju Kompetencji części wspólnej spotkania podsumowano dotychczasowe ustalenia dotyczące podziału obszarów i tematów działań trzech podgrup:

  • podgrupy zajmującej sie rozwojem kompetencji cyfrowych przez całe życie,
  • podgrupy zajmującej sie rozwojem kompetencji  specjalistów ICT,
  • podgrupy zajmującej sie rozwojem kompetencji administracji - ze szczególnym uwzględnieniem zakupów, wdrażania i utrzymywania produktów informatycznych.

Sejm RP zajmuje się obecnie ustawą o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw. Zamiast dotychczasowych dwóch odrębnych delegacji ustawowych, na podstawie których minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego oraz podstawę programową kształcenia w zawodach, będzie jedna delegacja w sprawie zawodów szkolnictwa branżowego (projektowany art. 46 ust. 1).

Proponowane zmiany legislacyjne mają się przyczynić do lepszego dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb gospodarki. Zmieniona zostanie nie tylko struktura zmodyfikowanej klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, ale również treść podstaw programowych dla poszczególnych zawodów. Beata Ostrowska, Przewodnicząca Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka wzięła udział w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym zawodów ujętych w branży teleinformatycznej, zorganizowanym 20.11.br. przez MEN.

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu, jakiego udzielił Sektorowej Radzie ds. Kompetencji Informatyka prof SGH, dr hab. Marek Rocki, Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na temat Ustawy 2.0, zwanej również Konstytucją dla Nauki. Wywiad został nagrany podczas podczas II Forum Edukacji i Biznesu Edumixer 2018, które było organizowane przez Sektorową Radę ds. Kompetencji - Informatyka.

edumixer1

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji jako partner projektu Rady Sektorowej zorganizowała 14 listopada br. drugą już konferencję na temat modelu edukacji zgodnego z potrzebami sektora IT oraz współpracy systemu szkolnictwa z edukacją. Współgospodarzem Edumixera 2018 był Rektor Szkoły Głównej Handlowej, prof. Marek Rocki, a SGH użyczyła na potrzeby Forum swoją najnowocześniejszą aulę.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, PIIT oraz PTI, środowiska akademickiego, firm z sektora IT, uczelnianych biur karier, studentów.

IMG 7545

15 listopada 2018, w biurze Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Informatycznego w Warszawie odbyło się V posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka. Wkrótce będziecie mogli Państwo zapoznać się z podsumowaniem tematów poruszanych podczas spotkania. Zanim to nastąpi zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji z posiedzenia.

IMG 7552

Już po raz drugi w Warszawie odbędzie się Edumixer 2018 - II Forum Współpracy Edukacji i Biznesu, które wskazuje kierunki i sposoby kształcenia przyszłych kadr IT przez uczelnie. W tym roku uczestnicy Forum rozmawiać będą o wyzwaniach związanymi ze współpracą uczelni i biznesu oraz problematyce Ustawy 2.0, która jest pierwszą reformą uczelni od 12 lat i zakłada m.in. podział placówek na akademickie i zawodowe.

Udział w konferencji jest bezpłatny, a zarejestrować można się na stronie www.edumixer.pl

Formuła konferencji pozwoli przedstawicielom uczelni, biznesu oraz studentom na zabranie głosu w dyskusji panelowej nad modelem kształcenia, który ma podnosić wartość studentów na rynku pracy. W dyskusji wezmą udział przedstawiciele m.in.: Ministerstwa Cyfryzacji, Szkoły Głównej Handlowej, Politechniki Rzeszowskiej, a także członkowie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Informatyka działającej w ramach projektu PARP.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na nasz newsletter!

Lider projektu:


Partner projektu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-0002/16 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020